S iep c Thanh Cha Phanxico

gi Ngay Hoa Bnh Quoc Te 2016

 

S iep c Thanh Cha Phanxico gi Ngay Hoa Bnh Quoc Te 2016.

Vatican (Vat. 30-12-2015) - Ngay 15 thang 12 nam 2015 Phong Bao Ch Toa Thanh a to chc cuoc hop bao gii thieu S iep c Thanh Cha Phanxico gi Ngay Hoa Bnh The Gii 2016 ve e tai "Hay chien thang dng dng va chinh phuc hoa bnh". S iep e ngay mung 8 thang 12 nam 2015 gom 8 oan. Sau ay chung toi xin gi ti quy v noi dung s iep. M au s iep c Thanh Cha viet:

1. "Thien Chua khong dng dng! oi vi Thien Chua Nhan loai quan trong, Thien Chua khong bo ri no! Bat au nam mi vi xac tn sau tham nay cua mnh toi muon kem theo cac li cau chuc phc lanh va hoa bnh tran ay, trong dau ch cua niem hy vong, cho tng lai cua tng ngi nam n, cua tng gia nh, dan toc va quoc gia tren the gii, cung nh cho cac Quoc Trng va Chnh Quyen va Gii Lanh ao ton giao. That the, chung ta khong mat hy vong rang nam 2016 trong thay chung ta tat ca dan than mot cach cng quyet va manh me, tren moi bnh dien, e thc hien cong ly va hoat ong cho hoa bnh. Phai, hoa bnh la mon qua cua Thien Chua va la cong trnh cua con ngi. Hoa bnh la n cua Thien Chua, nhng c uy thac cho tat ca moi ngi nam n c mi goi hien thc no.

Duy tr cac ly do cua niem hy vong

2. Cac chien tranh va hanh ong khung bo, vi cac hau qua the tham cua chung, cac vu bat coc ngi, cac bach hai v cac ly do chung toc hay ton giao, cac lam dung a ghi dau t au ti cuoi nam va qua gia tang mot cach au n tai nhieu vung tren the gii, en o co cac hnh the co the goi la "mot e tam the chien tng manh". Nhng cung co vai bien co cua cac nam qua va cua nam va qua mi goi toi, trong vien tng cua nam mi, canh tan li khch le ng mat hy vong ni kha nang cua con ngi, vi n cua Thien Chua, vt thang s d va khong buong xuoi cho thai o chu tran va th . Cac bien co ma toi muon nhac en dien ta kha nang cua nhan loai hoat ong trong tnh lien i, vt ngoai cac li loc ca nhan, s vo cam va dng dng trc cac tnh trang nguy kch.

Trong so cac bien co ay toi muon nhac ti no lc tao thuan tien cho cuoc gap g cua gii lanh ao the gii trong boi canh cua hoi ngh COP 21, nham tm ra cac con ng mi giup ng au vi cac thay oi kh hau va cu van sc khoe cua Trai at, can nha chung cua chung ta. Va ieu nay quy chieu ve hai bien co trc o tren bnh dien toan cau: o la Hoi ngh thng nh tai Addis Abeba nham quyen gop ngan quy cho viec phat trien co the chu ng noi cua the gii; va viec Lien Hiep Quoc chap nhan Lch trnh 2030 cho viec phat trien co the chu ng noi, nham bao am cho moi ngi dan, nhat la cho cac dan toc ngheo cua hanh tinh, t nay cho ti o co mot cuoc song xng ang hn.

Nam 2015 a la mot nam ac biet oi vi Giao Hoi, cung bi v Giao Hoi ky niem 50 nam cong bo hai tai lieu cua Cong ong Chung Vaticang II dien ta mot cach rat hung hon y thc lien i cua Giao Hoi oi vi the gii. Khi khai mac Cong ong c Giao Hoang Gioan XXIII muon m toang cac ca so cua Giao Hoi e gia Giao Hoi va the gii co s truyen thong rong m hn. Hai tai lieu: Nostra aetate va Gaudium et Spes, la cac dien ta bieu hieu cho tng quan mi cua s oi thoai, tnh lien i va ong hanh ma Giao Hoi co y a vao ben trong nhan loai. Trong Tuyen ngon Nostra aetate Giao Hoi c mi goi rong m cho viec oi thoai vi cac ton giao khong kito. Trong Hien che muc vu Gaudium et Spes, t luc "cac niem vui, cac hy vong, buon sau va lo lang cua con ngi ngay nay, cua ngi ngheo va nhat la cua tat ca nhng ngi au kho, cung la cac niem vui va cac hy vong, cac buon sau va cac au lo cua cac mon e Chua Kito" (GS, 1), th Giao Hoi a c mong thiet lap mot cuoc oi thoai vi gia nh nhan loai lien quan ti cac van e cua the gii, nh dau ch cua tnh lien i va s tru men ton trong (GS, 3).

