Ngay The gii cac benh nhan

lan th 24 c hanh tai Nazareth

 

Ngay The gii cac benh nhan lan th 24 c hanh tai Nazareth.

Nazareth (Vat. 11-02-2016) - Chieu ngay 11 thang 2 nam 2016, c Tong Giam Muc Zimowski, Chu tch Hoi ong Toa Thanh muc vu y te, a chu s thanh le trong the trong t cach la ac S cua c Thanh Cha, tai Vng cung thanh ng truyen tin Nazareth. nhan ngay The Gii cac benh nhan lan th 24.

ong te vi c Tong Giam Muc co c Thng Phu Fouad Twal, cac Giam Muc va linh muc Thanh a, trc s hien dien cua ong ao cac tn hu, ai dien cac Giao Hoi Kito khac, chnh quyen dan s, va ac biet la nhieu anh ch em benh nhan.

Trong bai giang, c Tong Giam Muc Zimowski a quang dien chu e cua Ngay The Gii cac benh nhan nam nay, theo S iep cua c Thanh Cha, o la: "Tn thac ni Chua Giesu t bi nh Me Maria. "Bat c ieu g Ngai bao cac anh, cac anh hay lam" (Gv 2,5).

c Tong Giam Muc Zimowski noi: Vi chu e nay, c Thanh Cha mi goi cac tn hu trong Ngay The gii cac benh nhan nay, nh li chuyen cau cua Me Maria, cau xin Chua cho tat ca chung ta luon san sang phuc vu nhng ngi tung thieu, cu the la cac anh ch em benh nhan. Ca chung ta, nhng ngi lanh manh hay yeu au, chung ta cung co the dang nhng lao nhoc va au kho nh nc o ay cac chum trong tiec ci Canada, e c bien thanh ru ngon. Vi s tr giup kn ao cho ngi au kho, nh ngi benh tat, chung ta mang tren vai mnh thap gia hang ngay va bc theo Thay (Xc Lc 9,23), cho du s gap g vi au kho se luon luon la mot mau nhiem, Chua Giesu giup chung ta kham pha ra y ngha cua kho au" (S iep TC, 15-9-2015)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page