Ngay th hai chuyen tong du Mexico

cua c Thanh Cha Phanxico

 

Ngay th hai chuyen tong du Mexico cua c Thanh Cha Phanxico:

"Thien Chua la tam banh be ra va chia cho moi ngi"

Mexico (WH 15-02-2016) - Theo chng trnh, ngay th hai tong du Mexico cua c Thanh Cha Phanxico, nham Chua nhat 14 thang 02 nam 2016, gom:

- Buoi sang: c Thanh Cha ap trc thang t Mexico City i Ecatepec. Tai ay, ngai chu s Thanh le luc 11g30. Sau o dung cm tra vi cac chung sinh.

- Buoi chieu: c Thanh Cha tr ve Mexico City va en tham benh vien nhi ong Federico Gomez.

c Thanh Cha c hanh Thanh le tai Ecatepec: "Hay i tm giau sang, vinh d va uy quyen ni Danh Chua"

Tai Ecatepec, hn 300,000 ngi a chao on va tham d Thanh le do c Thanh Cha c hanh. Ecatepec la khu vc ngoai o ong bac Mexico City, khet tieng ve nhieu loai toi pham: buon ban ma tuy, bat coc tong tien, giet ngi... Thanh pho 1.6 trieu dan nay c coi la "vung at khong thch hp" oi vi phu n. V the, e gi an ninh cho buoi on tiep c Thanh Cha tai san van ong Ecatepec, nha chc trach a bo tr 10,000 nhan vien cong lc va huy ong toi a nhieu loai phng tien ky thuat nham bao am an toan cho v thng khach va dan chung.

Trong bai giang Thanh le, c Thanh Cha mi goi cac tn hu Ecatepec song Mua Chay 2016 vi y thc moi ngi eu la con cai Chua, bi Thien Chua la Cha cua moi ngi, la "Cha chung con", khong phai "Cha cua toi" hay "Cha cua anh". Thien Chua la "Cha cua mai am gia nh, cua anh em mot nha, cua tam banh be ra va chia cho moi ngi". Thien Chua xa la vi s oc chiem, oc quyen.

c Thanh Cha lu y moi ngi: Mua Chay la mua keu goi "hay ieu chnh hng i, m mat trc vo so bat cong ang lam hong nhng m c va d nh cua Chua. ay la luc vach tran ba chc cam do ln ang lam meo mo, phan hoa hnh anh Chua muon tao ra cho con ngi". c Thanh Cha nhac lai: "Chnh Chua Giesu cung a chu ba cam do nay" va nhan manh: "Kito hu chung ta cung chu ba cam do ang ra sc pha hoai chung ta song theo s that mnh a c keu mi".

Ba chc cam do o la: lam giau, ngha la "chiem lay cua cai von c ban cho moi ngi e lam cua rieng hoac cho phe nhom cua mnh"; chuong h danh, san sang giam ap ngi khac e ngoi len, ngha la "ha cay lam cui ot lo si"; va kieu ngao, hm mnh: "Ta n Chua a cho con khong giong nhng ke khac!".

Ket thuc bai giang, c Thanh Cha nhac moi ngi nh: "Ch Danh Chua mi ch thc la s giau co cua chung ta, vinh d va uy quyen cua chung ta".

c Thanh Cha tham Benh vien nhi ong Federico Gomez: "An can va du dang chnh la mot phng dc tr lieu"

Buoi chieu cung ngay, sau khi t Ecatepec tr lai Mexico City, c Thanh Cha en tham Benh vien nhi ong Federico Gomez.

Benh vien Federico Gomez la ni cha benh cho tre em ngheo mac benh bam sinh trng hp nang, ac biet benh nhi ung th, tren toan quoc.

c Thanh Cha ngo li cam n cac bac s, y ta, nhan vien va cha me cac em ang c ieu tr tai ay. ac biet ngai noi vi cac tre benh nhan:

"Bc qua canh ca nay va nhn anh mat, nu ci va gng mat cua cac con, long cha ch muon noi ngay li cam n. Cam n s du dang cua cac con khi on tiep cha. Cam n s an can cua nhng ngi ang ieu tr va ong hanh vi cac con. Cam n het thay moi ngi ang het long het sc giup cac con mau lanh benh". c Thanh Cha nhan manh: "Khong nhng thuoc men, ma con ca s an can khi cha benh giup cho thi gian song ay tr thanh mot niem vui".

c Thanh Cha a tm cach thoat khoi ong knh thu hnh e c thoai mai en tham cac tre ang c ieu tr khoa ung th.

 

Thanh Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page