Cung trong vien tng nay vi Nam Thanh Long Thng Xot toi muon mi goi Giao Hoi cau nguyen va hoat ong e moi tn hu kito co the co mot con tim chn mui khiem nhng va t bi, co kha nang loan bao va lam chng cho long thng xot, "tha th va cho i", rong m "cho nhng ai song trong cac vung ngoai bien rai rac nhat cua cuoc song, ma the gii tan tien thng tao ra mot cach the tham", khong "ri vao s dng dng ha nhuc, khong ri vao thai o quen nhn lam te liet tam tr va ngan can kham pha ra s mi me, khong ri vao thai o vo liem s tan pha." (Misericordiae vultus, 14-15)

c Thanh Cha viet tiep trong s iep: Co nhieu ly do giup tin vao kha nang cua nhan loai cung nhau hanh ong trong tnh lien i, trong viec nhan ra s noi ket gia nhau va tuy thuoc nhau, bang cach lo lang cho cac thanh phan yeu uoi nhat, va cu van thien ch chung. Thai o lien i ong trach nhiem nay la goc re n goi nen tang cho tnh huynh e va cho cuoc song chung. Pham gia va cac tng quan lien ban v khien cho chung ta la ngi, c Thien Chua muon la hnh anh cua Ngai va giong Ngai. Nh la cac thu tao c phu bam pham gia bat kha nhng, chung ta hien hu trong tng quan vi cac anh ch em khac, ma chung ta co trach nhiem oi vi ho va chung ta hanh ong trong tnh lien i vi ho. Ben ngoai tng quan nay, chung ta se t la ngi hn. Chnh v the s dng dng la mot e doa oi vi gia nh nhan loai. Trong khi chung ta bc ti mot nam mi, toi muon keu mi tat ca moi ngi tha nhan s kien nay, e chien thang dng dng va chinh phuc hoa bnh.

Vai hnh thc dng dng

3. Chac chan rang thai o dng dng, cua ngi ong kn con tim e khong chu y ti tha nhan, cua ngi nham mat e khong trong thay ieu chung quanh, hay tranh ne e khong b dung cham bi cac van e cua ngi khac, nh tnh mot loai ngi kha pho bien va hien dien trong moi thi ai cua lch s. Tuy nhien, ngay nay no a vnh vien vt qua lanh vc ca nhan e mang chieu kch toan cau, va tao ra hien tng cua "viec toan cau hoa s dng dng".

Hnh thai th nhat cua s th trong xa hoi con ngi la s dng dng oi vi Thien Chua, t o cung nay sinh ra s dng dng oi vi tha nhan va vi thu tao. ay la mot trong cac hau qua tram trong nhat cua mot chu thuyet nhan ban gia doi, va cua chu thuyet duy vat thc tien, tron lan vi mot t tng duy tng oi va duy h vo. Con ngi ngh rang no la tac gia cua chnh mnh, cua cuoc song mnh va cua xa hoi; no cam thay t u va khong ch nham lay mnh thay the Thien Chua, ma con song khong can ti Thien Chua na; hau qua, no ngh mnh khong n ai g ca, ngoai tr chnh no, va no yeu sach ch co cac quyen li ma thoi (Caritas in veritate. 43). Chong lai s t hieu biet sai lam nay cua con ngi, c Giao Hoang Bien c XVI nhac nh rang: khong phai con ngi cung khong phai s phat trien cua no co kha nang t ban cho no y ngha cuoi cung cua no (Caritas in veritate, 16) ; va trc ngai c Giao Hoang Phaolo VI cung a khang nh rang "khong co chu thuyet nhan ban ch that nao cong hien y tng ch that cua cuoc song con ngi, neu khong rong m cho ang Tuyet oi" (Populorum progresio, 42).

