Vai nhan nh ve chuyen tong du

cua c Thanh Cha Phanxico ben Mehico

 

Vai nhan nh ve chuyen tong du cua c Thanh Cha Phanxico ben Mehico.

Vatican (SD 17.18-02-2016) - Mot vai nhan nh cua Cha Federico Lombardi, phat ngon vien Toa Thanh, giam oc ai phat thanh Vaticang va cua Felipe Arizmendi Esquivel, Giam Muc San Cristobal de las Casas ve chuyen cong du muc vu cua c Thanh Cha.

Chieu ngay 18 thang 2 nam 2016 c Thanh Cha Phanxico a ket thuc tot ep chuyen vieng tham Mehico. Trong nhng ngay vieng tham, bao ch, phat thanh va truyen hnh nc nay a danh nhieu trang tng thuat cac sinh hoat cua c Thanh Cha.

Trong so ra ngay 17 thang 2 nam 2016 t Cronica ang hnh c Thanh Cha gap g gii tre trang au vi hang tt ln: "S giau co cua Mehico la ngi tre". c Thanh Cha Phanxico xin gii tre ng e cho mnh b mat gia tr, b oi x nh hang hoa. Ngai noi: "that kho ma cam thay mnh la s phong phu cua mot quoc gia, khi khong co c may co cong an viec lam xng ang". c Thanh Cha khang nh: "o la mot li noi doi cho rang hnh thc song duy nhat, e co the la ngi tre, la e cuoc song trong tay ke buon ban ma tuy."

c Thanh Cha "khch le cac linh muc tu s nam n ng tr thanh cong chc cua Chua, v ho khong phai la cac cong nhan cua Thien Chua." Trong cac trang ben trong co mot bai viet dai tng thuat cuoc gap g cua c Thanh Cha vi gii tre. Cung co hnh chup c Thanh Cha b mot ban tre keo sap te, v anh ta muon c ngai chuc lanh, trong khi c Thanh Cha ang cui xuong hon mot ngi tan tat. c Thanh Cha qu trach: "Cac ban khong c ch ky". trang 5 co hnh c Thanh Cha vi ong thong oc Morelia tang ngai cuon sach ke lai cuoc i cua c Cha Vasco de Quiroga. Trang ben trong co hang tt: "41 trieu dan Mehico a nhn thay c Giao Hoang qua truyen hnh."

Nhat bao Reforma ang hnh c Thanh Cha b keo sap te tren mot ngi tre tan tat ngoi xe lan vi hang ch "ng ch ky" va ta e ln: "Chua Giesu khong mi goi chung ta la nhng ke giet mn". Trong trang 7 co hnh chup c Thanh Cha trong thanh le vi hang giao s tu s tai Morelia vi e ta: "c Thanh Cha xin cac linh muc ng chu tran". T ri noi ve c Cha Vasco de Quiroga, v Giam Muc tien khi cua Michoacan. Trang 8 cung ang hnh c Thanh Cha phat cau: "ng ch ky" va bai tng thuat buoi gap g vi tre va nhan manh tren s kien ngi tre Mehico khong co c may tien than. Cac tu s dong Ten chuyen th cua cha me 43 ngi tre b mat tch cho c Thanh Cha. Trang 10 co bai viet dai lien quan ti cac chi ph giao phan Morelia phai tra cho chuyen vieng tham cua c Thanh Cha. Trang 13 co bai viet dai phe bnh c Thanh Cha im lang khong noi g ve cac linh muc lam dung tnh duc tre em.

Nhat bao Milenio ang hnh c Thanh Cha oi mu Mehico ac biet cua vung Morelia vi hang tt ln: "c Thanh Cha noi vi gii tre: Chua Giesu a khong bao gi mi goi cac ban tr thanh cac ke giet mn". trang 4 co bai viet dai ta e: "c Thanh Cha khch le cac tu s ng chu tran trc nan bao lc", ke lai niem vui cua hang giao s tu s trong cuoc gap g vi c Thanh Cha. Trang 6 va trang 7 co hnh cua c Thanh Cha vi gii tre va chay hang tt ln: "Ma tuy khong phai la hnh thc duy nhat song tot ep". Co hnh c Thanh Cha ang om hon hai ban tre b benh kh va nhieu hnh khac vi ngi tre va li bnh luan: "s iep cua c Thanh Cha mang lai nhe nhom va cac giac m mi cho ngi tre". Trang 8 chay hang tt: Ciudad Juarez c bao ve v chuyen vieng tham cua c Giao Hoang. Cac tu nhan hat mng c Thanh Cha. Chnh quyen Hoa Ky cong tac canh chng an ninh cho thanh le cua c Thanh Cha tai vung bien gii.

