S iep cua c giao hoang Phanxico

gi ong Tong th ky Lien Hiep Quoc

tai Hoi ngh thng nh Nhan ao The gii

lan th nhat

 

S iep cua c giao hoang Phanxico gi ong Tong th ky Lien Hiep Quoc tai Hoi ngh thng nh Nhan ao The gii lan th nhat.

Roma (WH 25-05-2016) - T ngay 23 en 24 thang Nam nam 2016, tai Istanbul, Tho Nh Ky a dien ra Hoi ngh thng nh Nhan ao The gii lan th nhat. Phai oan cua Toa Thanh Vatican tham d Hoi ngh nay do c hong y Quoc vu khanh Toa Thanh Pietro Parolin dan au. Tai Hoi ngh, c hong y Parolin a oc S iep cua c giao hoang Phanxico gi ong Tong th ky Lien Hiep Quoc nh sau:

* * *

Knh tha ngai Ban Ki-moon

Tong th ky Lien Hiep Quoc,

Toi xin chao tat ca nhng ngi ang tham d Hoi ngh thng nh Nhan ao The gii lan au tien nay, Tong thong Tho Nh Ky cung vi nhng ngi to chc Hoi ngh nay, va xin chao ngai Tong th ky, la ngi a trieu tap Hoi ngh. ay la mot bc ngoat oi vi cuoc song cua hang trieu ngi can c bao ve, cham soc va giup , va cho nhng ai ang tm kiem mot tng lai xng ang.

Toi hy vong rang nhng no lc cua quy v se ong gop mot cach thc te e lam vi bt noi kho au cua hang trieu ngi ay, e cho nhng thanh qua cua Hoi ngh thng nh c the hien bang mot tnh lien i chan thanh, thc s ton trong quyen li va pham gia cua nhng ngi au kho v cac xung ot, bao lc, an ap va thien tai. Trong boi canh nay, cac nan nhan la nhng ngi de b ton thng nhat, nhng ngi song trong nhng hoan canh cung khon va b boc lot.

Chung ta khong the phu nhan rang hien nay co nhieu nhom li ch ngan can viec giai quyet cac xung ot, va cac chien lc quan s, kinh te va a chnh tr ang khien cho con ngi va cac dan toc phai di c va ap at v than tien tai, v than quyen lc. ong thi, nhng no lc nhan ao thng b nhng bo buoc ve thng mai va y thc he chi phoi.

V the, ieu can thiet hien nay la phai tai dan than e bao ve moi con ngi trong cuoc song thng ngay cua ho va bao ve pham gia va quyen li, an ninh va nhu cau chung cua ho. ong thi, can phai bao ton t do va ban sac xa hoi va van hoa cua cac dan toc; cung nh can phai thuc ay hp tac, oi thoai, va nhat la hoa bnh ma khong c dan en tnh trang co lap.

Tinh than "khong bo ri mot ai" va "lam het sc mnh" oi chung ta khong c bo cuoc va phai chu trach nhiem ve cac quyet nh va hanh ong cua mnh lien quan en chnh cac nan nhan. Trc het, ca nhan chung ta phai lam ieu nay, roi sau o cung nhau, ket hp sc manh va sang kien cua chung ta, ton trong lan nhau trong nhng ky nang khac nhau va lnh vc chuyen mon cua chung ta, khong phan biet oi x nhng on nhan nhau. Noi cach khac: se khong co gia nh nao khong co mot mai nha, khong co ngi t nan nao khong c on tiep, khong co ngi nao khong co nhan pham, khong co ngi nao b ton thng ma khong c cham soc, khong co tre em nao khong co tuoi th, khong co ngi tre nao -nam hay n- khong co tng lai, khong co ngi cao nien nao khong c hng mot tuoi gia xng ang.

Mong sao ay cung la c hoi e nhan ra cong viec cua nhng ngi phuc vu tha nhan va ong gop vao viec xoa du nhng au thng cua cac nan nhan cua chien tranh va thien tai, cua nhng ngi t nan va nhng ngi cham soc cho xa hoi, nhat la nh biet dung cam chon la nhng g co li cho hoa bnh, s ton trong, cha lanh va tha th. ay la phng cach cu vt cuoc song cua con ngi.

Chung ta khong yeu thch mot khai niem, mot y tng; chung ta yeu quy con ngi. S hy sinh quen mnh, hy sinh thc s, phat sinh t long yeu thng... khuon mat cua nhng con ngi - nam cung nh n, tre em cung nh ngi gia -, cua cac dan toc va cac cong ong..., nhng khuon mat va nhng cai ten ong ay trai tim cua chung ta.

Hom nay toi xin a ra mot thach o cho Hoi ngh thng nh nay: chung ta hay nghe tieng keu cua cac nan nhan va nhng ngi au kho. Hay e ho day cho chung ta mot bai hoc ve tnh nhan loai. Hay thay oi loi song cua chung ta, thay oi chnh sach, nhng la chon kinh te cua chung ta, thay oi thai o va loi c x trch thng cua chung ta ve van hoa.

Khi hoc hoi t cac nan nhan va nhng ngi au kho, chung ta mi co the xay dng mot the gii nhan ao hn.

Toi oan chac se cau nguyen cho quy v, va xin Chua ban cho tat ca nhng ngi hien dien phuc lanh khon ngoan, manh me va bnh an.

Vatican, ngay 21 thang Nam nam 2016

Phanxico, giao hoang

 

Minh c chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page