S iep cua c Thanh Cha Phanxico

nhan Ngay The gii Di Dan va Ngi T Nan 2016

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay The gii Di Dan va Ngi T Nan 2016 (17 thang 01 nam 2016).

Roma (WH 16-01-2016) - c Thanh Cha Phanxico canh giac rang "dng dng va im lang oi vi tham canh ngi di dan va t nan la m ng cho s ong loa, khi chung ta chng kien nh khan gia cai chet v ngop th, v kiet lc, bao lc va am tau". Ngai bay to lap trng tren ay trong s iep cong bo sang ngay 1 thang 10 nam 2015, nhan ngay The gii di dan va t nan se c c hanh vao ngay 17 thang 1 nam 2016, vi chu e "Ngi di dan va t nan goi hoi chung ta. Cau tra li cua Tin Mng Long Thng Xot". S iep c gii thieu trong cuoc hop bao tai Vatican do c Hong Y Antonio Maria Veglio, Chu tch Hoi ong Toa Thanh muc vu di dan va ngi lu ong, cung vi v Tong th ky la c Cha Joseph Kalathiparampil. Sau ay la ban dch Viet ng toan van S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay The gii Di Dan va Ngi T Nan 2016:

 

Di dan va ngi t nan thach o chung ta

Li giai ap t Tin Mng cua Long Thng Xot

Anh ch em than men,

Trong Trong sac cong bo m Nam Thanh ngoai thng ve Long Thng Xot, toi a lu y rang: "nhieu luc chung ta c keu goi chiem ngam long thng xot cach cham chu hn va nh o chung ta co the tr nen dau ch ay hieu nang hn cho hoat ong cua Chua Cha trong cuoc song cua chung ta" (Misericordiae Vultus, 3).

Tnh yeu cua Thien Chua muon vn en moi ngi va tng ngi. Nhng ai on nhan vong tay tru men cua Chua Cha th ho se tr nen muon van canh tay rong m va vong tay tru men giup moi ngi cam nhan c yeu thng nh tre th va "than thuoc mot nha" trong gia nh nhan loai. S cham nom ay tnh phu t cua Thien Chua trai rong en het thay moi ngi, nh muc t cham nom oan chien cua mnh, nhng cu the la moi ban tam en nhng con chien mang thng tch, kiet sc va au yeu.

Chua Giesu noi vi chung ta rang Chua Cha cui xuong nang nhng ai ngheo yeu ve the ly hay luan ly; tnh trang cang tram trong th quyen nang cua long Chua thng xot cang bieu lo hu hieu. Trong thi ai cua chung ta, lan song di dan ang tang tran tren toan the gii. Nhng ngi t nan va nhng ngi tron chay khoi que hng ang thach o moi ca nhan cung nh cong ong, ke ca nhng loi song truyen thong; nhieu luc ho ao lon nhng nhan thc ve van hoa va xa hoi ma ho oi dien.

Ngay cang co them nhieu nan nhan cua bao lc va ngheo oi ri bo que hng mnh b nhng ke buon ngi boc lot, tren con ng en vi giac m ve mot tng lai tot ep hn. Neu may man song sot sau khi b lam dung va sau cuoc hanh trnh ay gian truan, ho lai phai oi mat vi nhng moi nghi ngai va s hai chc ch. Sau het, ho luon phai oi mat vi viec thieu nhng chnh sach minh bach va thc te ve quy nh tiep nhan ngi di dan, va cung cap nhng chng trnh hoi nhap ngan han hay dai han, ton trong quyen li va ngha vu cua moi ngi.

Hn bao gi het, Tin Mng cua Long Thng Xot ang lay ong lng tam chung ta, khong e chung ta vo cam vi noi au cua ngi khac, va ch cho chung ta phng thc ap lai noi au ay - da tren nen tang cua c Tin-Cay-Men, the hien cach cu the qua nhng viec thng xot, phan hon cung nh phan xac.

Di anh sang cua nhng thc te nay, toi a chon chu e cho Ngay The Gii Di Dan va T Nan 2016 la "Di dan va ngi t nan ang thach o chung ta. Li giai ap t Tin Mng cua Long Thng Xot".

