Gii thieu Nam Thanh Long Thng Xot

 

Gii thieu Nam Thanh Long Thng Xot.

Roma (WH 07-05-2015) / VIS - Sang th Ba 05 thang 05 nam 2015, tai Phong Bao ch Toa Thanh, c Tong giam muc Salvatore Fisichella, Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Tan Phuc Am hoa, va c ong Graham Bell a to chc hop bao e trnh bay ve Nam Thanh Long Thng Xot (t 08 thang 12 nam 2015 en 20 thang 11 nam 2016).


Huy hieu Nam Thanh Long Thng Xot (t 08 thang 12 nam 2015 en 20 thang 11 nam 2016).


M au, c Tong giam muc Fisichella noi: "Tong huan Evangelii Gaudium (Niem vui Phuc Am), van la net chnh trong chng trnh cua trieu ai giao hoang Phanxico, cho chung ta mot dien ta rat y ngha ve chnh ban chat cua Nam Thanh Long Thng Xot a c cong bo vao ngay 11 thang T va qua: 'Mot cong oan nh the [Giao hoi] co mot c muon khon nguoi la to long thng xot, ket qua cua kinh nghiem ban than cua cong oan ve sc manh long thng vo bien cua Thien Chua. Chung ta hay th co gang hn mot chut e i bc trc va dan than'. Chnh la vi c muon ay trong tam tr ma chung ta can oc lai Trong sac cong bo Nam Thanh Misericordiae vultus (Dung mao Long Thng xot), trong o c Thanh Cha Phanxico trnh bay chi tiet cac muc tieu cua Nam Thanh. Nh quy v a biet, hai ngay a c an nh la ngay 08 thang 12 nam 2015, ai le c Me Vo nhiem nguyen toi, la ngay m Ca Thanh Vng cung thanh ng Thanh Phero; va ngay 20 thang 11 nam 2016, ai le Chua Giesu Kito Vua vu tru, ngay be mac Nam Thanh. Gia hai ngay nay se co nhieu c hanh khac".

"e tranh moi hieu lam, ieu quan trong la phai nhac lai rang Nam Thanh Long Thng Xot khong phai va cung khong co y lam giong nh ai Nam Thanh 2000. V vay, bat ky so sanh nao cung eu khong co y ngha, v moi mot Nam Thanh eu co tnh chat va muc tieu rieng. c Thanh Cha mong muon Nam Thanh nay c c hanh Roma cung nh tai cac Giao hoi a phng; ieu nay se giup tap trung vao i song va nhu cau cua tng Giao hoi, theo cach cac sang kien nay se khong at them ganh nang cho cac Giao hoi a phng, nhng se c them vao lch phung vu va cac sinh hoat bnh thng mot cach rat t nhien. ay cung la lan au tien trong lch s cua truyen thong Nam Thanh, moi Giao hoi a phng se co c hoi m mot Ca Thanh - Ca Long Thng Xot - tai Nha th chnh toa hay mot nha th co y ngha ac biet hoac mot en th ac biet quan trong cho cac cuoc hanh hng".

"Tng t nh vay, that de dang chon ra cac ac tnh khac t Trong sac lam cho Nam Thanh nay tr thanh oc ao. Tuy nhien, ngay t ban au, viec keu xin long thng xot a khong i theo mo hnh truyen thong. Lch s cua cac Nam Thanh cho thay Nam Thanh c an nh c moi 50 nam hoac 25 nam. Hai Nam Thanh ac biet ri vao nam ky niem n cu chuoc cua Chua Kito (1933, 1983). Tuy nhien Nam Thanh nay c xay dng tren mot chu e, va xay dng da tren noi dung chnh cua c tin va nham mi goi Giao hoi mot lan na en vi u tien truyen giao, la tr nen dau ch va chng ta trong moi kha canh cua i song muc vu. Toi cung nh en viec c Thanh Cha keu goi Do thai giao va Hoi giao tr thanh ni thc thi long thng xot e thuc ay oi thoai va la mot cach e vt qua nhng kho khan trong lnh vc chung".

"Chung ta cung ng quen mot ac tnh ban au cua Nam Thanh nay, o la, viec bo nhiem nhng nha Tha sai cua Long Thng xot. c Thanh Cha Phanxico se sai ho ra i khi ngai c hanh Thanh le Th T Le Tro tai Vng cung thanh ng Thanh Phero. Cac nha tha sai phai la nhng linh muc kien nhan, hieu c tnh yeu uoi cua con ngi nhng san sang the hien long nhan hau cua Chua Chien Lanh trong li rao giang va trong b tch Giai toi. Tuy nhien, toi khong muon danh qua nhieu thi gian vao nhng van e chung chung nay, v ieu quan trong la bay gi phai giai thch mot so cac chi tiet cu the lien quan en viec to chc Nam Thanh".

