c Thanh Cha vieng tham

To chc Chng trnh lng thc the gii

 

c Thanh Cha vieng tham To chc Chng trnh lng thc the gii.


c Thanh Cha vieng tham To chc Chng trnh lng thc the gii.


Roma (Vat. 13-06-2016) - Trong cuoc vieng tham sang ngay 13 thang 6 nam 2016 tai tru s to chc Chng trnh Lng thc the gii, c Thanh Cha Phanxico keu goi bai tr quan niem coi nan oi la chuyen "thng tnh, t nhien".

Chng trnh Lng thc the gii (PAM, WFP) la c quan t thien ln nhat cua Lien Hiep Quoc dan than chong nan oi tren the gii. C quan nay c thanh lap nam 1962 va hien co 11 ngan nhan vien hoat ong, phan ln tai nhng vung co nan oi hoac nan suy dinh dng. Trong nam 2014, Chng trnh Lng thc the gii (PAM, WFP) a tr giup lng thc cho 80 trieu ngi tai 82 quoc gia tren the gii.

Khi en tru s luc 9 gi 20 phut, c Thanh Cha a c Ba Ertharin Cousin, giam oc ieu hanh, c Ong Fernando Chica Arellano, Quan sat vien thng trc cua Toa Thanh tai c quan nay, va ba Stephanie Hochstetter Skinner-Klee tiep on tai khuon vien, va hng dan vao ben trong. Hai em be a trao hai gio hoa cho c Thanh Cha roi at trc bc tng tng niem co ghi ten hang tram nhan vien cua Chng trnh lng thc the gii a t nan trong khi thi hanh s mang. c Thanh Cha a en gan bc tng nay va mac niem trong thinh lang.

Sau khi chao tham cac quan chc cap cao khac cua to chc Chng trnh Lng thc the gii (PAM, WFP), c Thanh Cha a hoi kien rieng vi 3 v lanh ao cuq to chc nay, roi chao tham cac v quoc trng cung nh cac bo trng en tham d phien hop khai mac cua Hoi ong chap hanh to chc Chng trnh Lng thc the gii (PAM, WFP).

Khi c Thanh Cha tien vao thnh ng, moi ngi a nong nhiet vo tay chao mng. Roi hai ba chu tch va giam oc ieu hanh to chc PAM a lan lt chao c Thanh Cha.

Dien van cua c Thanh Cha

Trong dien van bang tieng Tay Ban Nha nhan dp nay, ngai ac biet keu goi moi ngi ng coi lam than la chuyen bnh thng, e roi khong con nhay cam oi vi nhng tham trang cua ngi khac; ngoai ra can giai tr s "ban giay hoa nan oi", cu the la nan buon ban vo kh, chien tranh va xung ot vo trang can tr cac no lc bai tr nan oi. c Thanh Cha noi:

"Trong the gii c lien ket vi nhau va sieu thong tin nh chung ta ang song, nhng khoang cach a ly dng nh c thu ngan lai. Chung ta co the co nhng tiep xuc hoac chng kien hau nh ong thi vi nhng g ang xay ra ni khac tren trai at.. Nhng co mot ieu nghch ly la dng nh s gan gui do thong tin tao nen nh the ngay cang b thu hep lai. Thong tin thai qua ma chung ta co c dan dan tao nen s bnh thng hoa lam than. Ngha la dan dan chung ta khong con nhay cam oi vi nhng tham trang cua ngi khac va coi chung nh nhng ieu "t nhien", bnh thng. V the bao nhieu hnh anh c truyen ti chung ta va chung ta nhn thay au kho, nhng chung chang anh ong chung ta na, chung ta nghe thay tieng khoc, nhng chung ta khong an ui, chung ta thay oi khat, nhng chung ta khong ap ng no...

c Thanh Cha nhan manh rang: "Can cham dt tnh trang coi lam thay nh ieu bnh thng, t nhien, va ngng coi no nh mot s kien cua thc tai nh bao nhieu ieu khac, bi v lam than co mot khuon mat. No co khuon mat cua mot tre th, mot gia nh, ngi tre va ngi gia. No co khuon mat cua s thieu c may va cong an viec lam cua bao nhieu ngi, khuon mat cua nhng vu cng bach di c, nhng can nha b bo ri hoac b pha huy. Chung ta khong the coi nan oi cua bao nhieu ngi la ieu t nhien, khong c noi rang tnh trang cua ho la ket qua cua mot nh menh mu quang, ma chung ta khong the lam g c. Khi lam than khong con co mot khuon mat na, th chung ta co the ri vao cam do bat au noi va thao luan ve nan oi, ve s dinh dng, bao lc, va bo quan mot ben chu the cu the, th te, ang go ca nha chung ta..

