c Thanh Cha chia buon

vi cac nan nhan ong at ai Loan

 

c Thanh Cha chia buon vi cac nan nhan ong at ai Loan.

Vatican (SD 7-02-2016) - c Thanh Cha Phanxico chia buon vi cac nan nhan ong at tai mien nam ai Loan.

Tran ong at mc o 6.4 theo thc Richer vao luc 3:57 sang Th Bay 6 thang 2 nam 2016 vung ai Nam a lam cho t nhat 25 ngi chet va 500 ngi b thng.

Trong ien van, c Hong Y Parolin Quoc vu khanh Toa Thanh cho biet "c Thanh Cha rat au buon khai hay tin tran ong at a gay ra au thng chet choc tai ai Nam, lam cho nhieu ngi chet hoac b thng nang. Ngai chia buon va cau nguyen cho cac gia nh ngi qua co va b thng, cung nh cho cac nhan vien cu tr va chnh quyen dan s. c Thanh Cha pho thac linh hon nhng ngi t nan cho long thng xot du hien cua Thien Chua va khan cau doi dao phuc lanh an ui va sc manh tren nhng ngi ang thng khoc cung nh nhng ngi b ton thng v tham trang nay". (SD 7-2-2016)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page