B tch Giai toi la ni cam nghiem

long thng xot cua Thien Chua

 

B tch Giai toi la ni cam nghiem long thng xot cua Thien Chua.

Roma (WH 05-03-2016) - T hn mot phan t the ky nay, hang nam Toa An giai toi cao eu to chc mot khoa hoc ve toa trong. Khoa hoc nham giup cac chung sinh va linh muc mi chu chc c hanh ung an b tch Giai toi. Sang th Sau 04 thang 03 nam 2016, trc khi chu s nghi thc sam hoi tai Vng cung thanh ng Thanh Phero, c Thanh Cha Phanxico a tiep kien khoang 500 tham d vien cua khoa hoc nay.

Trong thi ai ngay nay vi nhng ac trng la chu ngha ca nhan va s cam do cua thai o t man, c Thanh Cha khuyen khch cac linh muc khang nh lai tam quan trong cua b tch Giai toi va ong hanh vi nhng ai en vi toa giai toi. c Thanh Cha nhan manh: "Ai cung co the nhan c n tha th cua Thien Chua. Thien Chua la Cha yeu thng luon ch i tat ca con cai Ngai, nhat la nhng ai lam lac hay nhng ngi xa cach. B tch Giai toi la ni ac biet e cam nghiem long thng xot cua Thien Chua".

c Thanh Cha can dan: "Cac cha giai toi ng bao gi quen rang mnh la nhng dung cu cua long Chua thng xot va phai can than e ng gay can tr cho n cu roi. Chnh cha giai toi cung la mot toi nhan can c tha th. ieu nay oi hoi cac linh muc phai luon gan bo vi Tin Mng, phai co long nhan t cua ngi cha, va khiem ton va rong lng; chung ta ch la nhng ngi canh gi, ch khong he la chu nhan cua oan chien cung nh cua n thanh".

Con ve cac tn hu, mot khi a an nan sam hoi ho co the tin chac rang toi mnh a c tha sau khi nhan c n xa giai. The nen ho khong con cam thay b toi loi e nen va ho song trong tam tnh biet n, san sang sa cha nhng ieu xau a lam. Trch dan Phuc Am thanh Luca, c Thanh Cha nhac lai rang "tren tri se vui mng v mot ke toi loi an nan sam hoi hn la 99 ngi cong chnh khong can hoi cai".

(Vatican Radio)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page