Thong iep Giang Sinh Urbi et Orbi 2016

cua c Thanh Cha Phanxico

 

Thong iep Giang Sinh Urbi et Orbi 2016 cua c Thanh Cha Phanxico.

Vatican (VietCatholic News 25-12-2016) - Sau ay la ban dch Viet ng Thong iep Giang Sinh Urbi et Orbi 2016 cua c Thanh Cha Phanxico:

 

"Anh ch em than men, Chuc mng Giang Sinh!

Hom nay Giao Hoi mot lan na trai nghiem s b ng cua c Trinh N Maria, Thanh Giuse va cac muc ong tai Belem, khi ho chiem ngam Hai Nhi mi sinh nam trong mang co la Chua Giesu, ang Cu The.

Vao ngay chan hoa anh sang nay, li tien tri loan bao lai c vang len:

"V mot tre th a chao i e cu ta,

mot ngi con a c ban tang cho ta.

Ngi ganh vac quyen bnh tren vai,

danh hieu cua Ngi la Co Van ky dieu, Than Linh dung manh,

ngi Cha muon thu, Thu Lanh hoa bnh." (Is 9:5)

Quyen bnh cua hai nhi nay, la Con Thien Chua va Con cua Me Maria, khong phai la th quyen bnh cua the gian, da tren sc manh va s giau co; nhng la quyen bnh cua tnh yeu. o la sc manh a tao dng tri va at, sc manh trao ban s song cho tat ca moi loai thu tao: khoang san, thc vat va ong vat; o la sc manh thu hut ngi nam va ngi n en vi nhau, va lam cho ho thanh mot than xac, mot hu the duy nhat; o la sc manh sinh ra s song mi, tha th loi lam, hoa giai nhng ke thu, va bien oi ac thanh thien. o la sc manh cua Thien Chua. Sc manh cua tnh yeu nay dan Chua Giesu Kito en viec t bo vinh quang cua Ngai va tr thanh ngi pham; va roi dan Ngai en cho hien mang song cua mnh tren thap gia, e song lai t coi chet. o la sc manh cua s phuc vu, khai m trong the gii cua chung ta Nc Thien Chua, mot vng quoc cua cong ly va hoa bnh.

V ly do nay, s ra i cua Chua Giesu a c i kem vi bai hat cua cac thien than khi ho loan bao:

"Vinh danh Thien Chua tren tri,

bnh an di the cho loai ngi Chua thng."(Lc 2:14).

Hom nay thong iep nay vn ra en tan cung trai at e en vi tat ca cac dan toc, ac biet la nhng dan toc ang mang nhng vet seo cua chien tranh va xung ot gay gat, la nhng dan nc xem ra ang khao khat hoa bnh manh liet hn ca.

Hoa bnh cho nhng ngi nam n cac vung at b chien tranh tan pha cua Syria, ni qua nhieu mau a o ra. Tren tat ca la thanh pho Aleppo, a iem xay ra cac tran anh khung khiep nhat trong nhng tuan gan ay, ieu cap thiet nhat la cac tr giup va ho tr can phai c bao am en c vi ngi dan ang kiet que, luat nhan ao phai c ton trong. ay la thi iem ma vu kh can phai b cam nn mai mai, va cong ong quoc te phai tch cc tm kiem mot giai phap thng thao, sao cho viec chung song dan s co the c phuc hoi quoc gia nay.

Hoa bnh cho nhng ngi nam n cua Thanh a than yeu, mien at a c la chon va a chuong bi Thien Chua. Cau xin cho Israel va Palestine co can am va quyet tam viet len mot trang s mi, trong o long thu han va c muon tra thu tra oan nhng bc cho y ch cung nhau xay dng mot tng lai cua s hieu biet va hoa hp.

Cau xin cho Iraq, Libya va Yemen - ni ngi dan ang phai ganh chu chien tranh va s tan bao cua chu ngha khung bo - co kha nang tm thay s oan ket va hoa hp mot lan na.

Hoa bnh cho nhng ngi nam n cac mien khac nhau cua chau Phi, ac biet la Nigeria, ni ma chu ngha khung bo cc oan ang li dung ca tre em e gieo rac kinh hoang va chet choc.