"Chung ta bat au vi bieu tng trnh bay mot tong luan than hoc cua chu e Long thng xot cung vi cham ngon kem theo. Cham ngon "Hay co long Thng xot nh Chua Cha - Misericordes sicut Pater - (Luca 6,36) c dung nh li mi goi noi theo mau gng thng xot cua Chua Cha, ang oi hoi chung ta khong c xet oan hay len an nhng phai yeu thng va tha th khong so o tnh toan. Bieu tng, tac pham cua cha Marko I. Rupnik, trnh bay mot hnh anh ma Giao hoi s khai rat yeu thch: hnh anh Chua Giesu vac mot ngi i lac tren vai, dien ta tnh yeu cua Chua Kito hoan tat mau nhiem nhap the cua Ngi ni chop nh la s cu chuoc. Theo o bieu tng c thiet ke nham dien ta V Muc t nhan lanh a cham en da tht cua con ngi cach sau xa va bang mot tnh yeu co sc manh thay oi cuoc song cua con ngi. Mot chi tiet ang chu y la khi v Muc t nhan lanh thng xot mang lay nhan loai, mat cua Ngi lan vi mat cua con ngi. Chua Kito nhn bang mat cua Adam, va Adam nhn bang mat cua Chua Kito. Moi ngi eu kham pha ni Chua Kito, Aam mi, ban tnh con ngi cua chnh mnh va tng lai pha trc. Hnh anh nay c ong khung theo dang qua tram, mot mo-tp ve icon ien hnh thi co ai va trung co, nhac nh rang ni Chua Kito co hai ban tnh: Thien Chua va con ngi. Ba hnh bau duc ong tam, mau sac nhat hn t trong ra ngoai, gi len hnh anh Chua Kito a nhan loai ra khoi bong toi cua toi loi va s chet. Ngc lai, o am cua mau sac dien ta tnh yeu khong the hieu thau cua Chua Cha la ang tha th tat ca".

"Lch c hanh Nam Thanh c xem xet t ba kha canh:

Trc het, co mot so c hanh danh cho so ong tham d. C hanh au tien c to chc t ngay 19 en 21 thang Gieng nam 2016, danh cho tat ca nhng ai tham gia to chc cac cuoc hanh hng. ieu nay bieu trng rang Nam Thanh la mot cuoc hanh hng thc s va phai c song nh vay. Chung toi se e ngh ngi hanh hng i bo, don mnh e bc qua Ca Thanh trong tinh than c tin va long sot sang.

Chung toi ngh rang viec quy tu cac tn hu song kinh nghiem long thng xot mot cach ac thu la ieu quan trong. V the, vao ngay 03 thang T, chung toi se co mot c hanh danh cho nhng ngi i theo ac sung cua long thng xot nhieu cach khac nhau (cac phong trao, cac hiep hoi, va dong tu). Ngay 04 thang Chn nam 2016, cac tnh nguyen vien bac ai tren khap the gii se quy tu vi nhau. Tnh nguyen vien la mot chng ta nang ong cua ngi song cac hoat ong cua long thng xot trong nhng cach dien ta khac nhau va ang c hanh Nam Thanh theo cach ac biet nay. Tng t nh vay, oi vi nhng ngi c Me Maria truyen cam hng mot cach ac biet, se co mot ngay ac biet vao ngay 09 thang Mi nam 2016 e ton vinh Me la Ngi Me cua Long Thng xot. Se co mot so c hanh ac biet danh rieng cho gii tre, la nhng ngi khi lanh nhan b tch Them Sc a c keu goi tuyen xng c tin. oi vi nhng ngi t 13 en 16 tuoi, von co rat t c hoi tham gia vao i song muc vu bnh thng cua Giao hoi, chung toi a danh ngay 24 thang T nam 2016, con Ngay Gii tre The gii, to chc tai Krakow t ngay 26 en 31 thang Bay nam 2016, se hng ve cac ngi tre ln hn.