S dng dng oi vi tha nhan mang nhieu bo mat khac nhau. Co ngi c thong tin ro rang, lang nghe radio, oc bao ch hay coi cac chng trnh truyen hnh, nhng lam mot cach ham ham, hau nh trong mot ieu kien quen thuoc: nhng ngi nay biet mot cach mu m cac tham canh khien cho nhan loai kho au, nhng ho khong cam thay b loi cuon, ho khong song s cam thng. ay la thai o cua ngi biet, nhng co cai nhn, t tng va hanh ong hng ti chnh mnh. Rat tiec chung ta phai ghi nhan rang viec gia tang cac tin tc, chnh trong thi ai chung ta, t no khong co ngha la gia tang s chu y ti cac van e, neu no khong c i kem bi mot s rong m lng tam trong ngha lien i (Caritas in veritate, 19). Trai lai, no co the bao gom mot s bao hoa lam te liet, va trong mot mc o nao o, tng oi hoa tam nghiem trong cua cac van e. "Co vai ngi, mot cach n s, lai vui mng o loi cho ngi ngheo va cac nc ngheo ve cac s d cua ho, vi cac tong quat hoa khong xoa bo c, va ho yeu sach tm ra giai phap trong mot viec "giao duc" tran an va bien ho tr thanh nhng ngi b thuan hoa va vo hai. ieu nay lai cang tr nen nhc nhoi hn, neu cac ngi b loai tr trong thay benh ung th xa hoi gia tang la s thoi nat am re sau trong nhieu nuc - ni cac chnh quyen, trong gii doanh thng va trong cac c cau - bat c y thc he chnh tr nao cua gii lanh ao" (Evangelii gaudium, 60).

Trong cac trng hp khac, s dng dng bieu lo ra nh la viec thieu chu y oi vi thc tai chung quanh, ac biet oi vi thc tai xa. Co vai ngi a thch khong tm kiem, khong hoi tham tin tc, va song s phong phu va thoai mai cua ho, iec trc tieng keu than cua nhan loai kho au. Hau nh khong nhan ra ieu o, chung ta a tr nen khong co kha nang cam thng nhng ngi khac, oi vi cac tham canh cua ho, chung ta khong chu y lo lang cho ho, lam nh the ieu xay ra cho ho la mot trach nhiem xa la oi vi chung ta, khong thuoc bon phan cua chung ta (Ibid. 54). "Khi chung ta khoe manh va cam thay thoai mai, chac chan chung ta quen nhng ngi khac (o la ieu ma Thien Chua Cha khong bao gi lam), chung ta khong chu y ti cac van e cua ho, cac kho au, va cac bat cong ho phai chu# Khi o con tim cua chung ta ri vao s dng dng: trong khi toi tng oi khoe manh va thoai mai, toi quen nhng ngi khong khoe manh" (S iep mua chay 2015).

Khi song trong mot can nha chung, chung ta khong the khong t hoi ve tnh trang sc khoe cua no, nh toi a lam trong Thong iep Laudato si'. S o nhiem cac nguon nc va khong kh, viec khai thac rng gia khong phan biet, viec tan pha moi sinh thng la hau qua cua s dng dng cua con ngi oi vi nhng ngi khac, bi v tat ca co tng quan vi nhau. Cung nh thai o hanh x cua con ngi oi vi thu vat anh hng tren cac tng quan cua no vi ngi khac (Laudato si', 92), e khong noi en viec ai cho phep mnh lam tai ni khac ieu ho khong dam lam trong nha ho (Ibid. 51).

Trong cac trng hp nay va cac trng hp khac na, s dng dng tao ra thai o khep kn va khong dan than, va nh the no ket thuc bang viec gop phan vao s vang bong hoa bnh vi Thien Chua, voi tha nhan va vi thu tao.

Hoa bnh b e doa bi s dng dng toan cau hoa

4. S th vi Thien Chua vt qua pham vi noi tam va tinh than cua ban v rieng re, va xam lan pham vi cong cong xa hoi. Nh c Thanh Cha Bien c XVI a khang nh, "co mot noi ket mat thiet gia viec vinh danh Thien Chua va hoa bnh cua con ngi tren trai at" (Dien van trrc ngoai giao oan canh Toa Thanh 7-1-2013). That the, "khong co s rong m sieu viet, con ngi de dang tr thanh moi cho chu thuyet duy tng oi va roi se kho ma hanh ong theo cong ly va dan than cho hoa bnh" (Ibidem.). Viec lang quen va khc t Thien Chua dan a con ngi ti cho khong tha nhan luat le cao hn mnh na, va ch lay mnh lam quy tac, va chung a tao ra s tan ac va bao lc vo chng mc (Bien c XVI, Phat bieu ngay lien ton cau nguyen cho cong ly va hoa bnh tai Assisi 27-10-2011).