Nhat bao Milenio khac ang hnh c Thanh Cha o quau v b mot ban tre keo sap nga, vi hang tt: "c Thanh Cha noi vi ngi tre: ma tuy khong phai la con ng duy nhat". c Giao Hoang xin ngi tre hy vong mac du co cac nghch canh.

Trang 6 chay hang tt: "Ma tuy khong phai la la chon duy nhat". c Thanh Cha Phanxico noi: gii tre la s giau co cua at nc Mehico. Nguyen tong thong Mehico noi: "s iep cua c Thanh Cha, mot li keu goi hoa bnh". Trang 8 Thanh le vi cac tu s: c Thanh Cha xin: "ng la cac cong chc cua Thien Chua". Cuoc gap g vi gii tre: tn hu be gay moi le nghi hnh thc va to chc le hoi ln. Vu ieu, ca hat va reo ho "Olas". Co nhieu hnh cua le hoi gii tre. Trong hai trang 10 va 11 co nhieu hnh cua c Thanh Cha vi ngi tre. Long sot men cua am ong. Trang 12 co hang tt: "To chc phi chnh quyen nhan c 56 li to cao hang giao s lam dung tnh duc nam 2015". Tai Jalisco co ti 21% cac li to cao. Lien quan ti cuoc tranh luan: cha Lombardi noi a co cac quyet nh manh me ve van e nay.

Sau ay la mot so nhan nh cha Federico Lombardi, Phat ngon vien Toa Thanh, kiem giam oc ai phat thanh Vaticang, danh cho nha bao Alessandro Guarasci trong cuoc phong van ngay 17 thang 2 nam 2016.

Hoi: Tha cha, ngay 16 thang 2 c Thanh Cha a vieng tham giao phan Morelia la vung at ang song tham canh cua bao lc va te nan buon ban ma tuy. Cha co nhan xet g ve chuyen vieng tham cua c Thanh Cha?

ap: Cuoc vieng tham cua c Thanh Cha a la mot cuoc gap g ln cua ngai vi nhan dan Mehico, khong phai ch trong cac bien co ln, nhng ca doc cac ng pho va qua cac phng tien truyen thong xa hoi a theo doi chuyen vieng tham vi rat nhieu chu y ti tat ca nhng g c Thanh Cha lam, tng phut mot. Khau hieu ma c Thanh Cha a chon cho chuyen cong du nay la "tha sai cua long thng xot va cua hoa bnh" tng xng hoan toan vi ieu c Thanh Cha ang lam, bi v ay thc s la mot viec phuc vu tinh than, muc vu ln lao, bao gom ca cac thc tai the tham ma ngi dan Mehico ang song trong xa hoi hien nay. o cung la cac van e chung ta a nhac ti nhieu lan va c Thanh Cha cung lien tuc e cap ti: chung lien he ti cac cuoc di c, te nan buon ban ma tuy, buon ngi, bao lc... Nhng c Thanh Cha nhac ti chung trong mot vien tng cua mot muc t. c Thanh Cha a a ra mot s iep rat la trung thc vi s menh cua ngai, chu y ti s cu the cua cac van e, va ngai pho thac giai phap cho cac gii chc trach nhiem, moi ngi tuy theo cho ng va nhiem vu cua mnh.

Hoi: Tha cha, trong buoi gap g gii tre c Thanh Cha a nh ngha ho la "niem hy vong va s giau co" cua at nc Mehico. e tai nay c lap i lap lai nhieu lan trong chuyen vieng tham. c Thanh Cha ac biet ngh ti gii tre ca trong viec rao giang Tin Mng mot cach tot ep hn cho xa hoi Mehico. Rieng cha th cha ngh sao?

ap: Tai Mehico co cac sinh hoat muc vu rat sinh ong cho gii tre, nhng cung sinh ong cho tre em na, vi cac dung cu, cac phu i, cac phng phap tong o thch hp. Va cuoc gap g cua c Thanh Cha vi cac tre em trong nha th chnh toa a mang y ngha nay. Gii tre nam trong vien tng cua c tin va cuoc song kito, cua viec tham d vao Giao Hoi, hay ngay mai Giao Hoi khong con na. V the dan than va s hien dien cua ngi tre cung quan trong ca tren bnh dien giao hoi na, cung nh no quan trong tren bnh dien xa hoi.

