Mot vai nhan xet cua

c Tong Giam Muc Rino Fisichella

ve Nam Thanh Long Thng Xot

 

Mot vai nhan xet cua c Tong Giam Muc Rino Fisichella ve Nam Thanh Long Thng Xot.

Roma (SD 22-11-2016; Vat. 30-11-2016) - Sang Chua Nhat 20 thang 11 nam 2016 le Chua Kito Vua c Thanh Cha Phanxico a chu s le nghi ong Ca Thanh en th thanh Phero va thanh le ket thuc Nam Thanh Long Thng Xot. Cung ong te vi c Thanh Cha co hang tram v gom cac Hong Y va Tan Hong Y, Tong Giam Muc, Giam Muc va may ngan Linh Muc. Tham d thanh le co ngoai giao oan va phai oan chnh thc cua nhieu noc, trong o co phai oan cua chnh phu Italia, do tong thong Matarella hng dan, va hn 100,000 tn hu va du khach hanh hng.

Giang trong thanh le c Thanh Cha noi Ca Thanh a ong, nhng ca con tim thng xot cua Chua Kito th van luon luon rong m va ch on chung ta. Va nh dau ch long thng xot hai ha o cua Chua c Thanh Cha a ky vao trao tong th "Misericordia et misera" khch le toan the Giao Hoi tiep tuc song long thng xot vi cung s sau am nh a song trong suot Nam Thanh ngoai thng nay. Sau o ngai a trao Tong th cho c Hong Y Tagle, Tong Giam Muc Manila, la mot trong cac giao phan ong tn hu nhat the gii, c Cha Cushey, Tong Giam Muc Saint Andrrews Edinburg, hai Linh Muc tha sai long thng xot en t Cong hoa dan chu Congo va Brasil, mot pho te vnh vien va gia nh, hai n tu mot Mehico va mot Nam Han; mot gia nh My gom ba the he; mot oi ban tre nh hon, hai ba me giao ly vien; mot ngi tan tat va mot benh nhan.

Thng xot va ban cung hay khon nan la hai t thanh Agostino dung e noi ve cuoc gap g cua Chua Giesu vi ngi an ba ngoai tnh. Trong th c Thanh Cha ni rong va ban cho tat ca cac linh muc tren the gii quyen tha toi pha thai cho nhng ai thong hoi. ay la quyen a ch c danh cho cac Giam Muc va nhng linh muc c Giam Muc ch nh.

Sau ay chung toi xin gi en quy v bai phong van c Tong Giam Muc Rino Fisichella, chu tch Hoi ong Toa Thanh tai truyen giang Tin Mng, ve le nghi nay va tong th cua c Thanh Cha.

Hoi: Tha c Tong Giam Muc Fisichella, Chua Nhat 20 thang 11 c Thanh Cha Phanxico a chu s thanh le ket thuc Nam Thanh ngoai thng Long Thng Xot. c Thanh Cha a nhan manh rang Nam Thanh a ket thuc nhng canh ca long thng xot luon luon rong m. Trong ngha nao tha c Cha?

ap: Long thng xot la trong tam cua Tin Mng, la nong cot s iep ma Chua Giesu a e lai cho chung ta. Va v the nhiem vu cua Giao Hoi trong dong lch s la loan bao long thng xot cua Thien Chua Cha. o la ly do tai sao Nam Thanh chung ta c hanh a anh ong, khong phai ch con tim cua con ngi, ma ca cuoc song thng ngay na, bi v co biet bao ngi a cam thay c khch le bi viec loan bao niem vui. No a cho phep cac kito hu co mot th phao nhe nhom ln. Chung ta ng quen la oi khi Giao Hoi xuat hien nh la "me ghe" hn la me. Va Giao Hoi a xuat hien vi Giao Luat trong tay hn la vi sach Tin Mng. V the cai th phao nhe nhom, ma long thng xot trao ban, a c tiep nhan nh mot lan gio mua xuan.

