Hay la canh ca Long Thng Xot

cua Thien Chua

 

Hay la canh ca Long Thng Xot cua Thien Chua.

Vatican (Vat. 18-11-2015) - Hay la canh ca long thng xot cua Thien Chua. Giao Hoi c khch le m cac ca cua mnh e cung Chua i gap g cac con cai ang i tren ng, oi khi khong chac chan, oi khi b lac hng trong cac thi iem kho khan nay. ac biet cac gia nh kito c khuyen khch m ca cho Chua ang ch i bc vao dem theo phc lanh va tnh ban cua Ngi.

Knh tha quy v thnh gia, c Thanh Cha Phanxico a noi nh tren vi hang chuc ngan tn hu va du khach hanh hng nam chau tham d buoi tiep kien chung sang th t 18 thang 11 nam 2015. Trong bai huan du ve e tai: "Gia nh canh ca cua s tiep on", TC noi: vi suy t nay chung ta a ti ngng ca cua Nam Thanh gan ke. Trc mat chung ta la canh ca, khong phai ch la canh ca thanh, ma la canh ca khac; canh ca ln cua Long Thng Xot Chua, va o la canh ca ep, tiep on s sam hoi cua chung ta bang cach cong hien cho chung ta n tha th cua Ngai. Ca c rong m mot cach quang ai, nhng chung ta phai co mot chut can am e bc qua ngng ca. Moi mot ngi trong chung ta co trong chnh mnh nhng ieu tru nang, co ung the khong? Tat ca moi ngi, ung khong? Tat ca chung ta la nhng ngi toi loi! Chung ta hay li dung luc ang en nay, va hay bc qua ngng ca cua long thng xot nay cua Thien Chua, la ang khong bao gi met moi tha th, khong bao gi met moi ch i chung ta. Ngai nhn chung ta, Ngai luon luon ben canh chung ta. Hay can am len! Chung ta hay vao qua ca nay!

T Thng Hoi ong Giam Muc, ma chung ta a c hanh trong thang 10 va qua, tat ca moi gia nh va toan the Giao Hoi a nhan c mot khch le gap g nhau tren ngng ca cua canh ca rong m ay. TC nhan manh iem nay nh sau:

Giao Hoi c khch le m cac canh ca cua mnh e cung Chua i gap g cac con cai ang i tren ng, oi khi khong chac chan, oi khi b lac hng trong cac thi iem kho khan nay. ac biet cac gia nh kito c khuyen khch m ca cho Chua ang ch i bc vao em theo phc lanh va tnh ban cua Ngi. Va neu canh ca long thng xot cua Thien Chua luon luon m rong, th ca cac canh ca cac nha th cua chung ta, tnh yeu thng cua cac cong oan, cac giao x, cac c cau, cac giao phan cua chung ta cung phai rong m, e nh the tat ca chung ta co the i ra em theo long thng xot nay cua Thien Chua. Nam Thanh co ngha la canh ca ln cua long thng xot Chua, nhng cung co ngha la cac canh ca nho cua cac nha th chung ta rong m e cho Chua vao, hay biet bao lan e cho Chua i ra, Chua ngi tu cua cac c cau , cua ch ky va biet bao nhieu ieu khac na cua chung ta.