Hoa bnh cho Nam Sudan va Cong hoa Dan chu Congo, e nhng chia re co the c cha lanh va tat ca moi ngi thien ch co the phan au e thc hien con ng phat trien va chia se, cung nh a chuong nen van hoa oi thoai hn nhng nao trang xung ot.

Hoa bnh cho nhng ngi nam n cho en nay van con ang phai ganh chu nhng hau qua cua cuoc xung ot ong Ukraine, ni ang co mot nhu cau cap thiet cua mot mong muon chung la xoa du kho au cho dan chung va a vao thc hien cac cam ket a c chap nhan.

Chung ta cau xin s hai hoa cho ngi dan Colombia than yeu, ang tm cach bat tay vao mot con ng mi vi can am oi thoai va hoa giai. Xin cho mot long can am nh the cung thuc ay at nc than yeu Venezuela thc hien cac bc can thiet e cham dt cang thang hien nay, va cung nhau xay dng mot tng lai ay hy vong cho toan dan.

Bnh an cho tat ca nhng ai, tai cac khu vc khac nhau, ang chu ng nhng au kho v nhng moi hiem nguy lien tuc va nhng bat cong dai dang. Cau xin cho Mien ien cung co no lc cua mnh e thuc ay viec song chung hoa bnh, va vi s ho tr cua cong ong quoc te, se cung cap s bao ve can thiet va cac ho tr nhan ao cho tat ca nhng ai ang rat can en s bao ve nay mot cach khan cap. Xin cho ban ao Trieu Tien vt qua c nhng cang thang ang trai qua trong mot tinh than hp tac.

Hoa bnh cho nhng ai a mat i nhng ngi than yeu v cac hanh vi tan bao cua chu ngha khung bo, va hoa bnh ca cho nhng ai a gieo s hai va chet choc vao con tim cua rat nhieu quoc gia va thanh pho.

Hoa bnh - khong phai th hoa bnh ch tren moi mieng, nhng la mot nen hoa bnh thc s va cu the - cho nhng anh ch em cua chung ta ang b bo ri va loai tr, cho nhng ai ang oi khat va cho tat ca cac nan nhan cua bao lc. Hoa bnh cho nhng ngi lu vong, nhng ngi di c va t nan, cho tat ca nhng ai trong thi ai chung ta ang la oi tng cua nan buon ban ngi. Hoa bnh cho cac dan toc ang au kho v nhng tham vong kinh te cua mot thieu so, v s tham lam qua ang va v s ton th than tien, dan en s no le. Hoa bnh cho nhng ai chu anh hng bi tnh trang bat on xa hoi va kinh te, va cho nhng ai chu ng nhng hau qua cua cac tran ong at hoac cac tham hoa thien nhien khac.

Bnh an cho cac tre em, vao ngay ac biet nay khi Thien Chua a tr thanh mot hai nhi, hoa bnh trc het cho nhng tre em b tc i nhng niem vui cua tuoi th v oi khat, chien tranh hay s ch ky cua ngi ln.

Bnh an di the cho nhng ngi nam n thien ch ang lam viec lang le va kien nhan moi ngay, trong gia nh cua ho va trong xa hoi, e xay dng mot the gii nhan ban va cong chnh hn, mot the gii c dng nuoi bi xac tn rang ch vi hoa bnh chung ta mi co kha nang co c mot tng lai thnh vng cho tat ca moi ngi.

Anh ch em than men,

"V mot hai nhi a c sinh ra cho chung ta, mot ngi con a c ban tang cho chung ta. Ngai la Hoang t cua bnh an". Chung ta hay on chao Ngai!

[Sau khi ban phep lanh Urbi et Orbi, c Thanh Cha noi them]

Anh ch em than yeu, la nhng ngi tu hop tai quang trng nay t tat ca cac mien tren the gii, va nhng ai cac quoc gia khac nhau ang lien ket vi chung toi qua cac ai phat thanh, truyen hnh va cac phng tien truyen thong khac, toi gi li chao en anh ch em.

Vao ngay vui mng nay, chung ta tat ca eu c mi goi chiem ngam Hai nhi Giesu, ang em lai hy vong mot lan na cho tat ca moi ngi tren trai at nay. Nh an sung cua Ngai, chung ta hay dung tieng noi va hanh ong cua mnh lam chng cho tnh oan ket va hoa bnh. Giang Sinh vui ve cho tat ca anh ch em!"

 

J.B. ang Minh An dch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page