Hoi: Tha c Cha lam the nao e song "nhp th" nay trong cuoc song thng ngay?

ap: c Thanh Cha nhan manh nhieu tren tnh cach xa hoi cua long thng xot. Trong Tong th "Misericordia et misera" co cac iem rat hay, trong o TC cong hien cac th du giai thch cac cong viec cua long thng xot oi vi than xac va tinh than nh the nao. Ngai giai thch ngay nay cho ngi tran truong mac co ngha la g, va giai thch rang s tran truong thc s la viec thieu pham gia. Co mot kieu dien ta rat ep a luon luon anh ong toi trong tai lieu "Anh sang c tin": cac kito hu co nhiem vu xay dng mot thanh pho co the tin cay c. Cac cong viec bac ai la ieu o: la phan ong gop ma cac tn hu kito cong hien, e cho kinh thanh c hu hnh va ang tin cay. Trong ngha nay, chung ta cung phai oc thong iep "Laudato si'", ngha la long khung mnh vao trong boi canh, boi canh cua the gii va cua vu tru, trao ban s thanh than cho cuoc song con ngui. Trong cung cach thc o, TC mi goi tai kham pha ra cac cong viec cua long thng xot tinh than trong mot nen van hoa in dau chu thuyet tng oi. Chung ta co the tr giup con ngi ra khoi s khong chac chan cua mnh. oi vi toi xem ra tong th la mot dan than cu the oi vi Giao Hoi, va oi vi tng tn hu "xan tay ao len" e nhan lay mot kieu song theo tinh than Tin Mng hn.

Hoi: au la cac mi me ma c Cha nhan ra trong tong th cua c Thanh Cha?

ap: c Thanh Cha Phanxico cong hien cho chung ta biet bao nhieu gi y cho mot cuoc song muc vu tch cc chng nao co the, va hng ti anh sang cua long thng xot. Trc het toi ngh ti sang kien "Hai mi bon gi vi Chua", qua o c Thanh Cha neu bat e tai hoa giai. Them vao o co ca le Thanh Kinh, le Li Chua, giup suy t ve cac kieu mi lien quan ti viec pho bien s iep long thng xot trong cac cong oan kito, lam sao e to chc cac buoi oc, giai thch va ap dung viec song li Chua lien quan ti long thng xot. T chnh vien tng nay lai nay sinh ra c muon cua c Thanh Cha keo dai thi gian phuc vu cua cac tha sai long thng xot. c Thanh Cha a nhan c biet bao nhieu chng t cua cac tha sai long thng xot. Cac kinh nghiem cua ho a thuyet phuc ngai rang khong co chng ngai nao co the ngan can Thien Chua Cha om tr lai trong vong tay ngi con i hoang cua mnh.

Hoi: Chnh v vay ma c Thanh Cha a cho phep tat ca moi linh muc quyen tha toi cho nhng ngi pham toi pha thai nhng hoi loi, co ung the khong tha c Cha?

ap: Toi ngh ay la mot s kien cung anh ong mot cach sau xa d luan cong cong, bi v ay tay chung ta ung cham ti va hieu s tram trong cua toi loi thc s co ngha la g. No la viec giet mot mang ngi ca trong giai oan khi au. TC nhan manh vi tat ca sc manh cua mnh rang ay la mot toi trong. Tuy nhien, ca khi o la toi nang nhat, no cung khong the va khong c lay mat i kha the cua viec giao hoa vi Thien Chua. T vien tng nay c Thanh Cha hoan toan tiep tuc giao huan cua cac v tien nhiem, va hoan toan trong truyen thong giao ly cua Giao Hoi. Chung ta ng quen rang ch co cac phu n pham toi nay thoi. Ho mang ganh nang sau xa hn va tram trong hn, nhng con co boi canh do cac bac s, y ta, va nhng ai khuyen ho pha thai na. Tat ca eu lien luy ti toi pha thai nay, nhng tat ca eu co the c long thng xot cua Thien Chua om vao long, neu ho thong hoi, va nhat la neu ho co kha nang nhn nhan s d khach quan ma ho a pham. ay la kinh nghiem ma cac linh muc chung toi song hang ngay. Mot ngi muon xng toi pha thai va en gap v linh muc, th en t mot lo trnh dai a a ho ti cho tha nhan s d a pham , nhng nhat la dien ta s kho au ma ho mang trong chnh mnh. Nh vay lam nh the la c Thanh Cha muon, vi cai vuot ve cua Thien Chua, trao tra lai niem vui v a tm lai c mot ngi a sai lam, ngi con tr ve nha.