Mot c hanh khac danh cho cac pho te, la nhng ngi c keu goi -qua n goi va s vu cua mnh- chu s cac cong viec bac ai trong i song cua cong oan Kito hu. Nam Thanh cua cac pho te se c to chc vao ngay 29 thang Nam nam 2016. Ngay 03 thang Sau nam 2016, ky niem 160 nam thiet lap Le Thanh Tam Chua Giesu, se co c hanh Nam Thanh danh cho cac linh muc. Ngay 25 thang Chn nam 2016 la Nam Thanh cua giao ly vien, la nhng ngi khi thong truyen i song c tin, a giup cac cong oan Kito giao, va cach rieng cac giao x cua chung ta mot cach ac biet. Ngay 12 thang Sau nam 2016, chung ta se co cuoc quy tu ln danh cho cac benh nhan va ngi khuyet tat, cung nh cho nhng ngi tan tnh yeu thng cham soc ho. Ngay 06 thang Mi Mot nam 2016, chung toi se c hanh Nam Thanh cho nhng tu nhan. C hanh nay khong ch c to chc trong cac nha tu, nhng chung toi ang xem xet kha nang nhieu tu nhan co the c c hanh Nam Thanh cua rieng ho cung vi c Thanh Cha Phanxico tai Vng cung thanh ng Thanh Phero".

"Th hai, se la nhng no lc ay y ngha e thc thi quan iem va chng ta cua c Thanh Cha Phanxico ve viec en vi nhng ngi song vung 'ngoai vi' cua xa hoi, e chng to ro rang rang Giao hoi yeu thng cham soc nhng ngi ngheo, ngi au kho, thiet thoi, va tat ca nhng ai can mot dau ch cua long du dang. Nhng khoanh khac nay se co mot y ngha tng trng, nhng chung toi cung se e ngh cac giam muc va cac linh muc thc hien nhng c ch tng trng tng t giao phan cua ho trong s hiep thong vi c Thanh Cha e moi ngi co the nhan c mot dau ch cu the cua s vu long thng xot va s gan gui cua Giao hoi. Nh mot dau ch cu the cua long yeu thng cua c Thanh Cha, von la mot yeu to thiet yeu cua Nam Thanh nay, can thc hien cac bien phap hu hieu e ap ng nhng nhu cau thc s trong the gii, hau bay to long thng xot qua nhng tr giup cu the".

"Th ba, chung ta phai ap ng nhu cau cua nhieu ngi hanh hng en Roma mot mnh, khong theo cac cong ty du lch hay to chc nao. oi vi cac ca nhan nay, se co mot so nha th trung tam lch s cua Roma, tai ay ho se c on tiep, ho co the suy niem, cau nguyen va don mnh e i qua Ca Thanh trong bau kh linh thieng sot sang ch thc. Tuy nhien se co mot tuyen ng danh rieng cho tat ca nhng ngi hanh hng en Roma, e i bo qua Ca Thanh. ay la ieu can thiet e bao am tnh chat ton giao cua s kien nay, tranh moi th lam dung ma hang trieu ngi hanh hng en cac ni thanh Kito giao co the gap phai".

"Trang web chnh thc cua Nam Thanh a c khai trng tai a ch: www.iubilaeummisericordiae.va, va cung co the truy cap tai a ch www.im.va. c trnh bay trong bay ngon ng: Y, Anh, Tay Ban Nha, Bo ao Nha, Phap, c va Ba Lan, trang web nay co cac thong tin chnh thc ve lch dien ra cac c hanh chnh trong Nam Thanh, thong tin ve viec tham d cac c hanh vi c Thanh Cha, va tat ca cac thong tin chnh thc lien quan en Nam Thanh. Ngoai ra, qua trang web, cac giao phan se co the nhan c thong tin va cac gi y muc vu, ghi danh hanh hng theo nhom, va gi cho chung toi cac chng trnh cua giao phan mnh. Trang web nay s dung mot so mang xa hoi (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus va Flickr) ma qua o chung toi co the cung cap thong tin cap nhat ve sang kien cua c Thanh Cha va cac s kien ln co the c theo doi theo thi gian thc. Chung toi cung ang xem xet kha nang phat trien mot ng dung e tch hp tot hn tat ca cac thong tin nay".

c Tong giam muc Fisichella ket luan: "Chung toi tin tng rang con ng cua long thng xot ma c Thanh Cha Phanxico a at Giao hoi vao trong hanh trnh Nam Thanh nay se la mot thi iem cua an sung thc s cho moi Kito hu va gi lai con ng Tan Phuc am hoa va hoan cai muc vu ma ngai a ch ra. Nh c Thanh Cha Phanxico a viet: "Trong Nam Thanh nay, xin cho Giao hoi biet vong lai li Chua ang vang len manh me va ro rang nh mot s iep va dau ch cua s tha th, sc manh, s tr giup va tnh yeu. Xin cho Giao hoi ng bao gi met moi m rong long thng xot, va luon kien nhan khi ban phat long xot thng va s an ui. Xin cho Giao hoi tr nen tieng noi cua moi ngi, nam cung nh n, va tin tng lap lai khong ngng: "Lay Chua, xin nh lai long thng xot va tnh yeu ben vng cua Ngai, van co t muon thu muon i".

 

Hoang Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page