c Tong giam muc Paglia noi ve viec

c Thanh Cha ban quyen

cho tat ca cac linh muc giai toi pha thai

 

c Tong giam muc Paglia noi ve viec c Thanh Cha ban quyen cho tat ca cac linh muc giai toi pha thai.

Roma (WH 26-11-2016) - Trong cuoc trao oi vi ai phat thanh Vatican - chng trnh tieng Y- hom th Hai 21 thang 11 nam 2016, c Tong giam muc Vincenzo Paglia, Chu tch Han lam vien Toa Thanh ve S song, a e cap en Tong th Misericordia et Misera (Long thng xot va noi khon cung) cua c Thanh Cha Phanxico, mi c cong bo nhan dp be mac Nam Thanh Long Thng xot.

V cu Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Gia nh, nay la Chng an Hoc vien Giao hoang Gioan Phaolo II ve Nghien cu Hon nhan va Gia nh, a lu y loi giai thch sai lac ve quyet nh cua c Thanh Cha cho phep tat ca cac linh mucc ban b tch giai toi cho nhng ngi tham gia vao viec pha thai, ngha la c Thanh Cha trien han cho cac linh muc a thi hanh nang quyen nay trong Nam Thanh Long Thng xot (x. Tong th Misericodia et Misera, 12).

Trong khi co nhng ngi trong gii bao ch a giai thch rang quyet nh nay la mot cach tam thng hoa hoac tng oi hoa hanh vi pha thai, c Tong giam muc Paglia khang nh rang, trai lai, ieu o giup cho nhng ngi co lienquan y thc ro ret ve toi. "o la tao cho ngi a thc hien hanh vi kinh khung nay c hoi ro ret hn e hieu ro tnh nghiem trong cua ieu ho a lam, va nh o ho co the hoan cai va khong lam ieu o na".

Khong co thay oi ieu g trong giao luat: va tuyet thong van con, nhng trong c ch nay cua c Thanh Cha, co "s xem xet ky cang en tnh yeu uoi hay nhng bi kch cua biet bao phu n, khi b bo mac mot mnh, ho kho ma thoat rac va tm thay mot loi i, khong ch e ng lap lai nhng g ho a lam, ma con cam thay c tr giup khi phai oi mat vi bi kch ma hanh vi pha thai gay ra, ca cho chnh ho".

(Vatican Radio)

 

Minh c

(Nguon: ban tin cua WH tren trang web TGP SG)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page