Tren bnh dien ca nhan va cong oan s th oi vi tha nhan, con e cua s dng dng oi vi Thien Chua, mang dang ve cua s bat ong va khong dan than, chung dng nuoi viec keo dai cac tnh trang bat cong va mat quan bnh xa hoi tram trong. Ti lt mnh chung co the dan a ti cac xung ot, hay trong moi trng hp, lam nay sinh ra mot bau khong kh bat man co nguy c, mau hay cham, bung no thanh bao lc va bat an.

Trong ngha nay s dng dng va khong dan than nh hau qua tao thanh mot thieu sot tram trong oi vi bon phan ma moi ngi phai ong gop trong mc o cac kha nang cua mnh va cua vai tro mnh co trong xa hoi, cho cong ch, ac biet la cho nen hoa bnh, la mot trong cac thien ch quy bau nhat cua nhan loai (Evangelii gaudium, 217-237).

The roi, khi no ung cham ti lanh vc c cau, th s dng dng oi vi tha nhan, pham gia, cac quyen nen tang va s t do cua ho, cong vi mot nen van hoa ghi am dau li nhuan va chu trng hng thu, tao thuan tien va oi khi bien minh cho cac hanh ong va chnh sach rot cuoc tao ra cac e doa oi vi hoa bnh. Thai o th nh the cung co the i en cho bien minh cho vai chnh sach kinh te ang phien trach, lam sinh soi nay n cac bat cong, chia re va bao lc, nham at s phong phu rieng t hay cua quoc gia. That vay, khong hiem cac d an kinh te va chnh tr cua con ngi nham muc ch chinh phuc hay duy tr quyen bnh va giau sang, ca khi co cha ap cac quyen li va cac oi buoc nen tang cua ngi khac i na. Khi cac dan toc thay cac quyen li s ang cua ho nh quyen co thc pham, nc uong, c san soc sc khoe, hay co cong an viec lam, b khc t, th ho b cam do chien hu chung bang bao lc (GS 59).

Ngoai ra, s th oi vi moi sinh thien nhien, bang cach tao thuan tien cho viec tan pha rng gia, gay o nhiem va tao ra cac tai ng thien nhien, khien cho toan cac cong oan b nho khoi goc re moi sinh cua ho, cach cung bach ho song canh tam b va bat on, tao ra cac ngheo tung mi, cac tnh trang bat cong mi bi cac hau qua tan hai lien quan ti an ninh va hoa bnh xa hoi. Co biet bao nhieu chien tranh a xay ra va se co biet bao nhieu chien cuoc khac se bung no v thieu cac tai nguyen hay e ap ng oi hoi tai nguyen thien nhien vo o?

T s dng dng ti long thng xot: viec hoan cai con tim

5. Cach ay mot nam trong s iep cho Ngay Hoa Bnh The Gii "Khong con la no le na nhng la anh em", toi a nhac ti hnh anh kinh thanh au tien cua tnh huynh e nhan loai, o la hnh anh cua Cain va Abel (x. St 4,1-6) e loi keo s chu y tren s kien tnh huynh e au tien a b phan boi nh the nao. Cain va Abel la anh em. Ca hai eu phat xuat t cung mot cung long, bnh ang trong pham gia va c tao dng nen theo hnh anh va giong Thien Chua; nhng tnh anh em cua ho b be gay. "Cain khong nhng khong chu c em mnh la Abel, ma con giet em v ghen tng na" (S iep Ngay Hoa Bnh The Gii 2015, 2). Khi o viec giet em tr thanh hnh thc cua s phan boi, va viec khoc t tnh huynh e cua Abel t phia Cain la s o be au tien trong cac tng quan gia nh cua tnh huynh e, lien i va ton trong lan nhau.

Khi o, Thien Chua can thiep e mi goi tinh than trach nhiem cua con ngi oi vi ngi ong loai, y nh Ngai a lam khi Aam va Eva, ong ba nguyen to. a be gay s hiep thong vi ang Tao Hoa. "Khi o Chua noi vi Cain: "Abel em ngi au roi?". Cain tha: "Con khong biet. Con la ngi canh gi em con hay sao?". Chua phan: "Ngi a lam g vay? T di at tieng mau cua em ngi ang keu ti Ta" (St 4,9-10).

