Thanh pho Roma chuan b cho

Nam Thanh Long Thng Xot

 

Thanh pho Roma chuan b cho Nam Thanh Long Thng Xot.

Phong van ong Maurizio Cucci, phu ta ac trach cac dch vu cong cong cua chnh quyen Roma.

Roma (RG 13-08-2015; Vat. 30-08-2015) - Ch con vai thang na la bat au Nam Thanh Long Thng Xot. Ngay 13 thang 3 nam 2015 trong le nghi sam hoi tai en th thanh Phero, c Thanh Cha Phanxico a noi vi tn hu hien dien nh sau: "nh ch em than men, toi a thng ngh ti viec lam the nao e Giao Hoi co the khien cho s menh la chng nhan cho Long Thng Xot c hien nhien hn. ay la mot lo trnh bat au vi mot s hoan cai tinh than. V the toi a quyet nh cong bo mot Nam Thanh ngoai thng co trung tam la Long Thng Xot cua Thien Chua. Nam Thanh se bat au ngay mung 8 thang 12 le c Me Vo Nhiem Nguyen Toi nam 2015, nhan dp ky niem 50 nam ket thuc Cong ong Chung Vaticang II va se keo dai cho ti le Chua Kito Vua ngay 20 thang 11 nam 2016.

Nam Thanh chnh thc bat au vi viec m ca Thanh en th Thanh Phero. Cac ca thanh cua cac en th khac se c m trong cac ngay tiep theo.

Trong qua kh, trc le khai m Ca Thanh bt kn bang gach c m ra mot phan, ch e cha lai mot chut e c Giao Hoang cam bua ap be trong le nghi m ca Nam Thanh. Trong dp Nam Thanh 2000 c Gioan Phaolo II a a ra mot le nghi n s va tc khac hn. Bc tng bt kn a c ap bo trc ch e ca khep kn. Trong nghi le c Giao Hoang ch gi canh tay ay e m ca. Cac ca thanh se c e m suot ngay cho tn hu bc qua trong suot Nam Thanh. Viec to chc cac le nghi trong Nam Thanh c giao cho c Tong Giam Muc Rino Fisichella chu tch Hoi ong Toa Thanh tai truyen giang Tin Mng.

* * *

Ngay 20 thang 8 nam 2015 Ban to chc Nam Thanh a ra thong cao cho biet tn hu khong can ghi danh trc e i qua Ca Thanh tai ba en th Thanh Gioan Laterano, c Ba Ca va Thanh Phaolo ngoai thanh. Lien quan ti viec i qua Ca Thanh cua en Th Thanh Phero ban to chc cho biet: e giup tn hu thc hien mot cuoc hanh hng ngan tien ve Ca Nam Thanh en Th Thanh Phero ban to chc d tru mot lo trnh i bo danh rieng cho cac tn hu l hanh bat au t Lau ai Thien than, i doc ai lo Hoa Giai, len ti cong trng Pio XII va cong trng thanh Phero e di vao Ca Nam Thanh. V co ong ngi nen ban to chc tha thiet khuyen tn hu thong bao viec mnh ti Roma va thi gian muon thc hien cuoc hanh hng nh the.

e tranh cac ch i vo ch va e tao ieu kien thap tung tinh than khi tien qua Ca Nam Thanh, ieu quan trong la cac nhom co to chc hay lo lien lac vi van phong to chc qua a ch Ghi danh tn hu hanh hng tren trang mang chnh thc cua Nam Thanh, bat au hoat ong vao thang 10 nam 2015. Van phong to chc se xac nhan n ghi danh va cho biet thi khoa bieu tot nhat nen trnh dien e bat au lo trnh hanh hng noi tren. Phng thc nay giup giam bt toi a s ch i, ong thi bao am bau khong kh cau nguyen va tnh niem khi hanh hng i bo tien ve Ca Nam Thanh.

Chnh quyen Italia cung a quyet nh trch ra ngan khoan 400 trieu Euros cho viec chuan b Nam Thanh. Vi so tien noi tren chnh quyen tnh Roma can s dung hu hieu e cai tien cac ng lo Roma ay lo, cung nh chuan b cac vung chung quanh cac vng cung thanh ng va cai tien cac phng tien di chuyen cong cong.

