Tong sac ve Nam Thanh ac biet

ve long Thng Xot se c cong bo

ngay 11 thang 4 nam 2015

 

Tong sac ve Nam Thanh ac biet ve long Thng Xot se c cong bo ngay 11 thang 4 nam 2015.

Vatican (SD 31-03-2015) - Tong sac cua c Thanh Cha Phanxico an nh Nam Thanh ac biet ve long Thng Xot se c chnh thc cong bo luc 5 gi ri chieu th bay 11 thang 4 nam 2015 tai en th Thanh Phero.

Trong nghi thc cong bo, mot v Cong chng vien Tong Toa se oc mot so oan trong Tong Sac trc ca Nam Thanh, sau o c Thanh Cha Phanxico se chu s Kinh Chieu I Chua nhat Knh Long Thng Xot Chua, qua o ngai ac biet nhan manh chu e c ban cua Nam Thanh ac biet la Long Thng Xot cua Thien Chua.

Trong Tong Sac, c Thanh Cha se trnh bay tinh than, y hng va nhng thanh qua ngai hy vong khi an nh Nam Thanh. Ngai cung xac nh thi iem, ngay khai mac va ngay be mac Nam Thanh, nhng dien tien chnh trong Nam nay, t ngay 8 thang 12 nam 2015 en Le Chua Kito Vua ngay 9 thang 11 nam 2016.

Dp Nam Thanh ac Biet 1933 va 1983, Tong Sac an nh c cong bo vao le Chua Hien Linh.

Dp ai Nam Thanh 2000, Tong Sac cua thanh Gioan Phaolo 2 a c cong bo sang chua nhat th I mua vong, 29 thang 11 nam 1998, vao au thanh le trong the tai en th Thanh Phero.

Trong van kien o, c Gioan Phaolo 2, sau khi noi en y ngha Nam Thanh ngai cung e cap en nhng yeu to ac biet nh viec hanh hng, cac ca Nam Thanh, va an xa.

Kem theo Tong Sac, Toa An giai toi cao cung cong bo sac lenh ve viec lanh nhan An xa trong Nam Thanh. (SD 31-3-2015)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page