Toan van S iep Mua Chay 2015

cua c Thanh Cha Phanxico

 

Toan van S iep Mua Chay 2015 cua c Thanh Cha Phanxico.

Vatican (Vat. 27-01-2015) - c Thanh Cha Phanxico keu goi moi thanh phan Giao Hoi vt thang hien tng "hoan cau hoa s dng dng" oi vi nhng ngi ngheo kho. ay la y tng c c Thanh Cha nhan manh va khai trien nhieu nhat trong S iep Mua Chay bat au t ngay 18 thang 2 nam 2015. S iep c c Ong Giampietro Dal Toso, Tong th ky Hoi ong Toa Thanh Cor Unum (ong Tam), cung v phu ta va ong Michel Roy, Tong th ky Caritas quoc te, gii thieu vi gii bao ch trong cuoc hop bao sang ngay 27 thang 1 nam 2015, tai Phong Bao ch Toa Thanh. Sau ay la ban dch Viet ng toan van S iep Mua Chay 2015 cua c Thanh Cha Phanxico:

 

"Anh ch em hay cung co tam hon" (Gc 5,8)

Anh ch em than men,

Mua Chay la mot mua canh tan oi vi Giao Hoi, cac cong oan va moi tn hu. Nhng tren het Mua Chay la "mot mua an thanh' (2 Cr 6,2). Thien Chua khong yeu cau chung ta ieu g ma trc o Ngai khong ban cho chung ta: "Chung ta yeu men v Chua a yeu thng chung ta trc" (1 Ga 4,19). Chua khong dng dng oi vi chung ta. Chua quan tam en moi ngi chung ta, Ngai biet ch danh chung ta, cham soc va tm kiem chung ta khi chung ta bo Ngai. Chua chu y en moi ngi chung ta; tnh thng ngan can khong e cho Chua dng dng oi vi nhng g xay en cho chung ta. Nhng xay ra la khi chung ta an manh va cam thay thoai mai, th chac chan chung ta quen nhng ngi khac (ieu ma Chua Cha khong bao gi lam), chung ta khong quan tam en nhng van e cua ngi khac, nhng au kho va bat cong ho ang chu... luc ay tam hon chung ta ri vao thai o dng dng: trong khi toi tng oi an manh va thoai mai, th toi quen nhng ngi khong c an manh. Thai o ch ky, dng dng nay ngay nay co mot chieu kch toan cau, en o chung ta co the noi o la mot th hoan cau hoa s dng dng. o la mot bat hanh chung ta can ng au trong t cach la Kito hu. Khi Dan Chua tr ve vi tnh thng cua Chua, th ho tm c nhng cau tra li cho nhng van nan ma lch s luon e ra cho ho. Mot trong nhng thach o khan cap nhat ma toi muon dng lai trong S iep nay chnh la thach o hoan cau hoa s dng dng.

Dng dng oi vi tha nhan va vi Thien Chua cung la mot cam do thc s oi vi cac Kito hu chung ta. V the, trong moi Mua Chay chung ta can nghe li keu cua cac Ngon S len tieng va thc tnh chung ta. Thien Chua khong dng dng oi vi the gii, Chua yeu thng the gii en o ban Con cua Ngai e cu o moi ngi. Trong cuoc nhap the, trong cuoc song tran the, trong cai chet va song lai cua Con Thien Chua co m ra vnh vien canh ca gia Thien Chua va con ngi, gia tri va at. Va Giao Hoi nh ban tay gi cho canh ca ay m rong nh viec cong bo Li Chua, c hanh cac B tch, nh lam chng ta c tin hu hieu trong c bac ai (Xc Gl 5,6). Tuy nhien, the gii co xu hng khep kn vao mnh va ong kn canh ca qua o Thien Chua i vao the gii va the gii en cung Chua. V the ban tay, la Giao Hoi, khong bao gi c ngac nghien neu b phu nhan, b e bep va b thng.

V vay Dan Chua can canh tan, e khong tr nen dng dng va khong khep kn vao mnh. Toi muon e ngh vi anh ch em 3 bc suy t e at ti s canh tan.

1. "Neu mot chi the au, th tat ca cac chi the khac cung au" (1 Cr 12,26) - Giao Hoi

Tnh thng cua Thien Chua pha v thai o khep kn chet choc la s dng dng, tnh thng ay c Giao Hoi trao tang cho chung ta qua giao huan, va nhat la qua chng ta cua Giao Hoi. Nhng chung ta ch co the lam chng ve ieu ma trc o chung ta cam nghiem. Kito hu la ngi e Thien Chua mac cho chiec ao long t nhan va thng xot cua Ngai, mac lay Chua Kito, e tr nen giong Chua, la Toi T cua Thien Chua va loai ngi. Phung vu Th Nam Tuan Thanh nhac ro ieu o cho chung ta qua nghi thc ra chan. Thanh Phero khong muon Chua Giesu ra chan cho Ong, nhng roi a hieu rang Chua Giesu khong muon o ch la mot v du ve cach thc chung ta phai ra chan cho nhau. Ch co ngi nao e cho Chua Kito ra chan trc th mi co the thi hanh viec phuc vu nay. Ch ngi nao c "d phan" vi Ngai (Ga 13,8) th mi co the phuc vu con ngi.

