S iep cua

Hoi ong Toa Thanh oi thoai Lien ton

gi ngi Hoi giao

nhan thang Ramadan va le 'Id al-Fitr

 

S iep cua Hoi ong Toa Thanh oi thoai Lien ton gi ngi Hoi giao nhan thang Ramadan va le 'Id al-Fitr (1437 H. / 2016 AD).

Roma (WH 19-06-2016) - "Ngi Kito hu va ngi Hoi giao chung ta c keu goi lam het sc mnh e bat chc Thien Chua. Ngai la ang Xot thng, oi hoi chung ta phai thng xot va t tam oi vi ngi khac, nhat la nhng ngi ang lam canh tung thieu ve bat c phng dien nao". Tren ay la nhng li trong S iep cua Hoi ong Toa Thanh oi thoai Lien ton gi ngi Hoi giao tren toan the gii nhan dp thang Ramadan nam 2016 - bat au t ngay 06 thang Sau nam 2016 dng lch. S iep cung c cong bo bang tieng A Rap vi ch ky cua c hong y chu tch Jean-Louis Tauran va c giam muc th ky Miguel Angel Ayuso Guixot.

Sau ay la ban dch Viet ng noi dung cua S iep:

* * *

Anh Ch Em Hoi giao than men,

1. Viec c hanh thang Ramadan va le 'Id al-Fitr la mot s kien ton giao quan trong oi vi moi ngi Hoi giao, bao gom viec an chay, cau nguyen va lam viec lanh. Ngi Kito hu chung toi, la ban va la ngi than can cua Anh Ch Em, rat tran trong c hanh nay. Nhan danh Hoi ong Toa Thanh oi thoai Lien ton va nhan danh cac Kito hu tren toan the gii, chung toi gi en Anh Ch Em nhng li chuc tot ep nhat cho mot thang an chay thanh cong cung vi cac viec lanh, va xin chuc Anh Ch Em mot ngay le vui ti.

Theo mot truyen thong quen thuoc, nhan dp nay chung toi muon chia se vi Anh Ch Em mot vai suy t vi hy vong cung co them nhng moi lien ket tinh than a noi ket chung ta.

2. Mot chu e rat gan gui vi ngi Hoi giao va ngi Kito hu, la long thng xot. Chung ta biet rang Kito giao va Hoi giao eu tin vao mot Thien Chua ay long thng xot, ang bay to long thng xot va t tam cua Ngai oi vi tat ca cac loai thu tao, ac biet la gia nh nhan loai. Ngai a tao dng chung ta v vo cung yeu thng chung ta. Ngai thng xot qua viec cham soc tng ngi chung ta, va ban cho chung ta biet bao n hue can thiet trong cuoc song hang ngay: lng thc, ni , s an toan. Long thng xot cua Thien Chua la hien nhien, nhng Ngai thng xot cach ac biet qua viec tha th toi loi cua chung ta; hn na, Ngai la ang tha th (al-Ghafir), ang tha th rat nhieu (al-Ghafur).

3. e nhan manh tam quan trong cua long thng xot, c giao hoang Phanxico a cong bo mot Nam Thanh Long Thng xot, t ngay 08 thang Mi Hai nam 2015 en ngay 20 thang Mi Mot nam 2016. Va ngai giai thch: 'ay la ly do m Nam Thanh: v ay la thi gian cua long thng xot. ay la thi gian thuan li e cha lanh vet thng, e chung ta ng met moi en gap g tat ca nhng ai ang mong ch c nhn thay va c cham vao nhng dau ch cua s gan gui cua Thien Chua mot cach cu the, e em en cho moi ngi, tat ca moi ngi, con ng cua tha th va hoa giai'". (Bai giang, 11-04-2015).

Cuoc hanh hng (hajj) cua Anh Ch Em en nhng Ni thanh, chu yeu la Mecca va Medina, chac chan la mot c hoi ac biet cho Anh Ch Em cam nghiem long thng xot cua Thien Chua. That vay, trong so nhng li tot ep nhat e chuc mng nhng ngi hanh hng Hoi giao co cau nay: "Toi chuc ban mot cuoc hanh hng ay phuc lanh, nhng no lc ang khen ngi va c tha th toi loi". Viec thc hien mot cuoc hanh hng e c Thien Chua Thng Xot tha th toi loi, cho ngi song va cho ke chet, that s la mot thc hanh ang ke cua cac tn hu.

4. Ngi Kito hu va ngi Hoi giao chung ta c keu goi lam het sc mnh e bat chc Thien Chua. Ngai la ang Xot thng, oi hoi chung ta phai thng xot va t tam oi vi ngi khac, nhat la nhng ngi ang lam canh tung thieu ve bat c phng dien nao. Ngai cung keu goi chung ta hay tha th cho nhau.

Khi nhn vao nhan loai ngay nay, chung ta au buon v co rat nhieu nan nhan cua nhng xung ot va bao lc - ac biet chung toi ngh en nhng ngi gia, tre em va phu n, nhat la nhng nan nhan cua nan buon ngi; chung toi cung ngh en tat ca nhng ai - so nay rat nhieu - ang lam canh ngheo oi, benh tat, phai phu thuoc ngi khac, thien tai va that nghiep.

5. Chung ta khong the nham mat lam ng trc nhng thc te nay hoac quay lng lai vi nhng au kho nay. ung la cac tnh hnh thng rat phc tap va giai phap cho cac tnh hnh ay vt qua kha nang cua chung ta. V the, ieu rat quan trong la tat ca phai cung nhau no lc e cu giup nhng ngi tung thieu, khong phan biet sac toc hay ton giao. That la mot nguon hy vong ln lao khi nghe biet rang co nhng ngi Hoi giao va ngi Kito hu chung tay giup nhng ngi ngheo. Khi ay, chung ta tuan gi mot lenh truyen quan trong trong ao chung ta; chung ta bay to long thng xot cua Thien Chua va gii thieu mot chng t ang tin hn ve niem tin cua chung ta, ve mat ca nhan cung nh cong oan.

Xin Thien Chua la ang Toan nang va Thng xot giup chung ta luon bc i tren con ng cua long nhan hau va thng xot!

6. Cung vi c giao hoang Phanxico, chung toi chuc mng va cau nguyen cho Anh Ch Em va cho nhng ngi than yeu cua Anh Ch Em c doi dao phuc lanh trong thang Ramadan va niem vui lau dai cua le 'Id al-Fitr.

Chuc tat ca Anh Ch Em ngay le tot ep!

Vatican, ngay 10 thang Sau nam 2016

 

Minh c chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page