Hoi: Trong thanh le c hanh vi cac linh muc, tu s nam n va chung sinh c Thanh Cha khuyen khch cac v "ng chu tran". Cac v a tiep nhan s iep nay cua c Thanh Cha nh the nao?

ap: Cung rat giong nh dien van c Thanh Cha a noi vi gii tre, ngha la van e trong mot xa hoi co cac kho khan ln, o la phai tranh nan long va e cho mnh b thong tr bi cac sc manh ang tan pha xa hoi, ang khien cho no tr thanh thoi nat, ngi ta ang kiem li tren cai chet, tren bao lc va viec s dung sai quyen lc. V the vi e tai cau nguyen, nh lai qua kh tch cc va n goi phuc vu tha nhan, c Thanh Cha khch le cac tu s: ca hai dien van cung t nhieu giong nhau.

Tiep theo ay la vai nhan nh cua c Cha Filipe Arizmendi Esquivel, Giam Muc giao phan San Cristobal de las Casas.

Hoi: Tha c Cha, c Cha ngh g ve chuyen vieng tham cua c Thanh Cha?

ap: ay that la mot mon qua Chua ban. Mot s te nh cua long thng xot Chua oi vi cac dan toc b khinh miet, lang quen va gat bo ngoai le xa hoi nay. Ho a tiep nhan s iep cua c Thanh Cha vi sc manh cua con tim. Chnh ho a noi: "Chung con cam thay c khch le tien bc. Cam n c Thanh Cha a noi rang chung con quan trong, chung con co gia tr, chung con khong phai la cac o vat". Chnh c Thanh Cha a noi rang can phai xin loi cac tho dan, bi v qua thng khi nen van hoa cua ho b khinh re. Cac anh ch em tho dan cua chung toi a anh gia rat cao s hien dien cua c Thanh Cha, cac c ch cua ngai, kieu ngai tiep xuc vi ho. a la s kien rat rat quan trong cac bai oc, cac van ban va thanh ca a c oc va hat bang cac th tieng cua tho dan. ay la ieu a c cac anh ch em tho dan anh gia rat cao. Chung toi cam ta Chua v chuyen vieng tham nay cua c Thanh Cha.

Hoi: Giao Hoi Mehico co c chuan b e ng au vi cac thach o TC a e ngh hay khong, tha C?

ap: Trong chuyen vieng tham Mehico c Thanh Cha a a ra rat nhieu e ngh, khch le va thach o khac nhau. ac biet la viec hoi nhap van hoa cua Giao Hoi trong cac cong oan tho dan; thach o bao ve cac quyen cua cac dan toc tho dan va bao ve quyen cua Me at. o la cac thach o ma chung toi san sang ng au. Chung toi ang lam viec... nhng toi co the khang nh rang chung toi la mot Giao Hoi dap tra lai mot cach toan ven cac thach o ma c Thanh Cha e lai cho chung toi. Tuy nhien, chung toi se tiep tuc co gang e ng au vi chung nh viec song gan gui vi tho dan. Chung toi song vi ho. o la cuoc song thng ngay cua chung toi. Va c Thanh Cha a ti khch le chung toi tien bc, bi v ngai biet la chung toi ang thc hien ieu nay. Khong phai ch trong giao phan San Cristobal de las Casas ma thoi, nhng trong rat nhieu vung at cua chau My Latinh eu co no lc ln e ap ng muc vu cho cac tho dan. Con hn the na, c Thanh Cha cung a khch le chung toi bang cach noi vi chung toi rang, t nay tr i viec chap nhan ban van phung vu se khong con tuy thuoc gii chc cua Bo Phung T na, nhng tuy thuoc Hoi ong Giam Muc chac chan la gan gui hn va song cac thc tai cua cac tho dan. ieu nay khch le chung toi rat nhieu. c Thanh Cha a ti e trao mot sac lenh chap thuan tieng noi Nahuatl la ngon ng c nhieu ngi s dung nhat tai Mehico nh la tieng me e. S kien nay khch le chung toi tat ca! V the, chung toi se tiep tuc con ng song gan gui vi cac cong oan tho dan co mot nen van hoa ngan i, trong o co s khon ngoan ln va mot s hien dien ln cua Thien Chua.

(SD 17.18-2-2016)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page