Mua Chay la mua thuan tien e chung ta e cho Chua Kito phuc vu va nh o tr nen nh Chua. ieu nay xay ra khi chung ta lang nghe Li Chua va khi chung ta lanh nhan cac b tch, ac biet la B Tch Thanh The. Trong o chung ta tr thanh ieu ma chung ta lanh nhan: tr nen Mnh Chua Kito. Trong than mnh nay, khong co cho cho s dng dng dng nh thng ng tr trong tam hon chung ta. V ai thuoc ve Chua Kito th cung thuoc ve mot than mnh duy nhat va trong Chua chung ta khong the dng dng oi vi nhau. "V the neu mot chi the au, th tat ca cac chi the cung au chung; va neu mot chi the c vinh d th tat ca cac chi the khac cung vui mng vi chi the ay" (1 Cr 12,26).

Giao Hoi la cong ong hiep thong cua cac thanh v cac thanh tham d vao cong ong ay, va cung v o la mot s hiep thong nhng s thanh: tnh thng cua Thien Chua c to lo cho chung ta trong Chua Kito va tat ca cac hong an cua Chua. Trong so cac hong an nay cung co cau tra li cua nhng ngi e cho mnh c tnh thng cua Chua chiem hu. Trong cong ong hiep thong cua cac thanh va trong s tham d vao nhng s thanh, khong ai s hu rieng cho mnh, nhng nhng g ho co la e cho tat ca. Va v chung ta c lien ket vi nhau trong Chua, chung ta cung co the lam c mot cai g o cho nhng ngi xa, cho nhng ngi ma t sc rieng chung ta khong bao gi co the at ti ho, v cung vi ho va cho ho chung ta cau xin Thien Chua e tat ca chung ta eu ci m oi vi cong trnh cu o cua Chua.

2. "Em ngi au?" (St 4,9) - Cac giao x va cac cong oan

Nhng ieu noi ve Giao Hoi hoan vu th cung can c bieu lo trong i song cua cac giao x va cong oan. Trong cac thc tai Giao Hoi nay, chung ta co lam cho moi ngi cam nghiem c ho la thanh phan cua mot than mnh duy nhat hay khong? o co phai la mot than mnh cung lanh nhan va chia se nhng g Thien Chua muon ban hay khong? o co phai la mot than mnh biet va cham soc nhng phan t yeu uoi nhat, ngheo kho va be nho nhat hay khong? Hoac chung ta chay tron trong mot tnh yeu ai ong, dan than ni xa xam nhng lai quen ngi ngheo Lazzaro ngoi ngay trc canh ca khep kn cua nha mnh hay khong? (Xc Lc 16,19-31).

e lanh nhan va lam cho nhng g Chua ban cho chung ta c sinh hoa ket trai hoan toan, can phai vt qua nhng ranh gii cua Giao Hoi hu hnh theo hai chieu hng.

- Th nhat, bang cach lien ket trong kinh nguyen vi Giao Hoi thien quoc. Khi Giao Hoi tran the cau nguyen, th thiet lap mot s hiep thong phuc vu va mu ch cho nhau, bay len trc nhan Thien Chua. Cung vi cac thanh a tm c s sung man trong Thien Chua, chung ta la thanh phan cong ong hiep thong ay, trong o tnh thng chien thang dng dng. Giao Hoi thien quoc khong chien thang v a quay lng lai vi nhng au kho cua tran the va vui hng mot mnh. ung hn, cac thanh a co the chiem ngam va vui mng v s kien, nh cai chet va s song lai cua Chua Giesu, cac v a vnh vien chien thang thai o dng dng, s cng long va oan thu. Bao lau chien thang ay cua tnh thng cha tham nhap vao toan the the gii, th cac thanh con ong hanh vi chung ta la nhng ngi l hanh. Thanh n Teresa Hai ong Giesu, Tien s Hoi Thanh, a viet vi long xac tn rang niem vui tren tri v chien thang cua Tnh thng chu ong anh se khong tron ven bao lau con mot ngi tren tran the phai chu au kho va ren xiet: "Con hy vong se khong ngoi yen ma khong lam g tren tri, mong c cua con la con tiep tuc lam viec cho Giao Hoi va cho cac linh hon" (Th 254 ngay 14-7-1897).

