c Phanxico ti Ciudad Juarez

tham cac tu nhan

 

c Phanxico ti Ciudad Juarez tham cac tu nhan.

Ciudad Juarez, Mexico (VietCatholic News 17-02-2016) - Ngay cuoi cung cua c Phanxico tai Me Tay C a c danh e vieng tham Ciudad Juarez, rat gan vi bien gii Hoa Ky, ni ngai tham hoi cac tu nhan, gia nh ho va cac nhan vien nha tu tai Trung Tam ieu Chnh Xa Hoi So Ba cua thanh pho.

Cho ti gan ay, Juarez c coi la thu o sat nhan cua the gii khi cuoc chien bang ang do cac to hp ma tuy ho tr lam gia tang ty le giet ngi va thu tieu ngi len cao vut.

Vi khoang 700 tu nhan tu tap tai san nha tu, c Giao Hoang Phanxico cho hay: ngai sap sa ket thuc chuyen vieng tham Me Tay C, nhng ngai khong the tam biet nc nay ma khong en tham hoi ho va c hanh Nam Thanh Long Thng Xot vi ho.

Ngai noi rang viec c hanh Nam Thanh tren nhac ta nh ti "cuoc hanh trnh cap bach ma chung ta phai thi hanh e be gay vong bao lc va toi ac".

Theo ngai, ta a mat nhieu thap nien "ngh va tin rang moi s se co the giai quyet bang cach co lap, phan ly, tong giam (...) va tin rang cac chnh sach thc s giai quyet c cac van e".

Ngai cho rang viec san soc cac tu nhan la mot menh lenh luan ly oi vi toan bo xa hoi va viec tai hoi nhap khong bat au "bang nhng bc tng nay", nhng "trc o, ben ngoai, tren cac con ng cua thanh pho" bang cach "tao ra mot he thong ma ta co the goi la s lanh manh xa hoi, ngha la, mot xa hoi khong tm cach gay ra benh tat, cac moi lien he lam o nhiem khu xom, trng hoc, cong trng, pho xa, to am va toan bo xa hoi. Mot he thong xa hoi lanh manh co gang co vu mot nen van hoa biet hanh ong va tm cach ngan nga cac hoan canh va neo ng nao ket cuc ch lam hai va lam suy yeu c cau xa hoi".

Va trong khi tha nhan rang nhng ngi ang hien dien tng biet the nao la sc manh cua sau kho va toi loi, va khong co kha nang ci bo nhng g ho a lam, c Giao Hoang cho biet: nay ho phai hoc e biet m ca cho tng lai, cho ngay mai va tin rang ieu g cung co the thay oi.

Ngai noi: "c hanh Nam Thanh Long Thng Xot vi anh ch em ngha la mi goi anh ch em ngang cao au len va lam viec ngo hau at c cai khong gian t do hang mong c".

Nhan manh rang ai tng chu nhng au n ln nhat, "tng kinh qua hoa nguc", eu co the tr thanh mot tien tri trong xa hoi, c Phanxico thuc giuc nhng ngi hien dien co gang e "xa hoi von s dung con ngi roi vt bo ho nay se khong tiep tuc san sinh them cac nan nhan".

Ngai cung cam n va khuyen khch nhng ngi ang lam viec tai Trung Tam nay hay nhng trung tam giong nh the va bay to long biet n oi vi cac co gang cua cac linh muc, tu s va giao dan a hien i mnh duy tr song ong Tin Mng Thng Xot trong nha tu.

Ngai noi: "ng bao gi quen rang tat ca anh ch em eu co the la dau ch trai tim Chua Cha. Chung ta can nhau e tiep tuc tien ve pha trc".

Sau ay la ban dch Viet ng toan van bai noi chuyen cua ngai:

 

Anh ch em than men,

Toi sap sa ket thuc chuyen vieng tham Me Tay C cua toi, va toi khong the chia tay ma khong tham hoi anh ch em va c hanh Nam Long Thng Xot vi anh ch em.

Toi het sc biet n ve nhng li nghinh on cua anh ch em; nhng li nay noi len nhieu hy vong va khat vong cua anh ch em, cung nh nhieu sau kho, s set va bat trac cua anh ch em.

Luc tham Phi Chau, toi a co the m ca thng xot cho toan the gii tai thanh pho Bangui. Hom nay, hp nhat cung anh ch em va vi anh ch em, toi muon nhac lai mot lan na niem tin tng ma chnh Chua Giesu thuc giuc ta nen co: o la long thng xot om lay het moi ngi va hien dien moi ngo ngach the gii. Khong co cho nao ma long thng xot khong vn ti, khong co khong gian nao hay con ngi nao ma no lai khong ung ti.

C hanh Nam Long Thng Xot vi anh ch em la nhac nh en cuoc hanh trnh cap bach ma chung ta phai thi hanh e be gay vong bao lc va toi ac. Chung ta a mat nhieu thap nien ngh va tin rang moi s se co the giai quyet bang cach co lap, phan ly, tong giam va giai thoat khoi nhieu van e v tin rang cac chnh sach thc s giai quyet c cac van e. Chung ta a quen khong tap chu vao nhng ieu phai thc s la quan tam cua ta: i song ngi ta; i song ho, i song gia nh ho, va i song cua nhng ngi au kho v cai vong bao lc nay.

