c Thanh Cha cong bo

s iep Phuc Sinh 2016

va phep lanh toan xa

 

c Thanh Cha cong bo s iep Phuc Sinh 2016 va phep lanh toan xa.

Vatican (Vat. 27-03-2016) - Trong s iep Phuc Sinh cong bo tra chua nhat 27 thang 3 nam 2016, c Thanh Cha Phanxico mi goi cac tn hu tn thac ni Long Thng Xot vo bien cua Thien Chua.

Ngai xac quyet ch co long thng xot vo bien cua Thien Chua mi co the lai n cu o cho nhan loai ang trong vc tham lam than, mang lai hy vong va giai thoat cho bao nhieu ngi ang trong sau kho, no le va ap bc. Ngai cung nhac en nhng quoc gia ang gap th thach nang ne trong cong ong the gii.

Buoi cong bo s iep Phuc Sinh dien ra sau thanh le c Thanh Cha c hanh luc 10 gi sang tai Quang Trng Thanh Phero.

Theo mot truyen thong t 30 nam nay, khu vc trc them en th Thanh Phero va quanh ban th c cac nha trong hoa Hoa Lan trang iem vi hn 35 ngan hoa va cay hoa, bien ni nay giong nh mot manh vn vi hoa muon sac, c hang trieu khan thnh gia truyen hnh tren the gii chiem ngng. Nam 2016, viec chon la va bo tr cac bong hoa va cay c thc hien theo tinh than s iep Nam Thanh Long Thng Xot. Mot toan 25 nha trong hoa c gi ti Roma e trng bay cac hoa a c chuan b trc t thang 2 nam 2016.

Luc ung ngo, c Thanh Cha a xuat hien tren bao ln chnh cua en th thanh Phero, co hai v hong y pho te thap tung la c Hong Y Renato Martino, nguyen Chu tch Hoi ong Toa Thanh Cong ly va Hoa Bnh, va c Hong Y Franc Rode, nguyen tong trng Bo Cac Dong Tu. Quang trng thanh Phero luc nay ay ngi tham d, tran ra ti ng Hoa Giai.

Sau khi hai ban quan nhac a troi quoc thieu Vatican va Italia, c Thanh Cha a oc s iep.

S iep Phuc Sinh

"Hay chuc tung Chua v Chua nhan t,

Muon ngan i Chua van tron tnh thng" (Tv 135,1)

Anh ch em than men, chuc mng le Phuc Sinh!

Chua Giesu Kito, hien than long thng xot cua Thien Chua, v tnh thng, a chet tren thap gia va v yeu thng a song lai. V the, ngay hom nay, chung ta hay tuyen xng: c Giesu la Chua!

Cuoc phuc sinh cua Ngai the hien tron ven li tien tri cua Thanh Vnh: long thng xot cua Thien Chua la vnh cu, tnh thng cua Ngai mai mai trng ton, khong bao gi dt. Chung ta co the hoan toan tn thac ni Chua va chung ta cam ta Chua v a i xuong tan cung ho sau v chung ta.

ng trc nhng vc tham tinh than va luan ly cua nhan loai, ng trc nhng trong rong trong cac tam hon va chung khi len oan thu va chet choc, ch co long thng xot vo bien mi co the mang lai cho chung ta n cu o. Ch Thien Chua mi co the lap ay nhng trong rong ay bang tnh thng cua Ngai, lap ay nhng vc tham ay, va lam cho chung ta khong b lun sau, nhng tiep tuc cung nhau tien bc hng ve mien at t do va s song.

Li loan bao han hoan cua le Phuc Sinh: Chua Giesu, ang a b ong anh, khong con ay, Ngai a song lai (Xc Mt 28,5-6) mang lai cho chung ta niem xac tn ay an ui rang vc tham cua s chet a b vt qua, va cung vi no, tang toc, khoc than va vat va nhoc nhan cung b anh bai (Xc Kh 21,4). Chua a chu ng s bo ri cua cac mon e, ganh nang cua ban an bat cong va tui nhuc cua mot cai chet nhuc nha, gi ay Ngai cho chung ta c tham d cuoc song bat t cua Ngai va ban cho chung ta cai nhn du hien va cam thng oi vi nhng ngi oi khat, ngi ngoai kieu va cac tu nhan, nhng ngi b gat ra ngoai le va b loai bo, cac nan nhan cua cng quyen va bao lc. The gii ay nhng ngi au kho trong than xac va tinh than, trong khi thi s hang ngay ay nhng tin ve cac toi ac ghe tm, nhieu khi xay ra ngay trong bon bc tng gia nh, va ve nhng cuoc xung ot vo trang ai qui mo tao nen nhng th thach khon ta cho toan bo nhieu dan toc.