Cac lan song di dan hien nay la mot thc tai tat yeu khong the phu nhan. Van e quan trong cua chung ta la phai giai quyet tham trang nay bang cach cung cap nhng chng trnh ch ro nguyen nhan va he qua cua di dan, bao gom ca nhng hau qua tac ong en xa hoi va con ngi. Hang ngay, so phan bi thng cua hang trieu con ngi ang chat van cong ong quoc te t hau qua bung no cua nhng khung hoang nhan ao khong the chap nhan nhieu ni tren the gii. Khi chung ta bnh tam va thinh lang ng nhn ngi khac ang chet dan v ngot ngat, v oi khat, v bao lc va chet chm la chung ta ong loa vi toi ac.

Bat luan tren bnh dien ln hay nho, ngay ca khi ch co mot ngi b thiet mang th s viec nay van luon la bi kch. Di dan la anh ch em cua chung ta ang ra sc tm kiem mot cuoc song tot ep hn, thoat canh ngheo oi, nan boc lot va phan phoi cach bat cong cac tai nguyen phong phu cua hanh tinh nay - le ra phai c chia se bnh ang cho tat ca moi ngi. Chang phai chung ta eu mong muon co mot cuoc song tot hn, ay u hn va thnh vng hn e chia se vi nhng ngi than yeu cua chung ta hay sao?

Vao luc nay cua lch s nhan loai -c ghi dau bang nhng cuoc di dan v ai- can tnh khong phai la chuyen th yeu. Ngi di dan b buoc phai thay oi t nhieu can tnh va du muon hay khong, nhng ngi on nhan ho cung buoc phai thay oi. Chung ta phai lam sao e nhng kinh nghiem ve s thay oi nay khong gay tr ngai cho s phat trien thc thu nhng tr nen c hoi tang tien ch thc cho con ngi, xa hoi va tinh than; mot s tang tien ton trong va phat huy nhng gia tr giup chung ta nhan hau hn, quan bnh hn trong tng quan vi Chua, vi ngi khac va vi thu tao?

S hien dien cua di dan va ngi t nan thach o quyet liet nhng cong ong tiep nhan ho. Nhng cong ong nay phai oi mat vi nhng tnh huong mi, co the tao nen nhng kho khan nghiem trong neu khong c tac ong, giai quyet va ieu chnh mot cach thch hp. Lam sao chung ta bao am c rang s hoi nhap se lam phong phu cho ca oi ben, khai m nhng trien vong tch cc cho cac cong ong, va tranh c cac nguy c ky th, phan biet chung toc, chu ngha quoc gia cc oan hoac tinh than bai ngoai? Mac khai Kinh Thanh thuc bach chung ta on tiep khach la; Kinh Thanh bao chung ta rang khi lam nh the la chung ta m ca cho Thien Chua, va nhan ra dung nhan cua chnh c Kito ni gng mat cua tha nhan. Nhieu to chc, hiep hoi, phong trao, cac nhom, cac to chc cua giao phan, quoc gia va quoc te ang trai nghiem s ky dieu va niem vui cua gap g, cua chia se va tnh lien i. Ho a nghe thay tieng noi cua c Giesu Kito: "Nay ay Ta ng trc ca va go" (Kh 3,20). The nhng nhng tranh luan ve ieu kien va gii han can at ra cho viec tiep nhan ngi di dan van ang tiep dien, khong ch cap o chnh sach quoc gia ma con mot so cong oan giao x, ni ma s bnh lang lau nay nh ang b e doa.

oi dien vi cac van nan nay, Giao hoi co the lam g khac hn ngoai viec on nhan linh hng bi cuoc i va Li cua c Giesu Kito? Cau tra li cua Tin Mng chnh la long thng xot. Trc het, Long Thng Xot nay chnh la hong an cua Thien Chua Cha c mac khai trong Chua Con. Long Thng Xot cua Thien Chua khi day niem vui cam ta v niem hy vong ni mau nhiem cu o bang gia mau Chua Kito a m ra cho chung ta. Long Thng Xot nuoi dng va tang cng tnh lien i vi tha nhan nh mot cach en ap tnh yeu khoan dung cua Thien Chua "a c o vao long chung ta nh Thanh Than" (Rm 5,5). Moi ngi chung ta co tranh nhiem ve ngi song ben canh mnh: chung ta la ngi trong nom anh ch em mnh, bat ke ho song au. u t en viec nuoi dng tng quan tot ep vi tha nhan va kha nang vt thang nhng nh kien va s hai la nhng thanh to nong cot cho s thang tien nen van hoa gap g, o chung ta khong ch can c chuan b e trao ban nhng con c nhan lanh t ngi khac.

