Tng Thuat Chuyen Vieng Tham

Tong Giao Phan Torino, Bac Italia

cua c Thanh Cha Phanxico

(21~22/06/2015)

 

 


 

TC Vieng tham en th Tin Lanh Valdese va ket thuc vieng tham Tong giao phan Torino

TC tham Dong Salesien nhan dp ky niem 200 nam sinh nhat cua thanh sang lap Gioan Bosco

c Thanh Cha c hanh thanh le cho 100 ngan tn hu tai Torino

c Thanh Cha gap g gii cong nhan tai Torino bac Italia

Chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha tai Torino

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page