Long Thng Xot cua Thien Chua nhac chung ta nh rang cac nha tu cho ta thay xa hoi cua chung ta la loai xa hoi nao. Trong nhieu trng hp, chung la dau ch im lang va quen sot tng dan ti nen van hoa vt bo, la trieu chng cua mot nen van hoa a ngng viec ho tr s song, cua mot xa hoi a bo ri con cai cua mnh.

Long thng xot nhac chung ta nh rang tai hoi nhap khong bat au ay ben trong nhng bc tng nay, ung hn no bat au trc o, no bat au " ben ngoai", tren cac con ng cua thanh pho. Tai hoi nhap va tai phuc hoi bat au bang cach tao ra mot he thong ma ta co the goi la s lanh manh xa hoi, ngha la, mot xa hoi khong tm cach gay ra benh tat, cac moi lien he lam o nhiem khu xom, trng hoc, cong trng, pho xa, to am va toan bo xa hoi. Mot he thong xa hoi lanh manh co gang co vu mot nen van hoa biet hanh ong va tm cach ngan nga cac hoan canh va neo ng nao ket cuc ch lam hai va lam suy yeu c cau xa hoi.

Co luc, xem ra cac nha tu nham muc ch ngan nga ngi ta pham toi ac nhieu hn la co vu mot dien trnh tai phuc hoi cho phep ta giai quyet cac van e xa hoi, tam ly va gia nh tng dan ngi ta ti cho hanh ong cach nao o. Van e an ninh khong ch c giai quyet bang viec tong giam; ung hn, no keu goi chung ta can thiep bang cach ng au vi cac nguyen nhan c cau va van hoa cua bat an tng tac ong len toan bo khung canh xa hoi.

Quan tam cua Chua Giesu oi vi viec san soc ngi oi an, ngi khat uong, ngi khong nha va tu nhan (xem Mt 25:34-40) muon noi len cot loi cua long thng xot Chua Cha. ieu nay a tr thanh mot menh lenh luan ly cho toan bo xa hoi nao muon duy tr cac ieu kien can thiet cho mot cuoc song chung tot ep hn. Chnh trong kha nang bao gom ngi ngheo, ngi tang tat va tu nhan cua xa hoi, ma ta nhn ra kha nang cua no trong viec han gan cac vet thng cua ho va bien ho thanh nhng ngi xay dng cuoc chung song hoa bnh.

Viec tai hoi nhap xa hoi bat au bang viec bao am rang moi con cai cua ta c en trng va gia nh cac em co viec lam xng ang, bang viec tao ra cac ni vui chi va giai tr cong cong, va bang viec co vu viec tham gia cua cac cong dan, cac dch vu y te va quyen c hng cac dch vu can ban, ay la mi ch ke ra mot so t cac bien phap co the co.

C hanh Nam Long Thng Xot vi anh ch em co ngha khong hoc lam ngi tu cua qua kh, cua ngay qua. No co ngha: hoc m ca cho tng lai, cho ngay mai; no co ngha tin rang ieu g cung co the thay oi. C hanh Nam Thanh Long Thng Xot vi anh ch em co ngha: mi goi anh ch em ngang cao au len va lam viec ngo hau at c cai khong gian t do hang mong c.

Chung ta biet rang ta khong the quay lai, chung ta biet rang ieu g a lam la a lam. o la cach toi muon c hanh Nam Thng Xot vi anh ch em, v no khong loai bo kha the viet nen mot cau truyen mi va tien ve pha trc. Anh ch em a chu cai au cua that bai, anh ch em cam thay hoi han v cac hanh ong cua mnh va trong nhieu trng hp, vi rat nhieu gii han, anh ch em tm cach lam lai i mnh gia co n le loi. Anh ch em a biet sc manh cua buon sau va toi loi, va cha quen rang trong tam vi cua anh ch em van con sc manh cua phuc sinh, sc manh cua long Chua thng xot von lam moi s nen mi. Hom nay, long thng xot co the vn ti anh ch em tai ni khon cc va kho khan nhat nay, nhng hoan canh nay cung co the em lai nhieu ket qua thc s tch cc. T ben trong nha tu nay, anh ch em phai co gang rat nhieu e thay oi cac tnh huong tng tao ra nhieu loai tr hn ca. Anh ch em hay noi vi nhng ngi than yeu, ke cho ho nghe cac trai nghiem cua anh ch em, giup ho chan dt vong bao lc va loai tr nay. Nhng ai tng chu nhng au n ln nhat, va ta co the noi "tng kinh qua hoa nguc", eu co the tr thanh mot tien tri trong xa hoi. Anh ch em hay co gang e xa hoi von s dung con ngi roi vt bo ho nay se khong tiep tuc san sinh them cac nan nhan.

Toi cung muon khuyen khch nhng ai ang lam viec tai Trung Tam nay hay nhng trung tam giong nh the: cac v giam oc, cac ve binh nha tu, va moi ngi thi hanh bat c viec lam nao tai Trung Tam nay. Va toi cung biet n cac co gang cua cac linh muc, tu s va giao dan a hien i mnh duy tr song ong Tin Mng Thng Xot trong nha tu. ng bao gi quen rang tat ca anh ch em eu co the la dau ch trai tim Chua Cha. Chung ta can nhau e tiep tuc tien ve pha trc.

Trc khi ban phep lanh cua toi cho anh ch em, toi muon chung ta cau nguyen giay lat trong thinh lang. T tan ay tam hon mnh, moi ngi chung ta hay xin Thien Chua giup ta tin vao long thng xot cua Ngi.

Va toi xin anh ch em ng quen cau nguyen cho toi.

 

Vu Van An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page