Lch c hanh Nam Thanh Long Thng Xot

 

Lch c hanh Nam Thanh Long Thng Xot.

Roma (WH 02-08-2015) - Vao ngay 13 thang 03 nam 2015, tai en th Thanh Phero, c Thanh Cha Phanxico a cong bo m mot "Nam Thanh ac biet" goi la "Nam Thanh Long Thng xot" - t 08 thang Mi Hai nam 2015 en 20 thang Mi Mot nam 2016. en chieu th Bay 11 thang 04 nam 2015, c Thanh Cha a chnh thc cong bo Trong sac "Misericordiae Vultus", la tai lieu nen tang cua Nam Thanh, gii thieu tinh than va cac muc tieu cua Nam Thanh.

Va ngay 30 thang 07 nam 2015, Toa Thanh a cong bo Lch c hanh Nam Thanh Long Thng xot nh sau:

 

Thang Mi Hai nam 2015

- Ngay 8 (th Ba), ai le c Me Vo nhiem nguyen toi:

M Ca Thanh Vng cung thanh ng Thanh Phero

- Ngay 13, Chua nhat III Mua Vong:

M cac Ca Thanh cua Vng cung thanh ng Thanh Gioan Laterano, Vng cung thanh ng Thanh Phaolo Ngoai Thanh va tai cac Nha th chnh toa tren khap the gii.

Thang Gieng nam 2016

- Ngay 1 (th Sau), ai le c Maria, Me Thien Chua; Ngay Hoa bnh The gii:

M Ca Thanh cua Vng cung thanh ng c Ba Ca

- T ngay 19 (th Ba) en ngay 21 (th Nam):

Ngay Nam Thanh danh cho nhng ngi phuc vu tai cac a iem hanh hng

- Ngay 25 (th Hai), Le Thanh Phaolo tong o tr lai:

C hanh ai ket tai Vng cung thanh ng Thanh Phaolo Ngoai Thanh

Thang Hai nam 2016

- Ngay 2 (th Ba), Le Dang Chua Giesu trong en thanh:

Ngay Nam Thanh danh cho nhng ngi song i thanh hien

Be mac Nam i song Thanh Hien.

- Ngay 10, th T Le Tro:

Nghi le sai i cac Tha sai cua Long Thng xot, tai Vng cung thanh ng Thanh Phero.

- Ngay 22 (th Hai), Le Ngai Toa Thanh Phero:

Ngay Nam Thanh danh cho Giao trieu Roma

Thang Ba nam 2016

- Ngay 4 (th Sau) va ngay 5 (th Bay):

Bat au "24 gi cho Chua", c hanh Phung vu sam hoi tai en Th Thanh Phero vao chieu th Sau.

- Ngay 20, Chua nhat Le La:

Ngay Gii tre tai giao phan Roma.

Thang T nam 2016

- Ngay 3, Chua nhat knh Long Chua Thng xot:

Ngay Nam Thanh danh cho nhng ngi song linh ao Long Chua Thng xot.

- Ngay 24, Chua nhat V Phuc Sinh:

Ngay Nam Thanh danh cho cho cac thieu nien (13-16 tuoi)

Thang Nam nam 2016

- T ngay 27 (Chua nhat - Le knh Mnh Mau Thanh Chua Kito tai Italia) en ngay 29 (th Ba):

Ngay Nam Thanh danh cho cac pho te

Thang Sau nam 2016

- Ngay 3 (th Sau), Le knh Thanh Tam Chua Giesu:

Ngay Nam Thanh danh cho cac linh muc

- Ngay 12, Chua nhat XI Thng nien:

Ngay Nam Thanh danh cho cac benh nhan va ngi khuyet tat.

Thang Bay nam 2016

- T ngay 26 (th Ba) en ngay 31 (Chua nhat) - Ngay Gii tre The gii tai Krakow, Ba Lan:

Ngay Nam Thanh danh cho gii tre

Thang Chn nam 2016

- Ngay 4, Chua nhat XXIII Thng nien (Le nh Chan phc Teresa Calcutta vao ngay 5, th Hai):

Ngay Nam Thanh danh cho cac tnh nguyen vien cua long thng xot

- Ngay 25 (Chua nhat), Chua nhat XXVI Thng nien:

Ngay Nam Thanh danh cho giao ly vien

Thang Mi nam 2016

- Ngay 8 va 9 - th Bay va Chua nhat sau le c Me Man Coi:

Ngay Nam Thanh danh rieng ton knh c Me Maria

Thang Mi Mot nam 2016

- Ngay 1 (th Ba), ai le Cac Thanh:

c Thanh Cha c hanh Thanh Le cau nguyen cho cac tn hu a qua i.

- Ngay 6, Chua nhat XXXII Thng nien:

Ngay Nam Thanh danh cho cac tu nhan, tai Vng cung thanh ng Thanh Phero

- Ngay 13, Chua nhat XXXIII Thng nien:

ong cac Ca Thanh tai cac Vng cung thanh ng Roma va trong cac giao phan tren toan the gii.

- Ngay 20 (Chua nhat), ai Le Chua Giesu Kito, Vua Vu Tru:

ong Ca Thanh cua Vng cung thanh ng Thanh Phero

va be mac Nam Thanh Long Thng Xot.

(Theo www.im.va, ban tieng Y)

 

Huy Hoang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page