Ngay Nam Thanh Long Thng Xot

danh cho Giao trieu Roma

 

Ngay Nam Thanh Long Thng Xot danh cho Giao trieu Roma.

Roma (WH 22-02-2016) - "Hay lay long quang ai va thng xot ma cham soc oan chien va hay tr thanh 'gng mau' cho oan chien": c Thanh Cha Phanxico a noi vi cac thanh vien cua Giao trieu nh tren trong bai giang Thanh Le knh Toa Thanh Phero Tong o, c hanh tai Vng cung thanh ng Thanh Phero vao sang th Hai, 22 thang 02 nam 2016. Ngay nay la ngay c hanh Nam Thanh Long Thng Xot danh cho Giao trieu Roma va tat ca cac to chc lien quan en Toa Thanh.

Trc khi tham d Thanh Le, moi ngi tap trung tai Hoi trng Phaolo VI suy niem ve chu e "Long Thng xot trong cuoc song hang ngay",sau o cung vi c Thanh Cha bc qua Ca Thanh va tien vao nha th.

c Thanh Cha noi: "Trc het cac muc t phai e cho chnh Thien Chua cham soc oan chien cua Ngai nh mot mau gng".

c Thanh Cha nhac moi ngi rang Thien Chua i tm con chien lac, a chung tr ve chuong, cham soc nhng con b thng va cha lanh nhng con au yeu.

"Loi c x ay la dau ch cua tnh yeu khong gii han. Mot tnh yeu thanh tn, kien trung, dang hien vo ieu kien, khien cho ngay ca nhng con yeu kem nhat cung c long thng xot cua Ngai cham en".

Cuoi cung, c Thanh Cha Phanxico keu goi moi ngi vun trong va thc hanh mot thai o am tnh muc vu trong tat ca cac moi trng lam viec Toa Thanh, "ac biet oi vi nhng ngi chung ta gap moi ngay".

c Thanh Cha mong c "ng co ai thay mnh b bo be hoac b x te, va ai cung cam nghiem c tnh yeu thng cham soc cua Chua Chien Lanh".

(Vatican Radio)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page