Cong bo chu e

Thng Hoi ong Giam muc

Khoa thng le th XV nam 2018

 

Cong bo chu e Thng Hoi ong Giam muc Khoa thng le th XV nam 2018.

Vatican (WH 06-10-2016) - "Ngi tre, c tin va s phan nh n goi" la chu e cua Thng Hoi ong Giam muc Khoa thng le lan th XV, se c trieu tap vao thang Mi 2018: thong tin tren va c Toa Thanh Vatican cong bo hom nay th Nam, 06 thang 10 nam 2016.

Thong cao cua Toa Thanh giai thch: Chu e nay la dau ch s quan tam cua Giao hoi oi vi ngi tre, co s lien tuc vi nhng ket luan cua cac Thng Hoi ong trc ve gia nh va tiep noi Tong huan hau Thng Hoi ong Amoris Laetitia. Muc ch la giup ngi tre hng ti s trng thanh trong hanh trnh i song cua ho, e nh tien trnh phan nh, ho co the kham pha nhng ke hoach song va thc hien nhng ke hoach ay vi niem vui, hoc biet gap g Thien Chua va nhng ngi ang tham gia tch cc vao viec xay dng Giao hoi va xa hoi.

c Thanh Cha Phanxico a chon chu e nay sau khi tham khao y kien cac Hoi ong Giam muc, cac Giao hoi Cong giao ong phng t tr va Lien hiep cac Be tren Tong quyen, cung nh nhng e ngh cua cac Ngh phu cua Thng Hoi ong Giam muc trc o.

(Vatican Radio)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page