Sau ay la bai phong van ong Maurizio Cucci, phu ta ac trach cac dch vu cong cong cua chnh quyen Roma, ve viec chuan b cho Nam Thanh Long Thng Xot.

Hoi: Tha ong Cucci, vi Nam Thanh sap bat au vao ngay mung 8 thang 12 ti ay, se co hang chuc trieu tn hu va du khach hanh hng tuon ve Roma vi u moi phng tien nh xe la, xe bus va xe ien ngam, ong ngh sao?

ap: Vang, tn hu se en Roma bang tau la, va e ti en th Thanh Phero va cac en th khac qua mot trong cac phng tien noi tren hay qua cac lo trnh cho ngi i bo trong Nam Thanh la cac lo trnh c tin.

Hoi: Nh the nha ga xe la Thanh Phero va ga xe la Ostiense cung se tr thanh cac nha ga xe la cho khach hanh hng hay sao tha ong?

ap: Vang, ca hai nha ga xe la nay cung se danh cho cac khach hanh hng. Tuy nhien toi cung muon minh xac rang chung toi co mot nha ga khac na. o la nha ga Tiburtina, cho ti vai thang nay a khong the s dung c. Trai lai khi m cong trng phia tay chung ta co the cho au rat nhieu xe bus ch khach du lch va qua ga Tiburtina ho co the en thang nha ga Thanh Phero gan Vaticang.

Hoi: Tha ong cac du khach hanh hng co the en bang xe bus va xe la. oi vi nhng ngi en bang xe bus th xay ra chuyen g?

ap: Chung toi se thiet nh cung vi chnh quyen Vaticang, mot phng thc noi chung la rat han che so xe bus ch khach co the vao trung tam thanh pho, bi v a so phai au gan cac nha ga, hay tram xe ien ngam.

Hoi: Nh the la du khach phai i bo hay i xe ien ngam hoac xe tram ti en th Thanh Phero, co phai the khong tha ong?

ap: ung nh vay. Bi v hng nham cua Nam Thanh Long Thng Xot chnh la mot luc suy t va tien ti Ca Thanh, co cac thi iem e xng toi, suy gam, va tham vieng cac ni thanh vi con tim tran ay niem tin.

Hoi: Thanh pho Roma a co 50 trieu Euros au tien cho Nam Thanh va t thang 9 nay la co the bat au cac cong viec sa sang, trung tu, chuan b, co ung vay khong tha ong?

ap: Vao thang 9 se bat au cac cong tac tu sa chung quanh nha ga chnh Termini, va vao trung tuan thang 9 se co 40 hay hn na cac a iem trung tu thanh pho. ay se la giai oan au cua cac can thiep cho phep khien cho thanh pho Roma tr nen toi tan hn va ep hn.

Hoi: Cac cong tac tu sa nay lien quan ti viec sa sang ng lo va le ng hay nhng g na?

ap: Khong. Cac cong tac nay khong ch nham tu sa ng i va le ng nhng cung lien quan ti viec don dep cay xanh, trung tu, quet don sach se ng lo va via he cung nh ve sinh cac tuyen ng cua la, xe ien vv...

Hoi: Hien co hai ieu mi me: o la ng xe ien t Ostiense ti Trastevere, va kha the co the en bang xe la ti Vigna Clara, co dung nh the khong?

ap: Tuyen ng t nha ga Ostiense ti nha ga Trastevere se c hoan thanh trong 30 ngay. Lien quan ti tuyen xe la th se keo dai hn, bi v chung toi ong y vi gii hu trach xe la cua nha nc va ngh rang no se c hoan thanh vao mua xuan nam ti.

Hoi: Gii chc chnh quyen Roma co ch i mot so ong ao du khach hanh hng ti Roma khong tha ong?

ap: Vang, chung toi ch i ieu o, chung toi ch i con so ong ao du khach hanh hng ti Roma trong Nam Thanh Long Thng Xot. Chung toi phai chuan b lam sao e tn hu hanh hng co the chung song trong hoa bnh, thanh than va hoa hp.

(RG 13-8-2015)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page