Cung trong chieu hng ay, c Thanh Cha nhac lai cuoc vieng tham cua ngai tai tru s Lng nong quoc te, FAO, ngay 20-11-2014, trong dp o ngai khang nh rang the gii co u lng thc cho moi ngi, tat ca moi ngi, "nhng khong phai tat ca eu co the c an, trong khi nan ph pham, loai bo, tieu thu lng thc thai qua hay dung lng thc vao nhng muc tieu khac ang xay ra trc mat chung ta". Ngai ap dung vao cuoc vieng tham nay va khang nh rang:

"Chung ta hay y thc ro: s thieu lng thc khong phai la mot cai g t nhien, khong phai la mot s kien hien nhien. Ngay nay, gia the ky 21, nhieu ngi van con au kho v thieu lng thc, va tai ng ay la do s phan phoi cac tai nguyen mot cach ch ky va sai trai, bien thc pham thanh hang hoa. at ai b ngc ai va boc lot tai nhieu ni tren the gii, tiep tuc mang mang lai chung ta hoa mau, tiep tuc cung cap cho chung ta nhng g tot ep nhat; nhng khuon mat cua nhng ngi oi nhac nh cho chung ta rang chung ta a ao lon nhng muc tieu cua trai at. Mot mon qua, co muc ch mu ch cho tat ca moi ngi, nhng chung ta lai bien no thanh mot ac an cua mot t ngi.

"Trao lu duy tieu thu tran lan trong cac xa hoi chung ta, lam cho chung ta quen vi s tha thai va hang ngay phung ph lng thc, lng thc ma nhieu khi chung ta khong co kha nang mang lai cho no gia tr ung an, vt len tren nhng tieu chuan kinh te.. Nhng chung ta can nh rang ph pham lng thc la ieu giong nh an trom t ban an cua ngi ngheo, cua ngi oi. ieu nay oi chung ta phai suy t ve van e that thoat va ph pham lng thc, e tm ra nhng phng the nghiem tuc oi pho vi van e, e thc thi tnh lien i va chia se vi nhng ngi tung thieu nhat".

Chong "ban giay hoa" nan oi

Tiep tuc dien van, c Thanh Cha e cap en van e ban giay hoa. Ngai noi: "Co nhng hanh ong nh the b ket, b chan ng. Tnh trang bap benh cua the gii nh chung ta ang song la ieu moi ngi eu biet. Trong thi gian gan ay chien tranh va nhng hiem hoa xung ot tr thanh nhng quan tam chnh cua chung ta va c thao luan nhieu. V the, ng trc bao cuoc xung ot hien nay, dng nh vo kh a at ti mc o u tien khac thng, en o chung loai bo nhng cach thc khac e giai quyet cac tranh chap. Tnh trang ay an re sau va c ngi ta chap nhan en o no can tr viec phan phoi lng thc tai nhng vung chien tranh, tham ch i ti s vi pham nhng nguyen tac va qui luat c ban nhat cua cong phap quoc te hien hanh t nhieu the ky.

"Do o chung ta ng trc mot hien tng la thng va mau thuan: trong khi nhng vien tr va ke hoach phat trien b can tr v nhng quyet nh chnh tr phc tap va kho hieu, hoac v nhng quan iem y thc he thien lech hoac v nhng hang rao quan thue khong the vt qua c, th vo kh lai khong he b can tr; no xuat phat t au, o chang phai la ieu quan trong, vo kh t do lu hanh, hau nh mot cach tuyet oi trong nhieu vung tren the gii. Do o chnh chien tranh c nuoi dng, ch khong phai con ngi. Trong mot so trng hp, chnh nan oi c s dung nh mot vo kh chien tranh. Va cac nan nhan gia tang, v so ngi chet oi va kiet lc them vao so nhng chien binh b chet tren chien trng va nhieu thng dan b giet trong cac cuoc xung ot va khung bo. Chung ta y thc ro ieu o, nhng chung ta e cho lng tam mnh b te liet, va chung ta khong con e lng tam mnh c nhay cam na. Qua o, vo lc tr thanh phng the hanh ong duy nhat cua chung ta, va muc tieu can u tien at ti la quyen lc. Dan chung yeu uoi nhat khong nhng au kho v chien tranh, nhng ong thi ho thay moi s vien tr b can tr. V the, ieu cap thiet la phai giai tr th benh ban giay can tr cac ke hoach vien tr nhan ao, khong cho cac ke hoach nay at ti muc ch. Trong lanh vc nay, chung ta co mot vai tro c ban, v chung ta can nhng v anh hung thc s, co kha nang m ra nhng con ng, kien tao nhng nhp cau, tao ieu kien de dang cho nhng hoat ong at nang tam quan trong khuon mat cua ngi au kho. Nhng sang kien cua cong ong quoc te cung phai hng ve muc tieu ay.

Trong phan ket cua bai dien van, c Thanh Cha noi en s san sang ong gop cua Giao Hoi Cong Giao vao nhng sang kien nham cu van pham gia con ngi, nhat la nhng ngi b cha ap cac quyen cua mnh. "Toi cam oan vi qu v s ho tr hoan toan va s nang tron ven cua chung toi e tao ieu kien de dang cho moi co gang a bat au".

Sau bai dien van, c Thanh Cha bc ra khoi hoi trng e chao tham mot nhan vien cua Chng trnh lng thc the gii b thng trong khi thi hanh s mang, roi ngai tien ra ngoai khuon vien cua to chc PAM e chao tham tat ca cac nhan vien va gia nh nhng ngi ang phuc vu tai tru s nay.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page