Cain noi rang mnh khong biet ieu g a xay ra cho em mnh, rang mnh khong phai la ngi canh gi em. Anh ta khong cam thay co trach nhiem oi vi s song cua em, oi vi so phan cua em. Anh khong cam thay b lien luy. Anh dng dng oi voi em mnh, mac du ho c noi ket vi nhau bi nguon goc chung. That buon biet bao! That la tham canh huynh e, gia nh va nhan loai! o a la bieu lo au tien cua s th gia anh em vi nhau. Thien Chua, trai lai, khong th : mau cua Abel co gia tr ln di mat Ngai va Ngai oi Cain phai tra le. Nh the Thien Chua t ven m ngay t au nh la ang chu y ti so phan cua con ngi. Sau nay khi con cai Israel song kiep no le ben Ai Cap, Thien Chua can thiep va Ngai a nghe tieng ho keu than v cac giam th; "That the, Ta biet cac au kho cua ngi. Ta a xuong e giai phong ngi khoi ban tay cua Ai Cap va lam cho ngi ra khoi x s ay e i ve mot x s xinh ep va rong rai, ve mot x s ni chay sa va mat ong" (Xh 3,7-8). That la quan trong ghi nhan cac ong t mieu ta s can thiep cua Thien Chua: Ngai quan sat, lang nghe, hieu biet, xuong, giai thoat. Thien Chua khong dng dng. Ngai chu y va hanh ong.

Cung the, trong c Giesu Con Ngai, Thien Chua a xuong gia loai ngi, a nhap the va to ra lien i vi nhan loai: "trng t gia nhieu em" (Rm 8,29). Ngai a khong hai long day do dan chung, ma cung lo lang cho ho na, ac biet khi trong thay ho oi (x. Mc 6,34-44) hay khong co cong an viec lam (x. Mt 20,3). Cai nhn cua Ngai khong ch hng ti con ngi, ma cung hng ti ca bien, chim tri, cay coi ln nho; Ngai om tron toan thu tao trong vong tay. Ngai trong thay, chac chan roi, nhng khong ch han che vao viec nay, bi v Ngai ung cham ti con ngi, noi chuyen vi ho, hoat ong cho ho va lam ch cho ngi tung thieu. Nhng khong ch nh the, Ngai con e cho mnh xuc ong va khoc na (x. Ga 11,33-44). Va ngai hanh ong e cham dt s kho au, buon sau, ban cung va cai chet.

Chua Giesu day chung ta thng xot nh Thien Chua Cha (x. Lc 6,36). Trong du ngon ngi Samaritano nhan hau (x. Lc 10,29-37) Ngai to cao viec bo sot cu giup trc s cap thiet cua tha nhan: "ong thay va i qua" (x. Lc 10,31.32). ong thi, qua th du nay, Chua mi goi cac thnh gia cua Ngai, ac biet la cac mon e cua Ngai, hoc dng lai trc cac kho au cua the gii nay e lam vi nhe chung, dng lai trc cac vet thng cua ngi khac e cha tr chung, vi cac phng tien ho co, bat au t thi gian, mac du co biet bao ban ron. That vay, s dng dng thng tm c: trong viec tuan gi cac ieu luat nghi le, trong hang ong viec phai lam, trong cac oi khang khien cho chung ta xa nhau, trong cac thanh kien u loai ngan can chung ta en gan nhau.

Long thng xot la con tim cua Thien Chua. V the no cung phai la con tim cua tat ca nhng ai t nhan mnh la chi the cua ai gia nh duy nhat cua cac con cai Ngai; mot con tim dan than manh me ap nhp pham gia con ngi tai khap moi ni phan anh gng mat cua Thien Chua ni cac thu tao cua Ngai. Chua Giesu canh bao chung ta: tnh yeu oi vi tha nhan - khach ngoai kieu, ngi au yeu, cac tu nhan, ngi khong nha, cho ti ca ke thu, la thc o Thien Chua dung e phan x cac hanh ong cua chung ta. So phan i i cua chung ta tuy thuoc vao o. That khong ang ngac nhien, khi thanh Phaolo tong o mi goi cac kito hu Roma vui vi ngi vui, khoc vi ngi khoc (x. Rm 12,15) hay khuyen tn hu Corinto to chc cac cuoc lac quyen nh dau ch tnh lien i vi cac chi the kho au cua Giao Hoi (x. 1 Cr 16,2-3). Con thanh Gioan th viet: "Neu ai co cua cai the gian va thay anh em mnh lam canh tung thieu, ma chang ong long thng, th lam sao tnh yeu Thien Chua lai trong ngi ay c?"(1 Ga 3,17; x. Gc 2,15-16).

