Ngay The gii Cau nguyen cho Benh nhan

lan th 24

a c c hanh tai Nazareth

 

Ngay The gii Cau nguyen cho Benh nhan lan th 24 a c c hanh tai Nazareth.

Nazareth (WH 12-02-2016) - Ngay The gii Cau nguyen cho Benh nhan c to chc hang nam vao ngay 11 thang 02, le c Me Lo c. Nam 2016, ngay cau nguyen lan th 24 nay c c hanh tai Vng cung Thanh ng Truyen tin Nazareth (Israel).

Trong s iep Ngay The gii Cau nguyen cho Benh nhan 2016, c Thanh Cha Phanxico a keu goi cac tn hu hng vao chu e: "Nh c Maria, ky thac ban than cho Chua Giesu giau long thng xot: 'Ngi bao g, anh em c lam theo'(Ga 2, 5)". ong thi, c Thanh Cha a c c Tong giam muc Zygmunt Zimowski, Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Y te, lam ac s, chu s Thanh le Cau nguyen cho Benh nhan vao th Nam 11 thang 02 nam 2016, tai Vng cung Thanh ng Truyen tin Nazareth.

Trong bai giang Thanh le cau cho cac benh nhan, c Tong giam muc Zygmunt Zimowski nhan manh tat ca chung ta eu c mi goi lieu cach giup anh ch em ang chu benh tat au n, va ng lo lang mnh khong giup c g, nhng noi gng Chua Giesu, hay en ben ngi ang au n benh tat:

"Tat ca chung ta hay ap lai li keu mi. o la li cua vien bach quan trong Tin Mng nai xin Chua Giesu. Nhng li keu mi khong ngng vang len chung quanh chung ta. Nhng li keu mi cua nhng ngi ang au n qua sc nai xin hay en giup ho. Ho can Chua Giesu giup . Ho can Chua Giesu ng en. Co nhng luc chung ta lo lang chang biet co giup g c khong, co lam c nh Chua Giesu a lam khong. Chung ta hay co vt qua s boi roi nay. ieu quan trong la hay c i, c en ben ngi ang au n. Co le ieu ho can hn ca, cha phai la khoi cn au, ma la s hien dien cua mot ngi, mot trai tim con ngi giau long thng xot, mot tnh lien i con ngi danh cho nhau".

Tham d Thanh le va lanh nhan b tch Xc dau, co cac benh nhan t nhieu ni tren the gii.

c biet, Toa Thng phu Gierusalem, c Toa Thanh ch nh to chc Ngay The gii Cau nguyen cho Benh nhan 2016, a e ra chng trnh tuan cau nguyen cho cac benh nhan, dien ra t ngay 07 en 13 thang Hai nam 2016 nh sau:

- Chua nhat 07-02-2016: Thanh le & Xc dau benh nhan do c Thng phu Fouad Twal, Giao chu Gierusalem, c hanh tai giao x Thanh Gia (Ramallah);

- Th Hai 08-02-2016: Thanh le & Xc dau benh nhan do c cha William Shomali, Giam muc phu ta Gierusalem, c hanh tai Hoi trng Hoc vien Terra Santa (Bethlehem);

- Th Ba 09-02-2016: Hoi thao "S song con ngi la linh thanh, quy gia va bat kha xam pham. Nhng van e at ra khi oi dien vi s song ket thuc va viec on nhan ngi khuyet tat", tai Trung tam c Ba (Gierusalem);

- Th T 10-02-2016: Kinh chieu theo Nghi le Byzantine, do c Tong giam muc George Bacaouni, Tong giao phan Akka, Israel, thuoc nghi le Cong giao Melkite Hy Lap, chu s. Sau o lan hat Man coi va rc kieu, do c cha Giacinto Marcuzzo, Giam muc phu ta Gierusalem, chu s. Gi Kinh chieu va Rc kieu eu dien ra tai Vng cung Thanh ng Truyen tin Nazareth;

- Th Nam 11-02-2016: Ngay The gii Cau nguyen cho Benh nhan lan th 24: Thanh le & Xc dau benh nhan do c Tong giam muc Zygmunt Zimowski, Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Y te, chu s tai Vng cung Thanh ng Truyen tin Nazareth;

- Th Sau 12-02-2016: Thanh le do cac linh muc Dong Phan Sinh Quan thu Thanh a c hanh tai Nui Bat Phuc;

- Th Bay 13-02-2016: Thanh le do c Tong giam muc Moussa El-Hage, Tong giao phan Haifa va Thanh a (nghi le Maront), chu s.

 

Thanh Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page