Chua Kito phuc sinh ch ng hy vong cho nc Siria yeu qu, quoc gia b xau xe v mot cuoc xung ot dai dang, vi mot loat au thng nhng cuoc tan pha, chet choc, coi re cong phap nhan ao, va lam bang hoai cuoc song gia nhng ngi dan vi nhau. Chung ta hay pho thac cho quyen nang cua Chua cac cuoc thng thao hien nay, e nh thien ch va s cong tac cua tat ca moi ngi, nhng thanh qua hoa bnh co the at c va khi s cong trnh kien tao mot xa hoi huynh e, ton trong pham gia va cac quyen cua moi cong dan. c g s iep s song vang doi qua mieng cua S Than canh tang a b lat sang mot ben ca mo, anh bai s chai cng cua cac tam hon va thang tien mot cuoc gap g phong phu gia cac dan toc va cac nen van hoa nhng vung khac thuoc lu vc a Trung Hai va mien Trung ong, ac biet la tai Irak, Yemen va Libia.

c g hnh anh con ngi mi, rang ngi tren khuon mat cua Chua Kito, tao ieu dien thuan li tai Thanh a cho s song chung gia ngi Israel va Palestine, cung nh s san sang kien nhan va s dan than hang ngay hoat ong e xay dng nhng nen tang cho mot nen hoa bnh cong chnh va lau dai nh mot cuoc thng thuyet trc tiep va chan thanh. Xin Chua te cua s song cung thap tung nhng no lc nham at ti mot giai phap chung cuc cho chien tranh Ucraina, soi sang va nang cac nhng sang kien cu tr nhan ao, trong o co viec tra t do cho nhng ngi b cam tu.

Chua Giesu, la an bnh cua chung ta (Ep 2,14), khi song lai Ngai a chien thang s chet va toi loi, trong dp le Phuc Sinh nay, xin Chua kch thch s gan gui cua chung ta vi cac nan nhan b khung bo, hnh thc mu quang va tan bao cua bao lc khong ngng gay o mau ngi vo toi tai nhieu ni tren the gii, nh a xay ra trong cac vu khung bo mi ay tai Nigeria, Ciad, Camerun, Cote d'Ivoire; xin Chua cho nhng men hy vong va nhng vien tng hoa bnh tai Phi chau at ti thanh qua tot ep; toi ac biet ngh en Burundi, Mozambique, Cong hoa dan chu Congo, va Nam Sudan, ang phai chu nhng cang thang ve chnh tr va xa hoi.

Vi nhng kh gii tnh thng, Thien Chua a anh bai long ch ky va s chet; c Giesu Con cua Ngai la canh ca long thng xot c m rong cho moi ngi. c g S iep Phuc Sinh cua Ngi cang chieu doi tren nhan dan Venezuela trong nhng hoan canh kho khan ho ang phai chu va tren nhng ngi nam gi van mang at nc, e ho co the lam viec mu cau cong ch, tm nhng moi trng oi thoai va cong tac vi tat ca moi ngi. c g moi ni, ngi ta eu hoat ong e co vo nen van hoa gap g, cong ly va ton trong nhau, la nhng ieu duy nhat co the bao am an sinh tinh than va vat chat cho moi ngi dan.

Chua Kito Phuc Sinh, la li loan bao s song cho toan the nhan loai vang doi qua cac the ky va mi goi chung ta ng quen nhng ngi nam n ang tien bc, tm kiem mot tng lai tot ep hn, oan ngu nhng ngi ay ngay cang ong ao vi nhng ngi di dan va t nan - trong o co nhieu tre em - tron chay chien tranh, oi ngheo, va bat cong xa hoi. Nhng ngi anh ch em ay cua chung ta, tren ng i thng gap chet choc hoac t la phai chu s t khc cua nhng ngi co the tiep on va giup ho. c g cuoc hen Hoi ngh Thng nh the gii sap ti ve nhan ao khong quen at ni trung tam con ngi vi pham gia cua ho va e ra nhng chnh sach co the giup va bao ve cac nan nhan cac cuoc xung ot va nhng tnh trang cap thiet khac, ac biet nhng ngi de b ton thng nhat va nhng ngi b bach hai v ly do bo toc va ton giao.

