Bai giang cua c Phanxico

trong Thanh Le tai en c Me Guadalupe

 

Bai giang cua c Phanxico trong Thanh Le tai en c Me Guadalupe.

Guadalupe (VietCatholic News 13-02-2016) - Vao ngay ay u au tien cua ngai trong chuyen tong du Me Tay C, 13 thang Hai nam 2016, c Giao Hoang Phanxico a c hanh Thanh Le tai Vng Cung Thanh ng Guadalupe Mexico City. en N Trinh Guadalupe la a iem hanh hng Cong Giao c nhieu ngi vieng tham nhat tren the gii va la mot en th het sc quan trong oi vi v Giao Hoang Chau My Latin au tien nay.

Trong bai giang cua ngai, lay hng t cau truyen N Trinh Maria i tham vieng ngi ch em ho cua mnh la Elisabet, c Phanxico nhan manh ti tieng "xin vang" cua c Me, hoan toan pho thac cho Thien Chua, khien ngai mau man ra i gap g ngi khac.

Ngai noi: c Me Guadalupe "muon en vi cac c dan cua lanh tho My Chau nay trong con ngi cua ngi tho dan Juan Diego" va "ngai a va van tiep tuc ong hanh vi viec phat trien cua lanh tho diem phuc Me Tay C nay".

Nhac en Phep La th nhat nam 1531, c Phanxico noi rang "Thien Chua anh thc niem hy vong cua nhng ngi be nho, au kho, di tan hoac b bac bo, tat ca nhng ai cam thay khong co cho xng ang tren lanh tho nay".

Thanh Juan, ngi t coi mnh la be nho va bat xng, a cam nghiem c trong i mnh ieu g la hy vong, ieu g la long thng xot cua Thien Chua. Ngai c keu goi xay dng mot en th va cac c Giao Hoang hieu ra rang cac en th ma cac ngai c keu goi xay dng chnh la ngi ngheo va ngi b ap bc.

Sau ay la ban dch Viet ng toan van bai giang cua c Giao Hoang:

 

Chung ta va nghe c Maria a gap ngi ch em ho Elisabet cua ngai ra sao. Ngai voi va ra i, khong mot chut hoai nghi do d, khong giam nhp bc, e c ben canh ngi than thuoc cua ngai ang c vao nhng thang cuoi cung cua thai ky.

Cuoc gap g cua c Maria vi thien than khong gi ngai lai nha v ngai khong he coi mnh la ngi c u ai, hay lam cho ngai do d trong viec phai xa la nhng ngi chung quanh ngai. Trai lai, no oi mi va linh hng mot thai o ma v o, c Maria c va luon c biet en: ngai la ngi phu n biet noi "xin vang", mot li "xin vang" hoan toan pho thac trong tay Thien Chua, va ong thi, la mot li "xin vang" hoan toan pho thac trong tay anh ch em mnh. ay la li "xin vang" thuc ay ngai cho i phan tot nhat cua chnh ngai, ra i gap g ngi khac.

Lang nghe oan Tin Mng nay tai ni nay qua co mot y ngha ac biet. c Maria, ngi phu n biet noi li "xin vang" cua mnh, cung muon en vi cac c dan cua lanh tho My Chau nay trong con ngi cua ngi tho dan la Thanh Juan Diego. Ngi tng rong ruoi cac neo ng Giuea va Galile the nao, th ngai cung bc qua Tepeyac nh the, mnh van bo o tho dan va s dung ngon ng cua ho, e ca ngai na a va tiep tuc ong hanh vi viec phat trien cua lanh tho diem phuc Me Tay C nay. Ngai a to mnh vi ngi be nho Juan ra sao, ngai cung tiep tuc to mnh vi tat ca chung ta nh the, nhat la vi nhng ngi cam thay "vo gia tr" nh ngi be nho nay (xem Nican Mopohua, 55). Viec la chon ac biet nay, mot la chon ma ta co the goi la u tien, khong he chong lai bat c ai nhng ung hn co li cho moi ngi. Ngi tho dan be nho Juan, ngi t goi mnh la "cai quai da, cai khung eo lng, cai uoi, cai canh, b ap bc bi ganh nang cua ngi khac" (Ibid.), a tr thanh "mot v ai s, ang tin hn het".

Buoi sang ay, thang Mi Hai nam 1531, phep la au tien a dien ra, sau nay tr thanh ky c song ong cua tat ca nhng g en Thanh nay bao ve. Buoi sang hom o, trong cuoc gap g o, Thien Chua a anh thc niem hy vong cua a con Juan cua Ngi, va niem hy vong cua ca dan toc anh. Buoi sang hom o, Thien Chua a anh thc niem hy vong cua nhng con ngi be nho, au kho, di tan hay b bac bo, cua tat ca nhng ngi cam thay mnh khong co cho ng xng ang tren lanh tho nay. Buoi sang hom o, Thien Chua a en gan va van con en gan cac trai tim au kho nhng rat kien cng cua rat nhieu ngi me, ngi cha, ong ba tng chng kien con cai mnh la gia nh, tr thanh mat tam hoac tham ch b nhng ten toi pham bat coc.