Trong thc te, long hieu khach tang trien t hai pha cho va nhan. Tren quan iem nay, ieu quan trong la nhn nhan ngi di dan khong ch n thuan tnh trang hp phap hay bat hp phap cua ho, nhng tren het ho la con ngi vi pham gia can c bao ve va chnh ho co kha nang ong gop cho s tien bo va phuc li chung cua xa hoi. ac biet la khi ho tr nen co trach nhiem vi nhng ngi tiep nhan ho, tran trong cac di san vat chat va tinh than cua nc chu nha, tuan thu luat phap hien hanh va cong tac vi nhng nhu cau cua at nc. Chung ta khong the ch thu gon van e di dan vao phng dien chnh tr va phap ly, vao nhng hoat ong kinh te va s kien nhieu nen van hoa song chung cu the vi nhau trong mot lanh tho. Tat ca nhng ieu nay bo sung cho viec bao ve va thang tien con ngi, cho nen van hoa gap g, va s hiep nhat cac dan toc, chnh ni ay Tin Mng cua Long Thng Xot linh hng va khch le nhng cach the canh tan va bien oi toan nhan loai.

Giao hoi ng ve pha tat ca nhng ai tranh au e bao ve quyen cua moi ngi c song ung pham gia cua mnh, trc het va tren het bang viec thc thi quyen khong phai ra i e ong gop cho s phat trien cua chnh at nc mnh. Tien trnh nay nen khi au bang viec can phai tr giup cac quoc gia ma ngi di dan va t nan ri bo. ieu nay se minh chng rang tnh lien i, s hp tac, tng quan quoc te va s phan phoi cong bang cac nguon tai nguyen cua trai at la thiet yeu cho nhng no lc quyet liet hn, nham loai bo tnh trang mat quan bnh von a con ngi, ca nhan hay tap the, en cho ri bo moi trng thien nhien va van hoa cua rieng ho, ac biet cac quoc gia xuat phat di dan. Du bat c trng hp nao, can sm het sc tranh nhng lan song t nan va tan c do hau qua cua ngheo oi, bao lc va bat b. Cung can nh hnh cong luan cach ung an, e tranh nhng noi s hai va nhng suy oan vo can c co hai cho di dan. Khong ai c cho la mnh vo can trc nhng hnh thc no le mi do cac to chc toi pham mua ban an ong, phu n va tre em e cng bc lao ong trong nganh xay dng, nong nghiep, ng nghiep hoac di cac hnh thc thng mai khac. Co biet bao tre v thanh nien van ang b buoc chien au trong cac lc lng dan quan nh nhng lnh thieu nhi! Biet bao ngi la nan nhan cua nan buon ban noi tang, b cng bc i an xin va b boc lot tnh duc! Biet bao ngi t nan ngay nay ang tron chay khoi nhng toi ac quai d o, ho khan nai Giao hoi va cong ong nhan loai hay bao am rang trong vong tay rong m cua nhng ngi tiep nhan, ho co the nhn thay dung mao cua Thien Chua "la Cha giau long thng xot va la Chua cua moi nguon ui an" (2 Cr 1,3).

Anh ch em di dan va t nan than men,

Ni tam iem cua Tin Mng Long Thng Xot, s gap g va on nhan ngi khac ong nhat vi s gap g va tiep on Thien Chua: on nhan ngi khac ngha la tiep on chnh Thien Chua! Anh ch em ng e mnh b cp mat niem hy vong va niem vui s song phat sinh t viec anh ch em cam nghiem Long Chua thng xot, c bay to ni nhng ngi anh ch em gap g trong hanh trnh ra i!

Toi pho thac anh ch em cho c Trinh N Maria, Me cua ngi di dan va ngi t nan, va cho Thanh Giuse, ang a trai nghiem noi ang cay trong hanh trnh di c en Ai Cap.

Vi nhng ai ang ong gop rat nhieu sc lc, thi gian va nguon lc cho viec cham soc muc vu va xa hoi oi vi ngi di dan, toi cung pho thac anh ch em cho s chuyen cau cua cac Ngai.

Toi u ai ban Phep Lanh Toa Thanh cho tat ca moi ngi.

Vatican, ngay 12 thang 9 nam 2015,

Le Knh Danh Thanh c Maria

Phanxico

 

(Uy ban Muc vu Di dan chuyen ng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page