c Thanh Cha mi goi cac tn hu

song tinh than vui ti

gia bao nhieu kho khan trong cuoc song

 

Kinh truyen tin vi c Thanh Cha ngay13 thang 12 nam 2015: c Thanh Cha mi goi cac tn hu song tinh than vui ti gia bao nhieu kho khan trong cuoc song.

Vatican (Vat. 13-12-2015) - c Thanh Cha mi goi cac tn hu song tinh than vui ti gia bao nhieu kho khan trong cuoc song.

o la noi dung bai huan du cua c Thanh Cha trong buoi oc kinh Truyen Tin tra chua nhat 13 thang 12 nam 2015 vi 30 ngan tn hu tai Quang trng thanh Phero.

Trong bai huan du ngan, sau khi dien giai bai Tin Mng chua nhat th 3 mua vong, trong o thanh Gioan Tay Gia mi goi moi ngi hoan cai, c Thanh Cha nhan manh rang khong co thanh phan nao b loai tr khoi li keu goi nay. Thc vay, v ngon s noi vi am ong hay chia se nhng cua cai can thiet hang au:

"Ai co hai ao chung, th hay cho ke khong co ao, va ai co cua an th cung hay lam nh vay". Vi nhng ke thu the, Ngi day ng oi nhieu hn nhng g ho phai tra. Co ngha la ng oi tien hoi lo! Ro rang la the. Vi cac binh s, v ngon s yeu cau ho ng boc lot cua ai ieu g nhng hay hai long vi ong lng cua mnh (c.14).

c Thanh Cha nhan xet rang t nhng li canh cao cua thanh Gioan Tay gia, "Chung ta hieu au la xu hng chung cua nhng ngi nam quyen thi ay, di nhng hnh thc khac nhau. Nhng s kien ay khong thay oi bao nhieu trong thi nay". o la nhng "ngha vu cu the ve c cong bang va lien i", la con ng yeu thng thc s oi vi tha nhan. Thien Chua khong tien thien loai tr mot ai ra khoi n cu o, Ngai quan tam dung long thng xot oi vi tat ca moi ngi va on nhan moi ngi trong vong tay du dang hoa giai va tha th cua Ngai".

"Phung vu ngay hom nay lap lai vi chung ta, qua nhng li cua thanh Gioan, rang can phai hoan cai, can oi hng i va i vao con ng cong bang, lien i, tiet o: o la nhng gia tr khong the tach ri khoi mot cuoc song hoan toan la nhan ban va Kito chan chnh".

c Thanh Cha nhan xet rang Chua nhat th 3 mua vong nay giup chung ta tai kham pha mot chieu kch ac thu cua s hoan cai, o la s vui mng: "Ngay nay can co can am e noi ve niem vui, nhat la can c tin! The gii b vay bua v bao nhieu van e, tng lai ay bap benh va s hai. Nhng Kito hu la ngi vui ti, va niem vui cua ho khong phai la mot cai g hi ht chong qua, trai lai no sau xa va vng ben, v o la mot hong an cua Thien Chua lam ay cuoc song. Niem vui cua chung ta xuat phat t xac tn "Chua gan" (Phi 4,5),

Va c Thanh Cha ket luan rang "Xin c Trinh N Maria giup chung ta cung co c tin e chung ta biet tiep on Thien Chua cua niem vui, ang luon muon gia cac con cai cua Ngai. Va xin Me day chung ta chia se nc mat vi nhng ngi khoc, e cung co the chia se nu ci".

Keu goi

Sau khi ban phep lanh cho cac tn hu, c Thanh Cha nhac en Hoi ngh ve s thay oi kh hau mi ket thuc Paris vi viec thong qua mot hiep nh ma nhieu ngi coi la co tnh chat lch s. Ngai noi:

"Viec thc thi hiep nh nay oi phai co s dan than chung va long tan tuy quang ai t pha moi ngi. Toi cau mong co mot s quan tam ac biet c danh cho nhng dan toc de b ton thng nhat, va toi khuyen toan the cong ong quoc te tiep tuc mau man theo uoi con ng a e ra trong dau ch mot tinh than lien i ngay cang tr thanh thc tai".

c Thanh Cha cung nhac en hoi ngh cap bo trng t ngay 15 thang 12 nam 2015 cua to chc mau dch quoc te tai Nairobi. Ngai noi:

"Toi ngo li vi cac nc tham d hoi ngh nay e cac quyet nh c e ra trong o e y ti nhng nhu cau cua ngi ngheo va nhng ngi de b ton thng, cung nh e y ti cac khat vong hp phap cua cac nc kem phat trien va cong ch cua toan the gia nh nhan loai".

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page