Ngi giao s tr nen te hai

khi xa cach dan Chua

 

Ngi giao s tr nen te hai khi xa cach dan Chua.

Vatican (Vat. 13-12-2016) - Tinh than "giao s tr" la ieu xau va tiep tuc co mat trong Giao Hoi ngay nay. Va hau qua la: dan Chua tr thanh nan nhan, dan Chua cam thay b choi t. c Thanh Cha Phanxico chia se nh the trong thanh le sang th ba 13 thang 12 nam 2016 tai nha nguyen Marta. c Thanh Cha cung canh giac cac muc t rang, ng tr thanh nhng nha tr thc ton giao theo kieu ri xa Mac khai cua Thien Chua.

Luat le cua cac thng te khong en t Thien Chua

Trong bai Tin Mng hom nay, Chua Giesu noi vi cac thng te va ky lao trong dan. Chua tap trung vao vai tro cua ho. Ho co tham quyen ve luat phap, ve luan ly, ve ton giao. Ho quyet nh moi s. Anna va Caipha a xet x Chua Giesu. Cac thng te va gii lanh ao quyet nh giet anh Lazaro. Ho cung thng lng vi Giua ve gia ca e ban Chua Giesu. Ho cho thay s kieu ngao, oc tai cua ho va hau qua la ngi dan phai chu ng.

Ho khai thac luat le. Cac ieu luat len ti con so 500. Ho thiet lap moi s, moi th! Ho lam nen luat le mot cach rat khoa hoc, bi v ho la nhng nha thong thai, v ho hieu biet rat nhieu. Ho thc thi nhng ieu ay, hay la khong? Co mot luat ma ho khong nh. Ho quen mat ieu ran au tien ma Thien Chua ban cho to phu Abraham: "Bc i trong s hien dien cua Chua va khong che trach c ieu g." Ho khong bc i, ma luon khang nh y kien cua mnh. Va ho khong phai la khong ang trach!

Ngi dan b quen lang

Ho quen i Mi ieu ran Chua trao cho Mose. Ho ch biet luat do ho lam ra mot cach t m tinh te vi nhng nghien cu ky lng. Ho huy bo luat phap cua Thien Chua. Nan nhan cua ho chnh la ngi dan, nhng ngi ngheo, ngi be nho, ngi tin tng ni Thien Chua, nhng ngi b loai tr. Ngay ca co nhng ngi an nan sam hoi ma cha thc thi nhng ieu luat, th cung b au kho bi nhng bat cong.

Giua la ke phan boi. Ong pham trong toi! ung the. Nhng sau o Tin Mng noi: ong hoi han, ong tra lai nhng ong bac cho cac thng te va ky muc. Con ho, ho a lam g? Co the ho noi: "Nhng anh la ban cua chung toi. ng lo... Chung toi co quyen tha th tat ca cho anh!" Khong co ieu ay! Ho noi vi Giua: "Can g en chung toi. Mac ke anh!" Giua b bo lai mot mnh va ong bo i! Giua ngheo hen khon kho, a sam hoi, nhng khong c cac muc t la chnh cac thng te va ky muc chap nhan. Ho a quen mat vai tro muc t. Ho la nhng tr thc ton giao, la nhng ngi cam quyen, la nhng ngi day giao ly cho dan chung bang s hoc thc cua ho, ch khong bang mac khai cua Thien Chua.

Ai c vao Nc Thien Chua

Ngay ca ngay nay, trong Giao hoi, van con tinh than cua mot th "giao s tr". Nhng v giao s ay luon cam thay mnh hn ngi va xa lanh ngi dan. Cac v ay khong con gi e lang nghe ngi ngheo, lang nghe ngi au kho, ngi b tu ay, ngi benh tat.

ieu te hai cua th goi la "giao s tr" van ton tai va xuat hien nhng phien ban mi. Nhng nhng con ngi phai chu ng ieu ay th luon la nhng ngi ngheo, nhng ngi be nho va nhng ngi ch i ngay Chua en. Thien Chua la Cha luon tm moi cach e en vi chung ta: Ngai a sai Con cua Ngai en. Chung ta ang mong ch trong niem vui hoan h. Chua Con en vi nhng ngi au benh, ngi ngheo kho, ngi b loai tr, nhng ngi thu thue va ke toi loi, ngay ca nhng co gai iem. Ngay nay, Chua Giesu tiep tuc noi vi nhng ngi ang b quyen ru bi tinh than "giao s tr", giong nh Chua a noi vi cac thng te va ky lao rang: "Qua that, Ta bao cac ong, nhng ngi thu thue va nhng co gai iem se vao Nc Thien Chua trc cac ong."

 

T Quyet, SJ

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page