o o tai sao lai la ieu "nh oat oi vi Giao Hoi va tnh cach ang tin cay cua li loan bao, viec Giao Hoi song va ch than lam chng cho long thng xot. Ngon ng va cac c ch cua Giao Hoi phai thong truyen long thng xot e vao thau trai tim con ngi va khieu khch ho tm ra con ng tr ve vi Thien Chua Cha. S that au tien cua Giao Hoi la tnh yeu cua Chua Kito. Giao Hoi la toi t va trung gian cua tnh yeu ay ni con ngi, tnh yeu i ti cho tha th va trao ban chnh mnh. V the, ni au co Giao Hoi hien dien, th o long thng xot cua Thien Chua Cha phai hien nhien. Ngha la trong cac giao x, cong oan, hiep hoi va phong trao cua chung ta, bat c ni nao co cac kito hu, th bat c ai cung phai tm c mot oc ao cua long thng xot (Misericordiae vulnus, 12).

Nh vay, ca chung ta na cung c mi goi bien tnh yeu, long trac an, thng xot va tnh lien i tr thanh chng trnh song, tr thanh mot kieu hanh x trong cac tng quan vi nhau (Ibid., 13). ieu nay oi hoi viec hoan cai con tim: ngha la n cua Thien Chua bien oi con tim bang a cua chung ta thanh con tim bang tht (x. Ed 36,26), co kha nang rong m cho tha nhan vi tnh lien i ch that. That the, tnh lien i la ieu nhieu hn mot "tnh cam cua long trac an m ho hay mot mem yeu hi ht oi vi cac kho au cua biet bao ngi gan xa (Sollecitudo rei socialis, 38). Tnh lien i la "s quyet tam vng vang va kien tr dan than cho cong ch: hay cho hanh phuc cua tat ca moi ngi va tng ngi, bi v tat ca chung ta eu thc s co trach nhiem oi vi moi ngi" (Ibid.,), bi v s trac an nay sinh t tnh huynh e.

c hieu nh the, tnh lien i la thai o luan ly ao c va xa hoi, ap tra lai mot cach tot nhat y thc cua lng tam ve cac vet thng cua thi ai chung ta va ve s tuy thuoc lan nhau luon luon hien hu, ac biet trong mot the gii toan cau hoa, gia cuoc song cua tng ngi va cua cong oan trong mot ni xac nh va cuoc song cua cac ngi nam n khac tren the gii (Ibid.,).

Thang tien mot nen van hoa lien i va thung xot e chien thang s dng dng

6. Tnh lien i nh nhan c luan ly va thai o xa hoi, hoa trai cua s hoan cai ca nhan, oi buoc mot dan than t pha ong ao cac chu the co trach nhiem trong lanh vc giao duc va ao tao.

T tng au tien cua toi hng ti cac gia nh c mi goi cho mot s menh giao duc au tien va khong the khc t c. Cac gia nh la ni chon au tien, trong o ngi ta song cac gia tr cua tnh yeu thng, tnh huynh e, viec chung song, chia se, s chu y va san soc ngi khac. Cac gia nh cung la moi trng ac tuyen cho viec thong truyen c tin, bat au t cac c ch ao c n s nhat, ma cac ba me day cho con cai (Ibid.,).

Lien quan ti cac nha giao duc va ao tao, trong trng hoc hay cac trung tam quy tu khac cua tre em va ngi tre, co bon phan giao duc chung, ho c mi goi y thc rang trach nhiem cua ho lien quan ti cac chieu kch luan ly, tinh than va xa hoi cua con ngi. Cac gia tr cua s t do, long ton trong lan nhau va tnh lien i co the c thong truyen ngay t tuoi con th. Khi hng ti cac v hu trach cua cac c cau co nhiem vu giao duc, c Bien c XVI a khang nh rang: "Moi mot moi trng giao duc co the la ni cua s rong m cho sieu viet va tha nhan: ni cua oi thoai, cua sc manh noi ket va lang nghe, trong o ngi tre cam thay c anh gia trong cac tiem nang va phong phu noi tam, va hoc quy chuong cac anh ch em khac. c chi no co the day cho biet nem hng niem vui nay sinh t viec tng ngay song tnh bac ai va trac an oi vi ngi lan can, va t viec tham d tch cc vao viec xay dng mot xa hoi nhan ban va huynh e hn" (S iep cho Ngay Hoa Bnh The Gii 2012, 2).

