Thong iep Phuc Sinh Urbi et Orbi 2016

 

Thong iep Phuc Sinh Urbi et Orbi 2016.

Vatican (VietCatholic News 27-03-2016) - Buoi cong bo thong iep Phuc Sinh dien ra sau thanh le c Thanh Cha c hanh luc 10 gi sang tai Quang Trng Thanh Phero. Sau ay la ban dch Viet ng toan van thong iep Phuc Sinh 2016 cua c Thanh Cha Phanxico:

 

"Hay ta n Chua v Chua nhan t, muon ngan i Chua van tron tnh thng" (Tv 135: 1)

Anh Ch Em than men,

Chuc Mng Phuc Sinh!

Chua Giesu Kito, la hien than cua long thng xot cua Thien Chua, v yeu thng chung ta, a chet tren thap t gia, va v tnh yeu Ngi a song lai t coi chet. o la ly do tai sao ngay hom nay chung ta cong bo: Chua Giesu la Chua!

S Phuc sinh cua Ngai ng nghiem li tien tri cua Thanh Vnh: long thng xot cua Thien Chua ton tai en muon i; long thng xot cua Thien Chua khong bao gi chet. Chung ta co the cay trong hoan toan ni Ngai, va chung ta cam n Ngi a v chung ta ma bc xuong nhng chieu sau cua hoa nguc.

Trc nhng hoa nguc tinh than va ao c cua nhan loai, trc nhng a nguc ang m tung ra trong cac tam hon va kch ong han thu va cai chet, ch co mot long thng xot vo han mi co the mang lai cho chung ta s cu roi. Ch co Chua mi co the lap ay nhng a nguc nay bang tnh yeu cua Ngi, ngan can chung ta khoi ri vao o va giup chung ta tiep tuc cuoc hanh trnh cung nhau hng ve vung at cua t do va s song.

Thong iep Phuc Sinh quang vinh, theo o Chua Giesu, ang a chu ong inh khong con ay na nhng a song lai (x Mt 28: 5-6), mang en cho chung ta s bao am ay an ui rang chiec cau a c bat qua vc tham cua cai chet, va vi chiec cau ay, tat ca nhng than khoc, buon sau va au n c vt qua (x Rev 21: 4). Chua, la ang a b cac mon e bo ri, a phai ganh lay mot ban an bat cong va nhuc nha, phai chet cach o nhuc, gi ay lam cho chung ta tr nen nhng ngi c thong phan trong s song bat t cua Ngi va cho chung ta c nhn nhng ke oi khat, ngoai kieu va cac tu nhan, nhng ngi chu thiet thoi va b ruong bo, nhng nan nhan cua ap bc va bao lc bang oi mat yeu thng va ay long thng xot cua Ngai. The gii chung ta ay ray nhng ngi au kho ve the xac va tinh than, nhng tin tc hang ngay tham ch ay nhng cau chuyen ve toi ac tan bao thng dien ra trong cac gia nh, va nhng cuoc xung ot vu trang quy mo gay ra au kho khon ta cho toan bo cac dan toc.

Chua Kito Phuc sinh ch ra con ng hy vong cho Syria than yeu, mot at nc a b tan pha bi mot cuoc xung ot keo dai, trong o co s lo dang bi tham cua huy diet, chet choc, s khinh miet cac luat nhan ao va gay o s hai hoa dan s. Chung ta pho thac cac cuoc am phan ang dien ra cho quyen nang cua Chua Phuc Sinh, e thien ch va s hp tac cua tat ca cac ben se m hoa ket trai thanh hoa bnh va bat au viec xay dng mot xa hoi huynh e ton trong pham gia va quyen han cua moi cong dan. Xin cho thong iep cua s song, c cong bo bi cac thien than ben canh tang a b lat sang mot ben cua ngoi mo, co the lam mem nhng trai tim chai cng va thuc ay mot cuoc gap g tot ep gia cac dan toc va cac nen van hoa trong cac mien khac vung a Trung Hai va Trung ong, ac biet la Iraq, Yemen va Libya. Xin cho hnh anh cua mot nhan loai mi, toa sang tren khuon mat cua Chua Kito, giup gia tang s hoa hp gia ngi Israel va ngi Palestine tai Thanh a, cung nh s kien nhan, ci m va dan than hang ngay nham at nen mong cho mot nen hoa bnh cong chnh va lau dai thong qua cac cuoc am phan trc tiep va chan thanh. Nguyen xin Chua cua s song cung ong hanh cung nhng no lc nham at en mot giai phap dt khoat cho cuoc chien Ukraine, truyen cam hng va nang nhng sang kien vien tr nhan ao, bao gom ca viec tra t do cho nhng ngi ang b giam gi.

