c Thanh Cha Phanxico

ac c 1071 v Tha Sai Long Thng Xot

 

c Thanh Cha Phanxico ac c 1071 v Tha Sai Long Thng Xot.


Nhng linh muc Tha Sai Long Thng Xot c c Thanh Cha trao s vu loan bao ve ep cua Long Chua Thng xot va tr nen "nhng v giai toi khiem nhng va khon ngoan, rong ban n tha th cho nhng ngi tm en Toa giai toi".


Roma (WH 02-02-2016) - Ngay 29 thang 01 nam 2016, c Tong giam muc Salvatore Fisichella, Chu tch Hoi ong Toa Thanh Tan Phuc am hoa, cho biet: ngay 9 thang Hai nam 2016 (tc mung Hai Tet Viet Nam), c Thanh Cha Phanxico se tiep 700 Tha sai Long Thng xot te tu ve Roma ong te vi c Thanh Cha trong Le Tro (10 thang Hai nam 2016) va c c Thanh Cha trao s vu loan bao ve ep cua Long Chua Thng xot va tr nen "nhng v giai toi khiem nhng va khon ngoan, rong ban n tha th cho nhng ngi tm en Toa giai toi".

Thoat au, co 800 linh muc hoac cac v nguyen giam muc, cuoi cung co tat ca 1071 linh muc, thuoc giao phan va dong tu, ac biet la cac linh muc Dong Anh em hen mon. Toa Thanh a nhan c rat nhieu n thnh nguyen cua cac linh muc t khap ni ngo y san sang e c sai i, nhng buoc phai gii han so Tha sai Long Thng xot, v theo c Tong giam muc Rino Fisichella: "muon gi net ac trng cho dau ch, nham dien ta chieu kch ngoai thng cua bien co nay".

Nhng chng nhan c trao ac quyen trong Nam Toan xa

Trong so cac Tha sai Long Thng xot, co nhng v thuoc cac quoc gia ang thu hut s chu y nh: Myanmar, Liban, Trung Quoc, Bac Trieu Tien, Tanzania, Cac Tieu Vng quoc A Rap Thong nhat, Israel, Burundi, Viet Nam, Zimbabwe, Lettonia, Timor-Leste, Indonesia, Thai Lan va Ai Cap. Ngoai ra con co cac linh muc thuoc nghi le ong phng nham "ai dien cho moi thanh phan trong Giao hoi" va en gan hn vi tng tn hu.

V vay nhng linh muc nay c c Thanh Cha chon e lam "chng nhan c trao ac quyen tai Giao hoi a phng cua mnh ve tnh chat ngoai thng cua Nam Toan xa", c Tong giam muc Chu tch Hoi ong Toa Thanh Tan Phuc am hoa nhan manh. Cac v c phep tha nhng toi ch Toa Thanh mi co quyen tha: pham thanh, giai toi ngi ong pham, tan phong giam muc khi cha co phep cua Toa Thanh, pham an toa giai toi va pham en c giao hoang.

"Viec tha toi pha thai thuoc quyen c giam muc va khong thuoc c giao hoang", c Tong giam muc Rino Fisichella neu ro. c Thanh Cha "a quyet nh, bat chap moi ieu nghch lai. chap thuan cho moi linh muc, trong Nam Toan xa, c tha toi cho nhng ngi pha thai a an nan va xin tha th".

oi vi nhng phu n tng pha thai, c giao hoang day rang: "khong t choi viec ban n tha th cua Thien Chua cho bat c ai to long chan thanh thong hoi, en vi B tch Giai toi e lam hoa cung Chua Cha".

c biet, linh muc Giuse ao Nguyen Vu, S.J., Th ky Uy ban Di dan trc thuoc Hoi ong Giam muc Viet Nam, se len ng sang Roma vao toi Giao tha (8-02-2016), e nhan quyet nh cua c Thanh Cha bo nhiem lam Tha sai Long Thng xot.

 

Thanh Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page