c Thng phu Kirill

vieng tham Nam Cc

 

c Thng phu Kirill vieng tham Nam Cc.

Nam Cc (WH 21-02-2016) - Ket thuc chuyen vieng tham Chau My Latinh, c Thng phu Kirill cua Moskva a bat ng en Nam Cc hom th T 17 thang 02 nam 2016; tai ay c Thng phu a c hanh Thanh le trong mot tram nghien cu cua Nga.

Sau khi ri Paraguay va en Brazil, chang dng chan cuoi cung cua chuyen vieng tham Chau My Latinh - trong o co cuoc gap g lch s vi c giao hoang Phanxico tai Cuba -, tai Brazil, v Giao chu Giao hoi Chnh thong Nga, thay v i thang en Moskva, lai ap may bay en Punta Arenas, thu phu cua vung cc nam cua Chile, va t o en tram Bellingshausen Nam Cc.

Chnh tai tram nay, nam tren ao King George - phan cc bac cua chau Nam Cc - Giao hoi Chnh thong Nga a thanh hien Nha th Chua Ba Ngoi vao nam 2014. Nha th do cac tu s cua tu vien Trinity-Sergius Lavra gan Moskva thay phien nhau coi soc moi nam; ay la ni th phng duy nhat Nam Cc hoat ong thng xuyen.

Khi en Bellingshausen, theo truyen thong co xa c Thng phu Kirill a ban phep lanh cho bien Nam Cc, trc khi c hanh phung vu cau nguyen cho 64 nha tham hiem a bo mang t khi co cac cuoc tham hiem Nam Cc cua Nga vao nam 1818.

Sau o, c Thng phu Kirill a gap g cac thanh vien cua oan tham hiem Nga, cung vi cac nha tham hiem cua cac tram lan can (gom Chile va Trung Quoc).

Nhan dp nay, v Giao chu Giao hoi Chnh thong Nga bay to niem vui mng v "Nam Cc la ni duy nhat tren trai at khong co vu kh, khong co chien tranh, khong phat trien vu kh huy diet hang loat". Va ngai noi them: "ay la mo hnh thc s cua mot nhan loai ly tng va mot ien hnh ma moi ngi co the song theo: khong bien gii, khong vu kh, khong tranh chap thu ch, co the hp tac vi nhau va cam thay nh mot gia nh".

Trong chuyen vieng tham Chau My Latinh, c Thng phu Kirill cung a tra li phong van kenh truyen hnh Nga Russia Today, trong o ngai nhac en cuoc gap g lch s vi c giao hoang Phanxico vao th Sau tuan trc, va khong loai tr kha nang hai v se gap lai: "Chung toi a khong noi ve mot cuoc gap g khac trong tng lai, nhng sau cuoc gap au tien, co the se co cuoc gap th hai va th ba".

(La Croix)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page