Trong ngay vinh hien nay, "trai at tran ngap anh quang ln lao dng ay hay vui len" (Xc Bai cong bo Phuc Sinh), nhng trai at nay b ngc ai va coi re v b boc lot do long tham lam li loc, khien cho s quan bnh cua thien nhien b lech lac. Toi ac biet ngh en nhng vung b nhng hau qua cua nan thay oi kh hau, nhieu khi gay ra nan han han hoac nhng vu lut loi d doi, vi cuoc khung hoang lng thc tiep o tai nhieu mien tren trai at.

Vi nhng anh ch em chung ta ang b bach hai v c tin va v long trung thanh cua ho vi danh Chua Kito va ng trc s ac dng nh lt thang trong cuoc song cua bao nhieu ngi, chung ta hay nghe lai li an ui cua Chua: "Cac con ng s! Thay a chien thang the gian!" (Ga 16,33). Hom nay la ngay rang ngi cua chien thang ay, v Chua Kito a e bep s chet va vi s phuc sinh cua Ngai, Ngai la lam cho s song va bat t chieu toa rang ngi (Xc 2 Tm 1,10). "Ngai a a chung ta i t no le ti t do, t sau muon en vui mng, t tang toc en ai le han hoan, t tam toi en anh sang, t no le en n cu chuoc. V the chung ta hay reo len trc Ngai: Alleluia!" (Melitone di Sardi, Bai giang le Phuc Sinh).

Vi nhng ngi trong xa hoi chung ta a mat moi hy vong va niem vui song, vi nhng ngi gia qua c cc, trong co n ho cam thay kiet lc, vi nhng ngi tre cam thay thieu tng lai, vi tat ca moi ngi, toi lap lai mot lan na nhng li cua ang Phuc Sinh: "Nay ay, Ta oi mi moi s... Ta se cho ngi khat c uong nc nhng khong t nguon mach s song" (Kh 21,5-6). c g s iep tran an nay cua Chua Giesu giup moi ngi chung ta tai khi hanh vi long can am manh me hn e kien tao nhng con ng hoa giai vi Thien Chua va vi anh ch em mnh.

Phep lanh vi n toan xa cho Roma va the gii

Phan cuoi cua buoi oc s iep giang sinh tra Chua nhat 27 thang 3 nam 2016 la nghi thc ban phep lanh kem theo n toan xa cho Roma va toan the gii. Phep lanh nay c ban cho cac tn hu moi nam hai lan vao dp le giang sinh va phuc sinh. c Hong Y Renato Martino, trng ang Pho Te, nhac nh rang: Tat ca moi tn hu eu co the c lanh nhan, ke ca nhng ngi theo doi qua cac ai phat thanh, truyen hnh va cac phng tien truyen thong khac, mien la gia cac ieu kien thng le la: xng toi, rc le va cau nguyen theo y c Thanh Cha.

Tiep en c Thanh Cha a oc li nguyen vi kinh xa giai: Xin cac thanh tong o Phero va Phaolo la nhng v ma chung toi da vao quyen bnh va uy the, cau khan cho chung ta trc Thien Chua. Amen. Nh li cau nguyen va cong nghiep cua c Trinh n Maria, cua tong lanh thien than Micae, cua thanh Gioan Baotixita, cua cac thanh tong o Phero Phaolo cung toan the cac thanh, xin Thien Chua toan nang thng xot anh ch em va xin Chua Kito tha toi cho anh ch em cung dan a anh ch em ve coi trng sinh. Amen. Xin Thien Chua toan nang lan tuat ban an xa, tha th tat ca toi loi cua anh ch em, cho anh ch em c hng thi gian e lam viec en toi thanh tam va co cong hieu, mot tam long thong hoi va hoan cai i song, c n thanh va s an ui cua Chua thanh than, cung c s kien tr lam viec thien cho en cung. Amen. Va tiep theo la phep lanh cua c Thanh Cha.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page