Vao buoi sang hom o, Juan cam nghiem c trong i mnh hy vong la g, long thng xot cua Thien Chua la g. Anh a c chon e giam sat, trong coi, bao ve va co vu viec xay dng en thanh nay. Trong nhieu dp, anh noi vi c Me rang anh khong phai la ngi thch ang; trai lai, neu ngai muon cong viec c tien trien, ngai nen chon nhng ngi khac, v anh von khong co hoc, hay biet viet va khong thuoc nhom nhng ngi co the bien no thanh thc tai. c Maria, ang rat kien nhan, cai kien nhan phat sinh t trai tim hay thng xot cua Chua Cha, noi vi anh: anh se la ai s cua ngai.

Bang cach tren, c Me a co the anh thc mot ieu ma chnh anh khong biet phai phat bieu ra sao, mot th ngon c ch thc cua tnh yeu va cong ly: khong ai b loai ra ngoai viec xay dng mot en thanh khac, en thanh s song, en thanh cac cong ong, cac xa hoi va cac nen van hoa cua chung ta. Tat ca chung ta eu can thiet, nhat la nhng ngi bnh thng khong ang ke v "khong xng vi ngha vu" hoac "khong co cac ngan khoan can thiet" e xay dng cac cong trnh nay. en Thanh cua Thien Chua chnh la s song cua con cai Ngi, cua moi ngi trong bat c ieu kien nao, nhat la cua nhng ngi tre khong tng lai ang gap vo van tnh huong au n va nguy hiem, va cua ngi cao nien, nhng ngi khong c tha nhan, b quen lang va ay xa cho khuat mat. en Thanh cua Thien Chua la cac gia nh cua chung ta ch can nhng ieu chu yeu nhat e phat trien va tien bo. en Thanh Thien Chua la gng mat cua nhieu ngi ta gap moi ngay#

Vieng en thanh nay, cung nhng ieu a xay ra cho Juan Diego cung co the xay ra cho chung ta. Anh ch em hay nhn Me Diem Phuc t ben trong cac au kho cua chung ta, cac noi s cua chung ta, niem vo vong cua chung ta, niem sau kho cua chung ta, va noi vi Me, "Con biet dang g v con la ke vo hoc?" Chung ta ngc nhn len Me bang oi mat noi len t tng cua mnh: co biet bao tnh huong khien chung ta bat lc, khien chung ta cam thay rang chang con cho nao e hy vong, e thay oi, e bien oi.

Va do o, mot chut thinh lang se co ch e ta dng lai ngam nhn Me va nhac lai cho ngai nghe nhng li le sau ay cua mot a con yeu quy khac:

Lay Me, ch nhn Me thoi,

ch danh oi mat cho Me,

ch nhn Me ma khong noi li nao,

ke vi Me moi ieu, mot cach khong li va ton knh.

Me ng khuay ong bau kh trc mat Me;

ch nang niu noi co n b anh cap cua con

bang oi mat yeu thng tnh mau than cua Me,

trong to am cua tha at trinh trong cua Me.

Thi khac qua i voi va, va mot cach chat chua,

cai hao hut cua s song va s chet nghien nat ngi kh dai.

Lay Me, ch nhn Me thoi, ch ngam Me thoi

bang trai tim tr nen thinh lang nh s au yem cua Me,

s im lang cua Me, trong trang nh hue ong.

Va nh ngam nhn Me, chung ta se nghe lai ieu Me muon nhan nhu chung ta mot lan na, "hi con cng be nho, ieu g lam tam hon con buon sau?" (Nican Mopohua, 107). "nhng neu Me khong ay vi con, ai se co vinh d lam me cua con?" (Ibid., 119).

c Maria noi vi chung ta rang ngai c "vinh d" lam Me chung ta., bao am vi ta rang nhng ngi au kho khong khoc loc vo ch. Nhng ngi nay la li cau nguyen thinh lang dang len ti tri, luon tm c cho an nau di ta ao Me. Trong ngai va vi ngai, Thien Chua a bien chnh Ngi thanh anh em va ong ban cua chung ta tren ng l th; Ngi vac thap gia vi chung ta e chung ta khong b tran ap bi au kho.

Me khong phai la me cua cac con sao? Me khong ay hay sao? Me bao ta: cac con ng e th thach va au kho tran ap cac con. Hom nay, Me sai chung ta ra i mot lan na; hom nay, Me en vi chung ta mot lan na: cac con hay la ai s cua Me, ai s Me phai i e xay dng cac en thanh mi, ong hanh vi nhieu cuoc i, lau kho nhieu nc mat. Hay n gian tr thanh ai s cua Me bang cach cung bc cac neo ng cua khu xom, cua cong ong, cua giao x cac con; chung ta co the xay dng cac en thanh bang cach chia se niem vui v biet rang chung ta khong co n, v c Maria luon ong hanh vi chung ta. Ngai bao ta: hay la ai s cua Me, cung cap thc pham cho ngi oi an, thc uong cho ngi khat uong, ni tru an cho ngi thieu thon, quan ao cho ngi tran truong va tham vieng ngi benh. Hay tr giup ngi lan can, tha th cho bat c ai xuc pham en cac con, an ui ngi sau kho, kien nhan vi ngi khac, va tren het tm kiem va cau nguyen cung Thien Chua.

Ha Me khong phai la Me cac con sao? Ha Me ang khong ay vi cac con sao? c Me noi vi chung ta nh the mot lan na. Cac con hay ra i xay dng en thanh Me, giup Me nang cao cuoc song cua con cai nam n cua Me, von cung la anh ch em cua cac con.

 

Vu Van An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page