Ca cac ngi hoat ong van hoa va truyen thong xa hoi cung co trach nhiem trong lanh vc giao duc va ao tao, ac biet trong cac xa hoi ngay nay, trong o viec s dung cac phng tien thong tin va truyen thong ngay cang pho bien. Trc het ho co nhiem vu phuc vu s that ch khong phai phuc vu cac li loc rieng t. That the, cac phng tien truyen thong "khong ch thong tin, ma cung ao tao tinh than cac oi tng cua chung na, va v vay co the gop phan ang ke vao viec giao duc ngi tre. That la quan trong chu y ti tng quan rat chat che gia giao duc va truyen thong: that the, giao duc en qua truyen thong, no anh hng mot cach tch cc hay tieu cc tren viec ao tao con ngi" (Ibid.,). Cac nhan vien van hoa va truyen thong cung phai canh chng e kieu tiep nhan va pho bien cac tin tc cua ho luon c hp phap tren bnh dien phap ly va luan ly.

Hoa bnh: hoa trai cua mot nen van hoa lien i, thng xot va trac an

7. Y thc c s e doa cua mot viec toan cau hoa s dng dng, chung ta khong the khong tha nhan rang, trong boi canh nh mieu ta tren ay, cung co nhieu sang kien va hoat ong tch cc lam chng cho s trac an, long thng xot va tnh lien i ma con ngi co kha nang lam c. Toi muon nhac ti vai th du dan than ang ca ngi chng minh cho thay lam sao moi ngi co the chien thang s th , khi la chon khong ri cai nhn khoi ngi lan can cua mnh, va chung co the tr thanh cac thc hanh tot tren con ng tien ti mot xa hoi nhan ban hn.

Co biet bao nhieu to chc phi chnh quyen va cac nhom bac ai, ben trong cung nh ben ngoai Giao Hoi, ma cac thanh vien, trong cac dp dch te, thien tai hay xung khac vu trang, ng au vi cac met nhoc va nguy hiem e san soc nhng ngi b thng va cac benh nhan, va e chon cat cac ngi a chet. Ben canh ho toi muoi nhac en nhng ngi va nhng hiep hoi cu giup cac ngi di c bang qua cac sa mac va bien ca e i tm cac ieu kien song tot ep hn. Cac hoat ong nay la cac cong tac cua long thng xot the ly va tinh than, da tren o chung ta se b phan x vao cuoi cuoc song cua mnh.

Toi cung ngh ti cac nha bao va cac chuyen vien chup hnh thong tin tc cho d luan cong cong lien quan ti cac tnh hnh kho khan goi hoi lng tam, va tat ca nhng ngi dan than bao ve cac quyen con ngi, bao ve cac phu n va tre em, va tat ca nhng ai song trong cac ieu kien de b ton thng hn. Gia nhng ngi o cung co cac linh muc va tha sai, nh la cac muc t nhan lanh, cac v lai ben canh tn hu va nang ho mac cho cac hiem nguy va kho khan, ac biet trong cac cuoc xung ot vu trang.

The roi con co biet bao nhieu gia nh dan than mot cach cu the e giao duc con cai ho "i ngc dong", song cac gia tr cua tnh lien i, s cam thng va tnh huynh e, vi gia cua biet bao nhieu hy sinh, tuy phai song gia biet bao kho khan ve cong an viec lam va xa hoi. Biet bao nhieu gia nh rong m con tim va ca nha cho nhung ai song trong canh thieu thon, nh cac ngi t nan va di c! Toi muon cam n mot cach ac biet tat ca cac ngi, cac gia nh, cac giao x, cac cong oan dong tu, cac an vien va cac trung tam hanh hng a mau man ap tra li toi keu goi tiep on mot gia nh t nan (Kinh Truyen Tin 6-9-2015).

Sau cung, toi muon nhac ti cac ngi tre hiep nhat vi nhau e thc hien cac d an lien i, va tat ca nhng ngi m rong oi tay tr giup ngi ben canh thieu thon: trong cac thanh pho, trong que hng mnh hay trong cac vung mien khac tren the gii. Toi muon cam n va khch le tat ca nhng ai dan than trong cac hanh ong loai nay, ca khi ho khong c quang cao: s oi khat cong ly cua ho se c no thoa, long thng xot cua ho se khien cho ho tm c xot thng va nh la cac tac nhan hoa bnh, ho se c goi la con cai cua Thien Chua (x. Mt 5,6-9).

Hoa bnh trong dau ch cua Nam Thanh Long Thng Xot

8. Trong tinh than cua Nam Thanh Long Thng Xot, moi ngi c mi goi nhan ra s th c bieu lo trong cuoc song cua mnh nh the nao, va la chon mot dan than cu the e gop phan cai tien thc tai trong o mnh ang song, bat au t gia nh mnh, t xom gieng cua mnh hay t moi trng lam viec.