Hoi: Tha c Cha, co cac mi me nao khac na trong tong th cua c Thanh Cha hay khong?

ap: Mot trong cac ieu mi me o la viec thanh lap "Ngay Quoc Te Ngi Ngheo". Cac ngi ngheo la nhng ke c u tien cua Tin Mng. T trang au tien cho ti trang cuoi cung cua Thanh Kinh cac "anawim" la cac ngi ngheo. Trong t nay bao gom biet bao nhieu ngi: tre mo coi, ngi goa bua, nhng ngi song co n va b bo ri. Ngay nay chung ta co mot quan niem ve ngi ngheo quy chieu mot cach mau thuan ve ieu kien xa hoi. Nh the, khi co tam thc luon nham ti li loc va tien bac, chung ta ngh rang nhng ngi ngheo duy nhat la nhng ngi song tren va he. Trong khi y niem ve ngi ngheo trong Thanh Kinh va trong lch s la a dien. Tat mot li, nhng ngi ngheo la nhng ngi cac vung ngoai bien cua cuoc song ma c Thanh Cha noi ti, va ho thc s dien ta khong gian, trong o can hanh ong. Va tuy mot ngay danh cho ho khong u, nhng cung giup nhac nh Giao Hoi biet rang t nhat la trong mot ngay con mat cua tat ca moi ngi phai hng ti ngi ngheo.

Hoi: Vt ngoai cac tranh luan, c Cha nhan thay thanh pho Roma va nhat la cong oan Giao Hoi tai Roma a ap tra lai Nam Thanh nh the nao?

ap: Toi tin rang dan chung Roma a ap tra lai Nam Thanh rat tot, v ho a rat la kien nhan, khong phai ch oi vi Nam Thanh, nhng v nhieu ly do khac. Chang han ch ngh ti viec phai ng au vi canh lu thong va tat ca moi cuoc bieu lo thng tao ra kho khan cho viec di chuyen trong thanh pho. Tren bnh dien nay ngi dan Roma a cong hien ieu tot lanh nhat cua ho la tinh than hieu khach va s tiep on. Tuy nhien, chung ta cung khong quen rang ngi dan Roma cung co ngha la 350 giao x bao gom cuoc song thng ngay cua thanh pho. Cac giao x a phan ng mot cach manh me tch cc, va ca vi long hang say na. Toi nh ti s san sang cua hau nh moi giao x a tiep on cac ban tre ve Roma c hanh Nam Thanh cua gii tre: cac giao x a m rong canh ca, va cong hien moi s ho co. The roi, chung ta cung khong quen ngay Nam Thanh cua cac thien nguyen vien, hay ngay tiep on thanh tch cua cha thanh Pio. gan ay a co 3 nha th Nam thanh la ba giao x. Vi mot s san sang khong the tin c, cac giao x nay a thay oi gi giac e luon luon phuc vu cac tn hu hanh hng ve Roma c hanh Nam Thanh. V the biet n la tam tnh au tien en vi toi.

Hoi: Tha c Cha, gia biet bao sang kien cua lch trnh Nam Thanh au a la sang kien anh ong c Cha nhat?

ap: Co biet bao nhieu sang kien , nhng sang kien anh ong toi nhat o la kinh nghiem a song ben canh c Thanh Cha Phanxico trong cac ngay th sau cua long thng xot, bi v toi a luon luon co the nhan ra tnh nhan ban sau xa, s cam ong trong mot vai luc, va nhat la s de thng cua c Thanh Cha oi vi tat ca moi ngi. Cac ngay th sau nay a thc s la mot cuoc gap g vi cac ngheo tung mi cua the gii. c Thanh Cha a i tm cac ngi ngay nay ai dien cho cac ngi ngheo mi. S de thng cua ngai va s gan gui vi tat ca moi ngi khong phan biet ai la mot trong cac dau ch cua Nam Thanh ma toi mang theo trong tim.

(SD 22-11-2016)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page