S iep cua c Thanh Cha Phanxico

gi Dien an Kinh te The gii tai Davos

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico gi Dien an Kinh te The gii tai Davos:

"Con ngi phai dan dat s phat trien cong nghe, ch khong e no lam chu mnh"

Roma (WH 21-01-2016) - Ngay 20 thang 01 nam 2016, Phong Bao ch Toa Thanh cong bo S iep cua c Thanh Cha Phanxico gi Dien an Kinh te The gii tai Davos.

S iep nay c c Thanh Cha ky ngay 30 thang Mi Hai nam 2015, va c gi cho Giao s Klaus Schwab, Chu tch ieu hanh Dien an Kinh te The gii, nhan Dien an c to chc t ngay 20 en 23 thang Gieng nam 2016 tai Davos (Thuy S).

e tai cua Dien an nam 2016 la "Lam chu cuoc cach mang cong nghiep lan th t".

Sau ay la ban dch Viet ng toan van cua S iep:

* * *

Knh gi Giao s Klaus Schwab,

Chu tch ieu hanh Dien an Kinh te The gii

Trc het, toi muon cam n Giao s a co nha y mi toi phat bieu vi cuoc hop hang nam cua Dien an Kinh te The gii tai Davos-Klosters vao cuoi thang Gieng vi e tai: "Lam chu cuoc cach mang cong nghiep lan th t".

Toi chan thanh cau chuc cuoc gap g nay gat hai nhieu thanh qua. ay la cuoc gap g nham co vo trach nhiem lau dai oi vi xa hoi va moi trng thong qua viec oi thoai trong tinh than xay dng ve pha chnh quyen, cac nha doanh nghiep, gii chc dan s, cung nh quy v ai bieu thuoc cac lnh vc chnh tr, tai chnh va van hoa.

Bnh minh cua ieu c menh danh la "cuoc cach mang cong nghiep lan th t" i kem vi y thc ngay cang ro ve viec suy giam khong the tranh khoi va rat bao liet ve so lng viec lam. Nhng nghien cu mi ay cua To chc Lao ong Quoc te cho thay con so that nghiep hien nay len en hang tram trieu ngi. Viec cac nen kinh te c "tai chnh hoa" va "cong nghe hoa", mang tnh toan cau va tai cac quoc gia, a phat sinh s bien ong sau xa trong lnh vc lao ong. Tnh trang suy giam kha nang co c viec lam hu ch va xng ang, cung vi viec giam bt cac nguon bao ve cua xa hoi, a gay ra s gia tang ang lo ngai ve tnh trang bat bnh ang va ngheo tung. Ro rang can phai tao ra nhng mo hnh kinh doanh mi, ong thi co vo s phat trien cong nghe tien tien, sao cho co the dung vao viec tao them lao ong xng ang cho moi ngi, nham duy tr va cung co cac quyen xa hoi va bao ve moi trng. Con ngi phai dan dat s phat trien cong nghe, ch khong e no lam chu mnh!

Mot lan na toi xin gi en tat ca quy v li keu goi nay, la: "ng quen ngi ngheo!" ay la thach o th nhat at ra trc quy v la nhng nha hu trach trong gii kinh doanh. "Ai co phng tien e song mot cuoc i tm tat, th thay v ban tam en nhng ac quyen, hay tm cach giup nhng ngi ngheo kho nhat e ho cung co c nhng ieu kien song xng hp pham gia con ngi, nhat la c phat trien kha nang cua mnh ve nhan ban, van hoa, kinh te va xa hoi" (Gap g Gii chc Chnh quyen va Ngoai giao oan, Bangui, 29-11-2015).

Chung ta khong c bao gi cho phep "th van hoa tien nghi gay me chung ta", khien chung ta khong the "ong long trac an trc tieng khoc au thng cua ngi khac; chung ta khong con khoc trc tham canh cua tha nhan, khong con e y ho ang can chung ta quan tam, coi nh chung ta vo can v cho o khong thuoc trach nhiem cua mnh" (Niem vui Tin Mng, 54).