Ca cac Quoc gia cung c mi goi co cac c ch cu the, co cac hanh ong can am oi vi cac ngi gion mong nhat cua xa hoi, nh cac tu nhan, ngi di c, ngi that nghiep va ngi au yeu.

Lien quan ti cac tu nhan, trong nhieu trng hp xem ra cap thiet ap dung cac bien phap cu the giup cai tien cac ieu kien song cua ho trong cac nha tu, bang cach cho phep chu y ac biet ti nhng ngi b mat t do trong khi ch i c xet x, lu tam ti muc ch tai giao duc cua hnh phat, va lng nh kha the a vao trong luat phap quoc gia cac hnh phat thay the cho viec giam gi trong nha tu. Trong boi canh ay toi c ao canh tan li keu goi cac gii chc chnh quyen quoc gia huy bo an t hnh, tai ni au no con hu hieu va duyet xet lai kha the cua mot cuoc an xa.

Lien quan ti cac ngi di c, toi muon a ra mot li mi goi suy t tr lai cac luat le ve di c, e chung c linh hoat bi y ch tiep on, trong s ton trong ho tng cac nhiem vu va trach nhiem, va co the tao de dang cho viec hoi nhap cua cac ngi di c. Trong vien tng nay phai co mot s chu y ac biet oi vi cac ieu kien di tru cua ngi di c, bang cach nh rang s len lut co nguy c loi keo ho ti toi pham.

Ngoai ra toi cung c mong trong Nam Thanh nay a ra mot li keu goi cap bach gii hu trach cac quoc gia co cac c ch cu the oi vi cac anh ch em kho au v thieu cong an viec lam, at ai va nha . Toi ngh ti viec tao ra cac cho lam viec xng ang e chong lai te nan xa hoi cua s that nghiep, a thng nhieu gia nh va ngi tre va co cac hau qua rat nghiem trong lien quan ti ieu kien song cua toan xa hoi. S thieu cong an viec lam tan kch mot cach nang ne y thc ve pham gia va niem hy vong, va ch co the c bu tr phan nao bi cac lien i can thiet danh cho nhung ngi that nghiep va gia nh ho. Mot s chu y ac biet can phai danh cho phu n - rat tiec con b ky th trong lanh vc cong an viec lam - va cho vai tang lp cong nhan, co cac ieu kien bap benh hay nguy hiem va co ong lng khong tng xng vi tam quan trong s menh xa hoi cua ho.

Sau cung toi muon mi goi co cac hoat ong hu hieu giup cai tien cac ieu kien song cua cac benh nhan, bang cach bao am cho tat ca c san soc y khoa va co thuoc men can thiet cho s song, bao gom ca viec c san soc tai gia.

Khi hng cai nhn vt ngoai cac ranh gii cua mnh, gii hu trach cac quoc gia cung c mi goi canh tan cac tng quan vi cac dan toc khac, bang cach cho phep tat ca moi ngi thc s tham gia va bao gom vao cuoc song cua cong ong quoc te, hau the hien tnh huynh e ca ben trong gia nh quoc gia na.

Trong vien tng nay, toi c mong a ra mot li keu goi gom ba ieu: ng loi cuon cac dan toc khac vao cac cuoc xung ot hay cac chien tranh khong ch tan pha cac giau co vat chat, van hoa va xa hoi cua ho, ma cung - trong thi gian lau dai - tan pha s toan ven luan ly va tinh than cua ho na; xoa bo hay ie hanh co the chu ng noi n nan quoc te cua cac nc ngheo hn; ap dung cac ng loi chnh tr cong tac, ton trong cac gia tr cua cac dan toc a phng thay v gap mnh trc s oc tai cua vai y thc he, va trong moi trng hp cac ng loi chnh tr ay khong c gay ton thng cho quyen nen tang va bat kha nhng cua cac tre em sap sinh vao cuoc song.

Toi xin pho thac cac suy t nay cung vi cac li chuc mng nam mi tot ep cho nam mi cho li bau c cua Me Maria Rat Thanh Me mau man lo cho cac nhu cau cua nhan loai, e Me xin c t Chua Giesu Con Me, Hoang T Hoa Bnh, viec khang nhan cac li khan nai cua chung ta va phc lanh cua s dan than thng ngay cua chung ta cho mot the gii huynh e va lien i hn.

T Vaticang mung 8 thang 12 nam 2015 Le trong Vo Nhiem Nguyen Toi cua c Trinh N Diem Phuc Maria. M Nam Thanh Ngoai Thng Long Thng Xot.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page