c Thanh Cha tiep

hn 80 ngan thanh vien cac nhom cau nguyen

cua Cha Thanh Pio

 

c Thanh Cha tiep hn 80 ngan thanh vien cac nhom cau nguyen cua Cha Thanh Pio.

Vatican (SD 5 & 6-02-2016) - Sang ngay 6 thang 2 nam 2016 c Thanh Cha Phanxico a tiep kien hn 80 ngan thanh vien cac nhom cau nguyen cua Cha Thanh Pio en t khap ni tren the gii.

Ngo li vi moi ngi c Thanh Cha nh ngha cha thanh Pio la "ngi phuc vu long thng xot", la "tong o cua viec lang nghe". Qua chc tha tac Giai Toi cha a la mot cai vuot ve song ong cua Thien Chua Cha, cha lanh cac vet thng cua toi loi va lam ti mat con tim vi s an bnh. Cha Thanh Pio a khong bao gi met moi tiep on con ngi va lang nghe ho, tieu hao thi gi va sc lc e pho bien hng thm s tha th cua Chua. Ngai a co the lam c nh vay v luon luon gan bo vi suoi nguon: ngai lien tuc giai khat t Chua Giesu chu ong anh, va nh the tr thanh mot con kenh cua long thng xot. Ngai a mang trong tim biet bao nhieu ngi va biet bao kho au, bang cach ket hiep tat ca vi tnh yeu cua Chua Kito, ang a trao ban chnh mnh cho ti cung (Ga 13,1). Ngai a song mau nhiem ln lao cua kho au dang hien cho tnh yeu. Trong cach thc o giot nc be nho cua ngai a tr thanh mot con song cua long thng xot, a ti bon biet bao con tim kho can, va tao ra oc ao s song trong nhieu mien tren the gii.

Cha Thanh Pio a nh ngha cac nhom cau nguyen la "cac vn m cay c tin, cac to am tnh yeu" cua Thien Chua. That the, cau nguyen la mot s menh ch that, em la tnh yeu ti cho toan nhan loai. Cha Thanh Pio noi: li cau nguyen la mot "sc manh lay chuyen the gii, gieo vai nu ci va phc lanh cua Thien Chua tren moi ue oai va yeu uoi" (ai hoi quoc te lan th 2 cua cac nhom cau gnuyen, 5-5-1966).

Li cau nguyen la mot cong trnh cua long thng xot thieng lieng, muon em tat ca ti vi con tim cua Thien Chua. No la mot n cua c tin va tnh yeu, mot s bau c ma chung ta can ti nh cm banh. Tat mot li, no co ngha la tn thac Giao Hoi, con ngi, cac trang huong cho Thien Chua Cha, e Ngai lo lang cho chung ta. V the Cha Thanh Pio thch noi li cau nguyen la "vu kh tot nhat ma chung ta co, mot cha khoa m con tim cua Thien Chua". No la sc manh ln nhat cua Giao Hoi, ma chung ta khong bao gi c bo i, bi v Giao Hoi sinh hoa trai, neu lam nh c Me va cac Tong o "kien tr va hiep nhat trong li cau nguyen" (Cv 1,14). Neu khong, th se co nguy c da tren ni khac: tren cac phng tien, tren tien bac, tren quyen bnh; va viec loan bao Tin Mng tan bien, va niem vui tat lm.

Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha khch le cac nhom cau nguyen tr thanh cac "trung tam cua long thng xot" luon rong m va hoat ong e qua sc manh cua li cau nguyen em anh sang cua Thien Chua en cho the gii va em nang lc en cho Giao Hoi. Cha Thanh Pio a viet rang: li cau nguyen la "viec tong o cao quy nhat ma mot linh hon co the thc thi trong Giao Hoi" (Th II, 70). Nhng ben canh cong tac cua long thng xot tinh than cua cac nhom cau nguyen, Thanh Pio cung muon co mot cong trnh thng xot the ly: o la "Nha xoa du kho au", khanh thanh cach ay 60 nam, va ngai c mong no la mot nha thng tuyet hao, ong thi la "mot en th cua khoa hoc va li cau nguyen". V co nhng vet thng ma ch co s gan gui va li cau nguyen mi co the giup cha lanh. Ca nhng ngi hap hoi cung tham d vao li cau nguyen."

c Thanh Cha a ac biet chao cac tn hu tong giao phan Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, va cau mong ai ti vung at xinh ep nay cung co the tm thay ni ho mot tia sang cua Tri Cao."