Ca chung ta cung tham d vao cong phuc va niem vui cua cac thanh va cac ngai tham d vao cuoc chien au cung nh mong c cua chung ta muon c an bnh va hoa giai. Niem vui cua cac thanh v chien thang cua Chua Kito Phuc Sinh la ong lc thuc ay chung ta vt thang bao nhieu hnh thc dng dng va cng long.

ang khac, moi cong oan Kito c keu goi hay vt qua ngng ca noi ket ho vi xa hoi xung quanh, vi nhng ngi ngheo va nhng ngi xa xam. Giao Hoi t ban chat la tha sai, khong co cum vao mnh, nhng c sai ti tat ca moi ngi. S mang cua Giao Hoi la kien nhan lam chng ve ang muon mang tat ca thc tai va moi ngi ve cung Chua Cha. S mang truyen giao la ieu ma tnh thng khong the im lang. Giao Hoi theo Chua Giesu Kito tren con ng dan Giao Hoi ti con ngi, cho en tan b coi trai at (Xc Cv 1,8). Nh the chung ta co the nhn thay ni tha nhan ngi anh ch em ma Chua Kito a chu chet va song lai cho ho. Nhng g chung ta nhan lanh, th chung ta cung lanh nhan cho ho. Cung the, nhng g nhng ngi anh ch em ay s hu, chnh la mot mon qua cho Giao Hoi va cho toan the nhan loai.

Anh ch em than men, toi nong nhiet mong c sao cho cac ni ma Giao Hoi hien dien, - ac biet la cac giao x va cong oan cua chung ta, - tr thanh nhng hai ao t bi gia long bien ca dng dng!

3. "Anh ch em hay cung co tam hon!" (Gc 5,8) - moi tn hu

Ca vi t cach ca nhan, chung ta cung b cam do dng dng. Chung ta b tran ngap nhng tin tc va hnh anh kinh hoang thuat cho chung ta au kho cua con ngi va ong thi chung ta cam thay mnh khong co kha nang can thiep. Phai lam g e khong b cai vong kinh hoang va bat lc ay cuon mat?

Trc tien, chung ta co the cau nguyen trong tnh hiep thong cua Giao Hoi tran the va thien quoc. Chung ta ng coi nhe sc manh kinh nguyen cua bao nhieu ngi! Sang kien 24 gi cho Chua, ma toi cau mong se c c hanh trong toan the Giao Hoi, ke ca cap o giao phan, trong nhng ngay 13 va 14-3 ti ay, muon bieu lo s can thiet phai cau nguyen.

Tiep en, chung ta co the giup bang nhng viec bac ai, oi vi nhng ngi gan cung nh nhng ngi xa, nh bao nhieu to chc bac ai cua Giao Hoi. Mua Chay la mua thuan tien e chng to s quan tam ti tha nhan qua mot c ch, du la nho be nhng cu the, noi len s tham d cua chung ta vao nhan loai chung.

Th ba, s au kho cua tha nhan la mot li mi goi hoan cai, v nhu cau cua ngi anh em nhac nh cho toi s mong manh cua i toi, s le thuoc cua toi oi vi Thien Chua va cac anh ch em. Neu chung ta khiem ton cau xin n Chua va chap nhan kha nang gii han cua mnh, th chung ta se tn thac ni tiem nang vo bien cha ng trong tnh thng cua Thien Chua. Va chung ta co the chong lai cam do cua ma quy lam chung ta tng mnh co the t mnh cu thoat ban than va the gii.

e khac phuc s dng dng va s t phu toan nang cua chung ta, toi muon xin tat ca moi ngi hay song Mua Chay nay nh mot hanh trnh huan luyen tam hon, nh GH Bien c 16 a noi (Thong iep Deus caritas est, 31). Co mot con tim t bi khong co ngha la co mot tam hon yeu uoi. Ai muon t bi th can mot con tim manh me, kien vng, khep kn oi vi ke cam do, nhng ci m oi vi Thien Chua. Mot con tim e cho Thanh Linh thau nhap va dan i tren nhng con ng tnh thng a ti cac anh ch em. Xet cho cung, o la mot con tim ngheo, ngha la nhan biet s ngheo hen cua mnh va xa than cho tha nhan.

V the, anh ch em than men, toi muon cung vi anh ch em cau xin Chua Kito trong Mua Chay nay: "Fac cor nostrum secundum cor tuum", xin lam cho trai tim chung con c nen giong Trai Tim Chua" (Li cau trong Kinh cau Thanh Tam Chua Giesu). Nh the chung ta se co mot con tim manh me va t bi, tnh thc va quang ai, khong e no khep kn vao mnh, khong ri vao vc tham cua nan hoan cau hoa s dng dng.

Vi mong c ay, toi ha cau nguyen e moi tn hu va moi cong oan Giao Hoi tien bc trong hanh trnh Mua Chay vi nhieu thanh qua, va toi xin anh ch em cau nguyen cho toi. Xin Chua chuc lanh cho anh ch em va xin c Me gn gi anh ch em.

Vatican ngay 4 thang 10 nam 2014

Le Thanh Phanxico Assisi

 

(G. Tran c Anh OP dch t nguyen ban tieng Y)

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page