c Thanh Cha Phanxico c hanh Le Tro

va bo nhiem cac Tha sai Long Thng Xot

 

c Thanh Cha Phanxico c hanh Le Tro va bo nhiem cac Tha sai Long Thng Xot.

Vatican (WH 11-02-2016) - c Thanh Cha Phanxico a c hanh Le Tro 2016 tai en th Thanh Phero vao chieu th T 10 thang 02 nam 2016. ac biet, ong te vi c Thanh Cha, co 700 linh muc c bo nhiem lam tha sai Long Thng Xot. Cac linh muc nay t khap nam chau ve Roma e nhan quyet nh bo nhiem cua c Thanh Cha.

Trong Tong sac cong bo Nam Thanh Long Thng Xot, c Thanh Cha noi cac Tha sai Long Thng Xot "se la dau ch niem lo lang thng yeu cua me hien Hoi Thanh oi vi Dan Thien Chua, a ho vao kho tang rat phong phu cua mau nhiem rat can ban nay oi vi c tin". Cac linh muc c bo nhiem lam Tha sai Long Thng Xot c ban quyen tha "nhng toi ch Toa Thanh mi tha c". Tren het, c Thanh Cha noi, cac tha sai se la "nhng dau ch song ong ve Chua Cha ang san sang chao on nhng ngi ang mong c Ngai tha th".

C hanh Le Tro m au Mua Chay, c Thanh Cha hng vao chu e long thng xot.

Trong bai giang Thanh le, c Thanh Cha noi cac bai oc hom nay a ra hai li mi goi: Th nhat, hay lam hoa cung Thien Chua. e lam c ieu nay, c Thanh Cha noi, trc tien chung ta phai nhan thay mnh can c thng xot: "ay chnh la bc i au tien trong hanh trnh lam ngi Kito hu; bc qua canh ca m rong la c Kito, ni ay chnh Ngi la ang Cu The ang ch i va mang lai cho chung ta s song mi tran ay niem vui".

c Thanh Cha lu y co nhng chng ngai vat khien "canh ca tam hon chung ta khep lai" va viec hoa giai cua chung ta vi Chua gap kho khan. Cac Tha sai Long Thng Xot, c Thanh Cha noi, c bo nhiem "e lam dau ch va kh cu mang lai n tha th cua Thien Chua", ong thi c mi goi giup anh ch em mnh "m canh ca tam hon, vt qua s ho then, va khong chay tron anh sang".

Li mi goi th hai, c Thanh Cha noi, t bai oc I, sach tien tri Gioel. Thien Chua noi vi dan cua Ngi: "Hay het long tr ve vi Ta". Toi loi khien chung ta xa Chua, nhng Chua Giesu mang lai "Tin Mng cu o" giup chung ta tr ve vi Ngi. Tin Mng khi au Mua Chay, mang lai cho chung ta ba phng dc tr lieu toi loi: cau nguyen, bac ai va an chay, c Thanh Cha nhan manh.

Ba phng dc nay khong n thuan la nhng hanh ong be ngoai, c Thanh Cha lu y, ma phai phat xuat "t sau xa ben trong con ngi chung ta". Trong Mua Chay, Chua Kito mi goi chung ta hay thc hien viec cau nguyen, bac ai, va thong hoi "gan ket vi nhau thc s, khong gia hnh".

c Thanh Cha ket thuc bai giang: "Chung ta hay cung nhau song hanh trnh Mua Chay nay, nhan tro va nhn len ang b ong inh tren Thap gia. Yeu thng chung ta nen Ngi mi goi chung ta hay lam hoa cung Thien Chua, tr ve vi Ngai e tm lai c chnh mnh".

 

Thanh Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page