Tiep tuc bai huan du c Thanh Cha noi: Chua khong bao gi xo ca ma vao: ca Ngai cung xin phep vao; Chua xin phep vao, ch khong xo ca. Sach Khai Huyen noi: "Ta ng ngoai ca va go - Nhng chung ta hay tng tng coi Chua go ca trai tim chung ta - Ai nghe tieng Ta va m ca, th Ta se vao nha ngi ay, se dung ba chieu vi ngi ay va ngi ay se dung ba vi Ta" (Kh 3,20). Va th kien ln cuoi cung cua cua sach Khai Huyen noi tien tri ve Thanh cua Thien Chua nh sau: "Cac ca thanh se khong bao gi ong ban ngay", ieu nay co ngha la luon mai, bi v "se khong con em na" (Kh 21,25). Tren the gii co nhng ni, trong o ngi ta khong ong ca bang khoa, van con co nh vay. Nhng co biet bao ni khac cac ca boc sat la ieu bnh thng. Chung ta khong c au hang trc y tng phai ap dung he thong nay, cung la he thong an ninh, cho cuoc song chung ta, cho cuoc song cua gia nh, cua thanh pho va xa hoi cua chung ta. Lai cang khong the ap dung cho cuoc song cua Giao Hoi. Se that la ieu kinh khung! Mot Giao Hoi khong tiep on, cung nh mot gia nh khep kn trong chnh mnh, lam nhuc Tin Mng va khien cho the gii can coi i. Khong co cac ca ong kn trong Giao Hoi, Khong co g het! Tat ca eu rong m!

Viec phoi hp bieu tng cua cac canh ca, cac ngng ca, cac loi i ngang qua, cac bien gii tr thanh nong cot. Ca phai canh gi chac chan roi, nhng khong c khc t. Khong c xo ca ma vao, trai lai phai xin phep, e cho s hieu khach toa sang trong s t do tiep on, va b lu m trong yeu sach xam chiem. Canh ca m ra mot cach thng xuyen, e xem ben ngoai co ai ang ch i khong, hay co ngi khong co can am va ca sc manh e go ca. Co biet bao nhieu ngi a mat tin tng, khong co can am go ca trai tim kito cua chung ta, go ca cac nha th cua chung ta... Va ho ng o, khong co can am, chung ta a lay i long can am cua ho, xin lam n ng bao gi e cho ieu nay xay ra! Canh ca noi rat nhieu ve gia nh va ca ve Giao Hoi na. Viec canh ca oi hoi thai o cng quyet chu y, ong thi no phai gi hng cho s tin tng ln lao. Toi muon bay to long biet n oi vi tat ca nhng ai gi ca: gi ca cac chung c cua chung ta, cac c quan dan s, va chnh cac nha th. Thng khi s quan tam va t te cua ngi canh ca co kha nang cong hien mot hnh anh nhan ban va tiep on ben trong gia nh, bat au ngay t ca vao. Co nhieu ieu can hoc hoi ni cac anh ch em canh cong cac ni gap g va tiep on cua thanh pho cua con ngi! Xin cam n nhieu tat ca anh ch em la nhng ngi gi biet bao nhieu ca, du o la ca nha hay ca cua cac cac nha th! Nhng luon luon vi mot nu ci, luon luon cho thay s iep on cua can nha o, cua nha th o, nh the ngi ta cam thay hanh phuc va c tiep on tai ni ay.

c Thanh Cha noi them trong bai huan du:

That ra chung ta biet ro la chnh chung ta cung la nhng ngi canh gi va phuc vu Canh Ca cua Thien Chua. Va Canh Ca cua Thien Chua ten la g? Ai biet tra li ? Ai la Canh Ca cua Thien Chua? Chua Giesu.

