Dien van cua c Giao Hoang Phanxico

vi cac nha cam quyen dan s Me Tay C

 

Dien van cua c Giao Hoang Phanxico vi cac nha cam quyen dan s Me Tay C.

Mexico (VietCatholic News 13-02-2016) - Viec au tien trong ngay ay u th nhat Me Tay C cua c Phanxico la ti Cung ien Quoc Gia e gap g Tong Thong Enrique Pena Nieto, cac nha cam quyen dan s va ngoai giao oan. Tai ay, ngai a oc bai dien van au tien trong chuyen tong du 6 ngay cua ngai:

Tha Tong Thong, toi cam n ngai ve nhng li nghinh on cua ngai. Toi sung sng c at chan len at Me Tay C, at nc chiem mot cho ac biet trong trai tim My Chau. Hom nay, toi en nh mot nha truyen giao cua long thng xot va hoa bnh nhng cung nh mot ngi con muon ton knh me mnh, N Trinh Diem Phuc Guadalupe, va at mnh di s cham soc khon nguoi cua ngai.

Co gang lam mot a con ngoan, bc theo bc i cua me chung ta, toi muon chnh toi bay to long ton trong oi vi dan toc nay va oi vi manh at nay, mot at nc het sc phong phu ve van hoa, lch s, va tnh a dang. Tha Tong Thong, qua ngai, toi muon chao knh va om hon nhan dan Me Tay C trong nhieu bieu thc cua ho va trong tnh hnh a dang nhat ho tng kinh qua. Cam n qui v a nghinh on toi ti lanh tho quy v.

Me Tay C la mot quoc gia v ai. No c chuc phuc vi nhng tai nguyen thien nhien phong phu va mot sinh thai a dang menh mong, trai dai khap lanh tho. V tr a d u tien cua no bien no thanh iem qui chieu oi vi My Chau; va cac nen van hoa ban a mestizo va criollo a mang lai cho no mot ban sac rieng, tao ieu kien thuan li cho mot s phong phu van hoa khong luon de dang tm thay va nhat la lng gia. S khon ngoan cua to tien bieu hien qua chu ngha a van hoa la mot trong cac tai nguyen v ai nhat, vt xa, ve i ngi. o la mot ban sac t t hoc c cach phai t len khuon mnh ra sao gia muon hnh muon dang va nay chac chan a tao nen mot di san phong phu can c anh gia, khuyen khch va bao ve.

Toi tin va dam noi rang ngay nay, s phong phu chnh cua Me Tay C co mot khuon mat tre; ung the, s phong phu nay chnh la gii tre cua quy v. Hn mot na dan so cua quy v la ngi tre. ieu nay lam cho viec d tnh va at ke hoach cho tng lai, cho ngay mai tr thanh kha hu. ieu nay em lai hy vong va vien anh tng lai. Dan toc nao co mot dan so tre trung la mot dan toc co kha nang t canh tan va bien oi; no la mot li mi nhn ve tng lai vi niem hy vong va, ngc lai, no thach thc chung ta mot cach tch cc tai ay va ngay bay gi. Thc tai nay nhat nh dan chung ta ti cho phai suy ngh ve cac trach nhiem cua mnh khi e cap ti viec xay dng mot loai Me Tay C nh long chung ta mong muon, mot Me Tay C ma chung ta muon trao lai cho cac the he ang en. No cung dan chung ta ti cho hieu ra rang tng lai ay hy vong phai c tao dng trong hien tai bi nhng con ngi nam n chnh trc, trung thc, va co kha nang lam viec cho ch chung, "cai ch chung" ma the ky 21 nay ngi ta t khi chu tm kiem. Kinh nghiem day chung ta rang moi khi chung ta tm con ng ac quyen hay ac li cho mot so t ngi ma gay hai ti li ch moi ngi, chang sm th muon, i song xa hoi se tr thanh manh at mau m cua tham nhung, buon ban ma tuy, loai tr cac nen van hoa khac, bao lc va buon ngi, bat coc va chet choc, em lai au kho va mot s phat trien tr tre.

Nhan dan Me Tay C at tron niem hy vong cua ho vao mot ban sac a c len khuon trong cac thi iem th thach va kho khan cua lch s. Ban sac nay a c ren uc bi cac chng ta cong dan tuyet vi, nhng ngi hieu ro rang muon vt qua cac tnh huong phat sinh t s co chap cua chu ngha duy ca nhan, ieu can la phai co ong tam nhat tr gia cac nh che chnh tr, xa hoi va tai chanh, va cua moi ngi nam n dan than cho ch chung va phat huy pham gia con ngi nhan ban.

Mot nen van hoa to tien cung vi viec khuyen khch cac tai nguyen nhan ban nh nen van hoa cua quy v phai la mot kch thch e tm ra cac hnh thc mi cho oi thoai, thng thao va bac cau co the hng dan chung ta tren con ng lien i dan than. Khi i t nhng con ngi t cho mnh la Kito hu, ay la mot dan than ma tat ca chung ta phai cam ket, e xay dng "mot i song chnh tr tren can ban thc s con ngi" (Gaudium et Spes, 73), va mot xa hoi trong o, khong ai cam thay mnh la nan nhan cua nen van hoa vt bo.

Cac nha lanh ao i song xa hoi, van hoa va chnh tr co mot ngha vu ac thu la em lai cho moi cong dan c hoi e ong gop xng ang cho chnh tng lai cua ho, ben trong gia nh ho va trong moi pham vi dien ra cac tng tac nhan ban va xa hoi. Vi cach nay, ho se giup cac cong dan thc s co quyen s dung cac cua cai vat chat va tam linh het sc can thiet: nha thoa ang, viec lam xng ang, thc pham, cong ly thc s, an ninh hu hieu, mot moi trng lanh manh va yen on.

ay khong ch la van e can phai cap nhat va cai thien luat le, mot ieu luon can thiet, nhng ung hn can phai khan thiet ao tao trach nhiem ban than ni moi ca nhan, vi viec ton trong ay u oi vi ngi khac v moi ngi nam n eu co chung trach nhiem phai co vu viec thang tien quoc gia. ay la mot ngha vu lien quan ti moi ngi Me Tay C thuoc cac lanh vc khac nhau, bat ke la cong hay t, la tap the hay ca nhan.

Tha Tong Thong, toi bao am vi ngai rang trong co gang nay, Chnh Phu Me Tay C co the trong cay vao s hp tac cua Giao Hoi Cong Giao, mot Giao Hoi von ong hanh vi i song cua quoc gia nay va luon oi mi cam ket va s san sang cua mnh e phuc vu chnh ngha v ai cua nhan loai: xay dng nen van minh tnh thng.

Toi san sang du hanh khap at nc xinh ep va rong ln nay nh mot nha truyen giao va nh mot ngi hanh hng muon c cung quy v oi mi cam nghiem thng xot nh mot chan tri mi ay c may nhat nh se em lai cong ly va hoa bnh. Toi cung xin pho thac trong tam nhn cua c Maria, N Trinh Diem Phuc Guadalupe, e nh li cau bau cua ngai, Cha hay thng xot se ban n e nhng ngay nay va tng lai cua lanh tho nay se la mot c hoi e gap g, hp nhat va hoa bnh. Xin cam n quy v.

 

Vu Van An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page