Th cua Hoi ong Toa Thanh

Co Vo Tan Phuc-Am-hoa

mi cac linh muc tham d

nhng ngay "Nam Thanh danh cho Linh muc

 

Th cua Hoi ong Toa Thanh Co Vo Tan Phuc-Am-hoa mi cac linh muc tham d nhng ngay "Nam Thanh danh cho Linh muc"

 

Vatican (Vat. 14-02-2016) - IUBILAEUM MISERICORDIAE ANNUS SANCTUS EXTRAORDINARIUS MMXV - MMXVI

Vatican, ngay 26 thang 11 nam 2015

Prot. N. IM/1542/2015/P

Knh tha cha,

Nh cha a biet, c Thanh Cha a uy thac cho Hoi ong Toa Thanh Co Vo Tan Phuc-Am-hoa to chc Nam Thanh Ngoai thng ve Long Thng Xot, bi o c Giao hoang Phanxico hy vong se la mot c hoi cho cac Kito hu suy t va song cach trung thanh hn lenh truyen cua Chua Giesu: "Hay thng xot, nh Chua Cha la ang hang thng xot" (Lc 6,36).

c Thanh Cha c muon Nam Thanh nay c c hanh khong nhng Roma ma con tai moi Giao hoi a phng, nhng ong thi c Thanh Cha con chuan y Lch cac ngay le c hanh chnh yeu tai Roma mang tnh Giao hoi hoan vu va vi s hien dien cua ngai. Nhng ngay le nay se la c hoi ac biet cho ngi ngi t khap ni tren the gii lam mot hanh trnh thieng lieng hanh hng ve Roma.

Mot trong nhng s kien chnh yeu nay la nhng ngay Nam Thanh danh cho Linh muc se to chc tai Roma t Th T 1 thang 06 en Th Sau 3 thang 06 nam 2016. Trong nhng ngay Hoi ngo quoc te nay, mot ngay se c danh cho tnh tam trong o c Thanh Cha se noi ba bai suy niem ve chu e linh muc nh tha tac vien cua long thng xot. Nhng ngay Nam Thanh danh cho Linh muc se ket thuc bang mot thanh le do c Thanh Cha chu te nhan ky niem 160 nam ngay thiet lap Le Knh Thanh Tam Chua Giesu.

Toi muon mn c hoi nay e ch than knh mi cha tham d ngay Nam Thanh danh cho Linh muc sap ti nay cung vi c Thanh Cha cua chung ta. Chng trnh cua cuoc Hoi ngo nay, cung vi nhng thong tin lien quan ti viec ghi danh, cha co the tham khao tai trang mang ien t chnh thc cua Nam Thanh Long Thng Xot: www.im.va.

Toi c muon gi en cha nhng nguyen c tot ep nhat, va c mong co dp se c tiep on cha than tnh tai Thanh o Vnh Cu nay e cung hiep mng Nam Thanh danh cho Linh muc.

Chan thanh cam men trong Chua Kito,

 

+ Rino Fisichella

Chu tch

 

Tong giam muc Rino Fisichella

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page