Ai la Canh Ca cua Thien Chua? Hay noi to len! Chua Giesu! Ngai soi sang cho chung ta tren tat ca moi canh ca cuoc song, bao gom ca cac canh ca sinh t cua chung ta. Chnh Ngai a khang nh ieu o: "Ta la ca: ai qua Ta ma vao se c cu thoat; no se vao, se ra va tm c ong co" (Ga 10,9). Chua Giesu la Ca khien cho chung ta vao va ra. V chuong chien cua Thien Chua la mot cho an nau, ch khong phai la mot nha tu! Nha cua Thien Chua la mot ni an nau, khong phai la mot nha tu, va canh ca co ten goi la g? Mot lan na! Co ten goi la g? Chua Giesu! Va neu ca ong th chung ta noi: "Lay Chua xin m ca". Chua Giesu la ca va Ngai lam cho chung ra vao va ra. Cac ke trom la nhng ngi tranh ca vao: that la la, cac ke trom luon luon tm vao t pha khac, t ca so, t mai nha, nhng tranh ca, bi v ho co cac y xau va ho len vao chuong chien e la doi chien va li dung chung. Chung ta phai i qua ca va lang nghe tieng Chua Giesu_ neu chung ta nghe giong cua tieng Ngi, chung ta c chac chan, chung ta c cu thoat. Chung ta co the vao khong s hai va ra khong nguy hiem. Dien van rat hay ep nay cua Chua Giesu cung noi ti ngi gi chien co bon phan m ca cho Muc T nhan lanh (x. Ga 10,2). Neu ngi gi lang nghe tieng cua Muc T, th khi o m ca va khien cho tat ca cac con chien ma Muc T em theo vao trong, tat ca, ke ca cac con chien lac trong rng, ma Muc T a i tm em ve. Ngi canh gi khong chon chien - ong hay ba th ky giao x khong chon chien - khong, ho khong chon! Tat ca cac con chien eu c mi, ho c chon bi Muc T nhan lanh. Ngi canh gi cung vang theo tieng cua Muc T. o, chung ta co the noi rang chung ta phai nh ngi canh gi chien ay. Giao Hoi la cong nha cua Chua, Giao Hoi la cong nha, ch khong phai la ba chu nha cua Chua.

Thanh Gia Nagaret biet ro mot canh ca m hay ong co ngha la g, oi vi ai ch i mot ngi con, oi vi ai khong co ni nng than, oi vi ai phai thoat hiem nguy. c chi cac gia nh kito bien ngng ca nha mnh tr thanh mot dau ch be nho to ln cua Ca Long Thng Xot va tiep on cua Thien Chua. Chnh nh the ma Giao Hoi se phai c nhan ra, trong moi goc cua the gii nay: nh ngi canh gi cua Thien Chua la ang go ca, nh s tiep on cua mot Thien Chua khong ong sam ca lai trc mat ban, lay c ban khong phai la ngi nha. Vi tinh than nay chung ta tat ca en gan Nam Thanh, se co ca thanh, nhng co ca long thng xot cua Thien Chua v ai! c chi cung co ca con tim chung ta e tiep nhan tat ca, n tha th cua Thien Chua, hay trao ban s tha th va tiep on tat ca nhng ai go ca chung ta.

c Thanh Cha a chao nhieu oan hanh hng khac nhau. Vi cac oan Ba Lan ngai ac biet chao nhom ai dien Cong oan oc lap Lien i Solidarnosc. Ngai noi: "T 35 nam qua Cong oan cua anh ch em dan than cho the gii lao ong, tren bnh dien the ly cung nh tr thc, va bao ve cac quyen can ban cua con ngi va xa hoi. Anh ch em hay trung thanh vi dan than o, e cac quyen li chnh tr va kinh te khong thang vt cac gia tr lam thanh ban chat cua tnh lien i nhan loai. Toi xin pho thac tat ca cac thanh vien cua cong oan cho s che ch cua bon mang cua anh ch em la chan phc linh muc Jerzy Popieluszo.

Chao cac nhom noi tieng Y c Thanh Cha nhac cho moi ngi biet hom 18 thang 11 la le cung hien Vng cung thanh ng knh hai thanh Phero Phaolo. Ngai cau chuc chuyen vieng tham mo hai thanh Tong o cung co niem vui c tin cua moi ngi.

Chao gii tre, ngi au yeu va cac oi tan hon c Thanh Cha cau mong chng ta cua cac Tong o bo moi s e theo Chua Giesu, thap len ni ngi tre c muon yeu Chua vi tat ca sc lc. Ngai xin cac kho au vinh quang cua hai thanh Phero Phaolo trao ban an ui va hy vong cho ngi au yeu, va giup cac cap v chong mi ci bien gia nh ho tr thanh en thanh cua Tnh Yeu, khong g co the chia lia c.

Buoi tiep kien a ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh toa thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page