Thi hai cua hai v Thanh a c a t Giovanni Rotondo va Padova ve vng cung thanh ng thanh Lorenzo chieu toi th t. Sau o c rc ve nha th San Salvatore in Lauro, va chieu th sau hang ngan thanh vien cac nhom cau nguyen cua Cha Pio a rc thi hai Cha Thanh Pio va thi hai Cha Thanh Leopoldo Mandic, mot tong o khac cua long thng xot, t nha th San Salvatore in Lauro ti en th thanh Phero.

Chao mng hai v thanh, c Hong Y Angelo Comastri, giam quan en th thanh Phero, a gi lai nhieu gng mat cac thanh cua the ky XIX trong o co thanh Don Bosco, Damiano De Veuster, Terexa Hai ong Giesu va li ch thanh noi trc khi qua i: "Toi se dung thi gian tren Tri e lam viec thien tren trai at."

c Hong Y noi: Cac Thanh tren Thien ang khong ngu, nhng theo doi chung ta, ong hanh vi chung ta, bao ve chung ta, tr giup chung ta tren con ng hoan cai lien tuc, va ch i chung trong le hoi cua cac Thanh, le hoi s thanh toan cua cac Moi Phuc That. Cha Thanh Pio va Cha Thanh Leopoldo Mandic noi vi chung ta qua cuoc song rang cac ngai a e cho con song long thng xot chay qua ban tay ca 16 gi hay hn na trong toa Giai Toi. Nh o a co biet bao nhieu ngi tm lai c n thanh Chua, s bnh an, c tin va niem vui tin vao Chua Giesu. Rat tiec ngay nay nhieu ngi khong en toa Giai Toi na, nhng B Tch Tha Th la mot n quy bau cua Chua Giesu phuc sinh, no la mot tam goi trong Long Thng Xot cha lanh cac vet thng, cha lanh moi s hai va lam cho hanh phuc, v ch co n tha th cua Thien Chua mi cho chung ta bc vao kinh nghiem ep cua cac Moi Phuc That. Nhieu ngi ngay nay khong hieu s tram trong cua toi loi na: nhng toi loi la s d va no gay au n, v no chat t chung ta khoi s hiep thong vi Thien Chua. Nam 1922 thi s ngi Anh Gilbert Chesterton xin gia nhap Giao Hoi Cong Giao. Khi co ngi hoi tai sao, ong tra li: "Toi a quyet nh tr thanh tn hu cong giao e co the xng toi. That the, ch trong Giao Hoi Cong Giao toi mi tm thay cac ngi c Thien Chua cho phep trao ban cho toi n tha th ma toi can biet bao. Sau lan xng toi au tien, sau khi lanh nhan n tha th cua Thien Chua , the gii oi vi toi a ao ngc va tr thanh thang tap".

Chieu hom nay chung ta tat ca phai tr ve nha vi con tim tot lanh hn, vi linh hon trong sang hn, vi s san sang tha th chan thanh, vi quyet tam muon ngay cang giang tay ra e cu giup va lau nc mat cua cac anh ch em ma chung ta gap g moi ngay. Sau o c Hong Y a hng dan lan hat va rc thi hai cua hai Thanh vao trong en Th. Ca en th a m cho ti 9 gi toi e tn hu knh vieng hai v. Hai v se lu lai Roma cho ti ngay 11 thang 2 nam 2016. (SD 5.6-2-2016)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page