c Thanh Cha tiep kien

c Thng Phu Chnh Thong Etiopi

 

c Thanh Cha tiep kien c Thng Phu Chnh Thong Etiopi.

Vatican (SD 29-02-2016) - c Thanh Cha Phanxico e cao chng ta t ao cua Giao Hoi Chnh Thong Etiopi va keu goi cac nha cam quyen chnh tr kinh te thang tien s song chung hoa bnh.

Ngai bay to lap trng tren ay trong buoi tiep kien sang 29 thang 2 nam 2016, danh cho c Thng Phu Chnh Thong Etiopi, Abuna Matthias I, va phai oan en vieng tham Toa Thanh.

Sau khi nhac en bao nhieu yeu to chung gia Cong Giao va Chnh Thong Etiopi trong c tin, truyen thong an tu va phung vu, c Thanh Cha noi rang:

"Giao Hoi anh ch em la mot Giao Hoi cua cac v t ao ngay t au, va ngay nay anh ch em van con chng kien bao lc tan pha chong cac tn hu Kito va cac nhom thieu so khac tai Trung ong va mot so mien Phi chau. Mot lan na chung ta khong the khong yeu cau nhng ngi nam van mang chnh tr va kinh te the gii thang tien mot s song chung hoa bnh da tren s ton trong lan nhau va hoa giai, tren s tha th va lien i".

c Thanh Cha ca ngi no lc cua at nc Etiopi ang thc hien e cai tien cuoc song cua dan chung va xay dng mot xa hoi ngay cang cong bang hn, da tren che o Nha nc phap quyen, va tren s ton trong vai tro cua phu n. Ngai ac biet nhac en van e thieu nc vi nhng hau qua tram trong ve mat xa hoi va kinh te.

Sau cung c Thanh Cha noi them: "Chung ta y thc rang lch s a e lai mot ganh nang vi nhng hieu lam au thng va nghi k, chung ta xin Chua tha th va cha lanh. Chung ta cau nguyen cho nhau, cau xin s phu ho cua cac v t ao va cua cac thanh tren tat ca nhng tn hu c uy thac cho s cham soc muc vu cua chung ta"

Giao Hoi Chnh Thong Etiopi hien co khoang 35 trieu tn hu, va giao hao vi Giao Hoi Cong Giao t lau. (SD 29-2-2016)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page