Chua Giesu, la hoa bnh cua chung ta (Eph 2:14), qua s Phuc sinh cua mnh a chien thang s d va toi loi. Trong le Phuc Sinh nay, nguyen xin Ngai co the keo chung ta en gan hn cac nan nhan cua chu ngha khung bo, ma cac hnh thai bao lc mu quang va tan bao ang tiep tuc gay o mau cac mien khac nhau tren the gii, nh trong cac cuoc tan cong gan ay B, Tho Nh Ky, Nigeria, Chad, Cameroon, va B Bien Nga. Xin Ngai ti nc cho nhng hat giong hy vong va nhng trien vong hoa bnh chau Phi; Toi ngh cach rieng en Burundi, Mozambique, Cong hoa Dan chu Congo va Nam Sudan, la cac quoc gia c anh dau bi nhng cang thang chnh tr va xa hoi.

Vi cac loai vu kh cua tnh yeu, Thien Chua a anh bai tnh ch ky va cai chet. Chua Giesu Con Ngai la canh ca cua long thng xot rong m cho tat ca. Xin cho thong iep Phuc Sinh cua Ngai c cam nhan manh me hn bao gi bi nhng ngi dan than yeu cua Venezuela ang trai qua cac ieu kien kho khan, va bi nhng ngi chu trach nhiem cho tng lai cua at nc, sao cho tat ca moi ngi co the lam viec v thien ch chung, tm kiem khong gian oi thoai va hp tac vi tat ca. Xin cho nhng no lc co the c thc hien khap moi ni e quang ba van hoa cua gap g, cong ly va ton trong lan nhau, v ch co ieu o mi co the bao am phuc li tinh than va vat chat cua tat ca moi ngi.

Thong iep Phuc Sinh cua Chua Kito song lai, mot thong iep cua s song cho tat ca nhan loai, vang len qua nhieu thi ai va mi goi chung ta khong the quen c nhng ngi nam n ang tm kiem mot tng lai tot ep hn, mot con so ong ao hn bao gi nhng ngi di c va ngi t nan - trong o co nhieu tre em - ang chay tron chien tranh, oi khat, ngheo kho va bat cong xa hoi. Qua thng la nhng anh ch em cua chung ta phai oi dien tren ng i vi cai chet, hoac trong nhieu trng hp la s xua uoi cua nhng ngi co the giang tay chao on va ho tr ho. Nguyen xin cho Hoi ngh thng nh nhan ao sap ti ng quen at trong tam ni con ngi va pham gia cua ho, va tm ra cac chnh sach co kha nang ho tr va bao ve cac nan nhan cua nhng cuoc xung ot va nhng trng hp khan trng khac, ac biet la nhng ngi de b ton thng nhat va tat ca nhng ai b bach hai v ly do sac toc va ton giao.

Trong ngay vinh quang nay, "trai at hay mng vui, trong sang huy hoang" (x. Li Cong Bo Phuc sinh), mac du no thng b ngc ai va khai thac tham lam, dan en mot s thay oi trong can bang t nhien. Toi ac biet ngh en nhng khu vc b anh hng bi bien oi kh hau, thng xuyen gay ra han han hoac lu lut d doi, e roi sau o dan en khung hoang lng thc cac mien khac nhau tren the gii.

Cung vi cac anh ch em chung ta b bach hai v c tin va v long trung thanh cua ho vi danh Chua Kito, va trc cai ac ma dng nh ang co u the trong cuoc song cua rat nhieu ngi, chung ta hay nghe lai li an ui cua Chua: "Hay can am; Thay a chien thang the gian! (Ga 16:33). Hom nay la ngay rang r cua chien thang nay, v Chua Kito a giam nat cai chet va s huy diet di chan Ngai. Qua s phuc sinh, Chua a mang lai s song va lam sang to phuc trng sinh bat t (x 2 Tim 1:10). "Ngai cho chung ta vt qua canh no le en vi t do, t noi buon en niem vui, t buon tham en han hoan, t bong toi ra anh sang, t no le en n cu chuoc. V vay chung ta hay ca ngi trc nhan Ngai: Alleluia "(Thanh Melito thanh Sardis, Bai giang Phuc Sinh).

Vi nhng ai trong xa hoi chung ta a mat het hy vong va niem vui trong cuoc song, vi ngi cao tuoi phai bn chai mot mnh va cam thay sc manh cua ho ang can kiet dan, vi nhng ngi tre dng nh khong co tng lai, vi tat ca moi ngi, mot lan na toi nhac en nhng li cua Chua Phuc Sinh: "Nay ay Ta oi mi moi s. .. Chnh Ta se ban cho ai khat c uong ni nguon nc trng sinh" (Kh 21: 5-6). Xin cho thong iep an ui cua Chua Giesu giup moi ngi chung ta khi au lai vi long dung cam hn tren nhng neo ng mi cua s hoa giai vi Thien Chua va vi tat ca cac anh ch em cua chung ta.

 

J.B. ang Minh An dch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page