Giao hoi Chnh thong Nga muon m ca

cac a iem hanh hng cho ngi Cong giao

 

Giao hoi Chnh thong Nga muon m ca cac a iem hanh hng cho ngi Cong giao.

Roma (WH 26-02-2016) - Ngi ta thng ch nhan nh cuoc gap g gia c giao hoang Phanxico va c Thng phu Kirill vao ngay 12 thang Hai nam 2016 tai La Havana, Cuba theo goc o a chnh tr, nhng cuoc gap g lch s nay co the co nhng he qua khac ve mat thieng lieng: Cac en thanh cua Giao hoi Chnh thong Nga se c m ca vao cuoi nam nay cho khach hanh hng Cong giao knh vieng.

ai phat thanh Vatican a trch lai tuyen bo tren cua Tong giam muc Hilarion trong mot cuoc phong van. Tong giam muc Hilarion hien ang la Trng ban oi ngoai cua Toa Thng Phu Moskva, trach vu do chnh c Thng phu Kirill am nhiem t nam 1989 en nam 2009.

Theo gng cua Bari mien Nam Italia, ni lu gi thanh tch cua Thanh Nicola c nhieu ngi Chnh thong en knh vieng, Tong giam muc Hilarion cung mong muon co them nhieu cuoc hanh hng qua lai gia Chnh thong giao va Cong giao. "Chung ta can phai ay manh cac lan song hanh hng nay, ngai nhan manh, bi v ieu quan trong la cac tn hu cua hai Giao hoi gap g nhau va en vieng cac en thanh cua nhau".

Nen biet rang cac Giao hoi ong phng rat co long sung knh Thanh Nicola. Nhieu ban th cua cac nha th tai Nga a c dang knh Thanh Nicola. Thanh Nicola tng la giam muc Myra tren b bien pha Tay Nam cua Anatolia vao the ky IV. Khi Tho Nh Ky b ngi Seljuk Hoi giao xam chiem, cac c dan thanh pho Bari cua Italia quyet nh a thanh tch cua Thanh Nicola ve Bari e bao am an toan.

Ngay nay, thanh pho Bari thu hut rat nhieu khach hanh hng Chnh thong giao, ac biet la t Nga. Moi nam, co nhieu phai oan cua Giao hoi Chnh thong cung tham gia hanh hng vi ngi Cong giao Roma trong khuon kho mot cuoc gap g ai ket; ieu nay ong vai tro thuc ay viec xay dng s tin cay va hieu biet lan nhau nhieu hn gia Giao hoi Cong giao va Giao hoi Chnh thong Nga.

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page