Cong ong Toan Chnh Thong giao

se dien ra tai Kriti (Hy Lap) vao thang Sau 2016

 

Cong ong Toan Chnh Thong giao se dien ra tai Kriti (Hy Lap) vao thang Sau 2016.

Hy Lap (WH 01-02-2016) - ai Cong ong Toan Chnh Thong giao se dien ra tai Hoc vien Chnh thong giao ao Kriti, Hy Lap t ngay 16 en 27 thang Sau nam 2016. Synaxis (Hoi ong) cac v lanh ao cua Giao hoi Chnh Thong, nhom hop tai Chambesy gan Geneva, a khang nh ieu nay vao ngay 28 thang Gieng nam 2016.

Viorel Ionita, linh muc Rumani co van cua hoi ngh chuan b Cong ong, a noi vi trang tin ien t Cong giao Thuy S cath.ch rang hoi ngh a dien ra trong bau khong kh "tuyet vi va ay tnh huynh e", va moi tranh chap gia 14 Giao hoi hien dien eu c giai quyet.

Du vay, a co nhng moi nghi ng nay sinh trc synaxis, ac biet la ve pha Toa Thng phu Moskva, ve kha nang thc s cua viec to chc Cong ong nay vao nam 2016. Nhng chia re gia cac giao hoi va nhng quan iem khac nhau ve quy che cua Cong ong dng nh la tr ngai kho vt qua. Ban au Cong ong d tnh se dien ra tai Istanbul, ni at Toa Thng Phu Constantinopolis; nhng nhng cang thang gia Tho Nh Ky va Nga a buoc phai thay oi a iem.

Cac chu e a c chnh thc thong qua e Cong ong xem xet va phe chuan la: S vu cua Giao hoi Chnh Thong trong the gii hien nay; cac cong ong tn hu Chnh thong song tan mac; quyen t tr va cach thc thi quyen nay; b tch hon nhan va nhng ngan tr; tam quan trong cua chay tnh va ap dung vao ngay nay; va cac moi quan he cua Giao hoi Chnh thong vi cac Giao hoi Kito khac.

Tren bnh dien thc hanh, cac quyet nh phai c s ong thuan cua 14 Giao hoi trong Cong ong.

Ngoai ra cac v lanh ao cung a quyet nh thanh lap mot ban th ky Toan Chnh Thong, chi ph ngan sach cho Cong ong cung nh s tham d cua cac quan sat vien ngoai Giao hoi Chnh Thong trong phien hop khai mac va be mac.

Cac v lanh ao con bay to s ung ho oi vi cac Kito hu ang b bach hai Trung ong va van hang quan tam lo lang cho hai v giao pham cua Chnh Thong giao la Tong giam muc Paul Yazigi va Tong giam muc Gregorios Yohanna Ibrahim, a b quan phien loan bat coc tai lang Aleppo, pha bac Syria, t gan 3 nam qua.

(Theo Vatican Radio)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page