Khoc trc tham canh cua moi ngi khong nhng noi len s chia se nhng au kho cua ho, ma nhat la con nhan ra nhng viec mnh lam a gay ra bat cong va bat bnh ang. "Hay m mat e nhan ra tnh trang khon kho cua the gii, e thay nhng vet thng cua anh ch em chung ta ang b tc mat nhan pham, va nhan thay mnh c mi goi lang nghe tieng ho keu gao xin c cu giup. c g ban tay chung ta nam lay oi tay ho va keo ho en vi chung ta, e ho thay am ap co chung ta cung, co tnh ban be, co tnh anh em. c chi tieng noi cua ho tr thanh tieng noi cua chung ta, va c chi chung ta co the chung tay pha o nhng rao can cua thai o dng dng lanh am, van thng c dung e che giau thoi gia hnh va tnh ch ky" (Tong sac Misericordiae vultus an nh Nam Thanh ngoai thng ve Long Thng xot, 15).

Thc hien c ieu o, ta tr nen nhan ban hn, v trach nhiem oi vi anh ch em chung ta la phan cot yeu trong nhan tnh chung cua chung ta. Quy v ng s m long tr hng en ngi ngheo. Nh vay quy v se boc lo het kha nang kinh te va ky thuat, va thay mnh c vui song ma chu ngha tieu thu khong the mang lai.

Trc nhng thay oi sau xa hien nay, cac v hu trach tren the gii ng trc thach o phai bao am rang cuoc "cach mang cong nghe th t" sap ti, ket qua cua phat minh cong nghe ngi may ro-bot, oi mi khoa hoc va cong nghe, se khong a en huy diet nhan v - thay con ngi bang may moc khong co trai tim - hoac bien hanh tinh chung ta thanh mot manh vn trong rong ch danh cho khoai lac cua mot so ngi u tuyen.

Trai lai, ay la luc mang lai mot c hoi quy gia cho viec hng dan va ieu khien tien trnh ang dien ra, va cho viec xay dng nhng xa hoi c at tren nen tang ton trong pham gia con ngi, khoan dung, t bi va thng xot. V vay toi mong quy v tiep tuc cuoc ban luan ve cach thc xay dng tng lai cua hanh tinh, "ngoi nha chung cua chung ta", va xin quy v hay cung co gang tm kiem s phat trien ben vng va toan dien.

Nh toi van thng noi va bay gi muon c nhac lai: kinh doanh la "mot n goi cao quy, hng en viec lam ra cua cai va lam cho the gii nen tot ep hn cho moi ngi", nhat la "neu ta hieu rang viec tao ra cong an viec lam la mot phan thiet yeu cua viec phuc vu cong ch" (Laudato Si', 129). Nh vay, kinh doanh co trach nhiem giup vt qua cuoc khung hoang phc tap cua xa hoi va moi trng, va trach nhiem chong ngheo oi. ieu nay tao ieu kien cai thien hoan canh song bap benh cua hang trieu ngi va thu hep ho phan cach xa hoi von gay ra nhieu bat cong va bao mon cac gia tr can ban cua xa hoi, nh bnh ang, cong ly va tnh lien i.

Nh vay, nh phng tien hu hieu la oi thoai, Dien an Kinh te The gii co the tr thanh mot dien an bao ve va gn gi the gii c dng nen, e at ti "s tien bo lanh manh hn, nhan ban hn, co tnh xa hoi hn, toan dien hn" (Laudato Si', 112), vi s quan tam thch ang cac muc tieu ve moi trng cung nh phat huy toi a nhng no lc xoa oi giam ngheo, nh a c neu len trong Chng trnh hanh ong 2030 v s Phat trien ben vng va trong Thoa c Paris oi vi Cong c khung ve Bien oi Kh hau cua Lien hiep quoc.

Kinh tha Giao s chu tch, mot lan na toi xin chuc cuoc hop sap ti tai Davos gat hai thanh cong, va xin Chua ban phuc lanh doi dao cho giao s, cho quy v tham d Dien an va cho gia nh cua quy v.

Vatican, ngay 30 thang Mi Hai nam 2015

Phanxico, giao hoang

 

Nguon: MESSAGE DU PAPE FRANOIS AU PROFESSEUR KLAUS SCHWAB PRESIDENT EXECUTIF DU WORLD ECONOMIC FORUM

 

Thanh Thi chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page