Cac Giam Muc Maront Libang lo ngai

v tnh hnh chnh quyen thieu quan bnh

 

Cac Giam Muc Maront Libang lo ngai v tnh hnh chnh quyen thieu quan bnh.

Beirut (Fides 5-02-2016) - Cac Giam Muc Maront bay to lo ngai v tnh trang thieu quan bnh trong viec phan chia cac chc vu trong chnh quyen, va cac kito hu van tiep tuc b ky th.

Trong thong cao cong bo sau phien hop tai Toa Thng Phu Bekerke, di s chu toa cua c Thng Phu Boutros Bechara Rai ngay mung 3 thang 2 nam 2016, cac Giam Muc Maront to cao tnh trang soi mon thinh lang s hien dien cua cac kito hu trong cac chc vu chnh quyen, trc cac thanh phan Scit va Sunnit ngay cang ong hn, ac biet trong Bo tai chanh. Theo thong ke mi ay ch co 27% cac d an do bo thc hien lien quan ti cac vung co tn hu kito sinh song. S ky th nay la mot hien tng gay hai cho s chung song quoc gia. Cac v yeu cau cac chnh tr gia va cac c cau chnh quyen ton trong khoan 95 trong Hien Phap khang nh rang cac cong oan ton giao phai c ai dien mot cach cong bang trong viec quan tr cong cong.

Trong cac ngay qua Giao Hoi Hy lap Melkt cung a bay to cac lo ngai tng t. Trong thong cao cac Giam Muc Maront cung anh gia tch cc viec xch lai gan nhau gia cac lc lng chnh tr maront cho ti nay chong oi nhau. Cac v hy vong Libang mau chong ra khoi tnh trang khung hoang cha bau c tong thong t thang 5 nam 2014 ti nay. (Fides 5-2-2016)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page