S cong chnh cua Thien Chua

la long thng xot

 

S cong chnh cua Thien Chua la long thng xot.

Roma (WH 05-02-2016) - "Moi tng quan gia long thng xot va cong ly trong anh sang cua Kinh Thanh" la chu e bai giao ly cua c Thanh Cha Phanxico trong buoi tiep kien chung hom th T 03 thang 02 nam 2016 tai Quang trng Thanh Phero vi hn 10,000 ngi tham d.

c Thanh Cha noi: "Kinh Thanh trnh bay Thien Chua nh long thng xot vo han, nhng cung la cong ly hoan hao. Lam sao dung hoa hai hnh anh nay? Hai khai niem xem ra mau thuan, nhng khong phai the, v chnh long thng xot cua Thien Chua dan a chung ta en cho thc thi cong ly ch thc. Trong nen cong ly cua con ngi, chung ta thay rang nhng ngi cho mnh la nan nhan chay en toa an e oi thc thi cong ly. o la mot nen cong ly trng tr, giang phat ke pham toi, theo nguyen tac moi ngi phai lanh lay nhng g mnh ang chu. ... Nhng con ng nay khong dan en cong ly ch thc, nh trong thc te no khong thang c ieu ac, ma ch n gian la han che ieu ac. Thay v the, ch khi dung ieu tot ap lai ieu ac th ieu ac mi thc s b khuat phuc".

c Thanh Cha giai thch: Kinh Thanh a ra mot hnh thc cong ly khac, trong o nan nhan mi goi ngi co toi hoan cai, giup ngi ay hieu c nhng thiet hai ho a gay ra va keu goi lng tam cua ho. "Bang cach nay, khi nhn nhan toi loi cua mnh, ngi ay co the m ra e on nhan s tha th cua ngi b hai. ... ay la cach giai quyet xung ot trong gia nh, trong tng quan v chong, tng quan gia cha me va con cai, trong o ngi b ton thng yeu men ngi gay nen toi va khong muon mat i moi tng quan gia ho. o chac chan la mot con ng kho khan: no oi hoi nan nhan phai san sang tha th va mong muon s cu roi va ieu lanh cho ngi gay thiet hai. Nhng ch co nh the cong ly mi chien thang, v neu ngi gay nen toi nhn nhan nhng thiet hai mnh a lam va se khong lam nh the na, th cai xau se khong con ton tai va ieu bat cong se tr nen cong bang, khi ngi ay a c tha th va giup e tm ra con ng nen tot".

"Thien Chua cung oi x vi chung ta la nhng ngi toi loi nh the. Ngai van luon tha th cho chung ta, giup chung ta on nhan Ngai va y thc ieu xau xa mnh a lam e ra khoi ieu xau. Thien Chua khong tm ket an chung ta, nhng cu roi chung ta. Thien Chua khong muon ket an bat c ai! ... Chua cua Long thng xot muon cu tat ca moi ngi. ... Van e la chung ta hay e cho Ngai i vao trong coi long chung ta. Tat ca nhng li cua cac ngon s la li yeu thng tha thiet keu goi chung ta hoan cai".

Trai tim cua Thien Chua la "Trai tim cua mot ngi Cha yeu thng tat ca con cai mnh va muon chung c song trong s tot lanh va trong cong ly, tc la song sung man va hanh phuc. Trai tim cua mot ngi Cha vt ra khoi khai niem han hep cua chung ta ve cong ly e m rong en nhng chan tri bao la cua long thng xot cua Ngai. Trai tim cua mot ngi Cha khong oi x vi chung ta hay tra cho chung ta theo toi loi chung ta, nh Thanh vnh a noi".

c Thanh Cha nhan manh: "Chung ta gap c chnh trai tim cua Chua Cha khi chung ta en toa giai toi, e chung ta hieu ro hn ve toi cua mnh. Nhng tai toa giai toi, moi ngi chung ta eu i tm mot ngi cha se giup mnh thay oi cuoc song, mot ngi cha cho chung ta sc manh e tiep bc, mot ngi cha nhan danh Thien Chua tha th cho chung ta".

Ket luan, c Thanh Cha noi vi cac linh muc: "The nen, cha giai toi co mot trach nhiem rat ln, khi mot ngi con en vi anh em e gap mot ngi cha. Va anh em linh muc, anh em ngoi o ni toa giai toi, la ni ma Chua Cha thc thi cong ly bang tam long thng xot cua Ngai".

(VIS)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page