Vai tro chnh yeu trong viec canh tan xa hoi

la cua gia nh va ac biet la nhng ngi tre

 

c Thanh Cha tong du Philippines, ngay th nhat: "Vai tro chnh yeu trong viec canh tan xa hoi la cua gia nh va ac biet la nhng ngi tre".

Manila (WH 17-01-2015) - Sang th Sau 16 thang 01 nam 2015, sau nghi le chao mng dien ra luc 9g15 tai Dinh Tong thong Malacanan, Manila, c Thanh Cha Phanxico a bat au chng trnh ngay th nhat trong chuyen tong du tai Philippines vi buoi gap g Tong thong Benigno Aquino cung vi cac nha chc trach dan s va cac nha ngoai giao tai Hoi trng Rizal Cerimonial luc 10g15.

c Thanh Cha a noi ve s can thiet phai bao ve gia nh, ngi tre va ngi gia, bao am cong bang xa hoi va ton trong pham gia cua tat ca moi ngi.

Trc het, c Thanh Cha cam n Tong thong a on tiep va thay mat chnh phu va nhan dan Philippines chao mng ngai, cung nh cam n cac thanh vien cua Ngoai giao oan. c Thanh Cha khang nh chuyen vieng tham cua ngai trc het la mang tnh muc vu: "Giao hoi tai at nc nay ang chuan b mng ky niem nam tram nam Tin Mng cua Chua Giesu Kito c rao giang tai ay. S iep Kito giao a co anh hng rat ln en nen van hoa Philippines. Toi hy vong dp ky niem quan trong nay se cho thay s iep ay khong ngng em lai hoa trai va truyen cam hng cho mot xa hoi xng ang vi long tot, pham gia va nhng nguyen vong cua ngi dan Philippines".

Nh chu e chuyen tong du "Thng xot va Nhan t" a noi, c Thanh Cha bay to: "Mot cach ac biet, chuyen vieng tham nay muon the hien s gan gui cua toi vi nhng ngi anh ch em chung ta ang chu au kho, mat mat va s tan pha do cn bao Yolanda gay ra. Cung vi nhieu ngi tren khap the gii, toi a ngng mo sc manh anh hung, niem tin va kha nang phuc hoi ma rat nhieu ngi Philippines a chng to khi oi mat vi tham hoa thien nhien nay, va rat nhieu ngi khac na".

ac biet, c Thanh Cha ca ngi nhng ngi tre: "Trong luc at nc gap khung hoang, rat nhieu ngi a en vi nhng ai can tr giup. Ho a danh thi gian va sc lc thiet lap nhng mang li tng tr va lam viec v li ch chung. Tam gng nay cua tinh than oan ket trong cong viec tai thiet day chung ta mot bai hoc quan trong".

c Thanh Cha neu len thc trang cua Philippines va a ra nhng oi hoi oi vi cac nha lanh ao chnh tr: "Cung nh mot gia nh, moi xa hoi eu da tren nhng nguon lc sau xa nhat cua mnh e ng au vi nhng thach o mi. Ngay nay, Philippines, cung vi nhieu quoc gia khac chau A, phai oi mat vi thach o xay dng mot xa hoi hien ai tren nhng nen tang vng chac - mot xa hoi ton trong cac gia tr nhan van ch thc, bao ve pham gia va quyen con ngi c Thien Chua ban va san sang ng au vi nhng van e mi me va phc tap ve chnh tr va ao c. Nh nhieu tieng noi trong quoc gia cua quy v a ch ra, bay gi hn bao gi het, cac nha lanh ao chnh tr can phai het sc trung thc, liem khiet va dan than cho cong ch. Bang cach nay, ho se giup bao ton cac nguon nhan lc va tai nguyen thien nhien phong phu ma Thien Chua a ban cho at nc nay. Nh the, ho se chuan b cac nguon lc tinh than can thiet trc nhng oi hoi hien nay, va chuyen giao cho cac the he tng lai mot xa hoi thc s cong bang, lien i va bnh an".

e cap en gia nh va ngi tre, c Thanh Cha noi: "Vai tro chnh yeu trong viec canh tan xa hoi tat nhien la cua gia nh va ac biet la nhng ngi tre. Net noi bat trong chuyen vieng tham cua toi la cuoc gap g cac gia nh va nhng ngi tre. Cac gia nh co mot nhiem vu khong the thieu trong xa hoi. Chnh trong gia nh ma tre em c giao duc cac gia tr lanh manh, nhng ly tng cao quy va moi quan tam ch thc en ngi khac. Nhng cung nh tat ca cac qua tang cua Thien Chua, gia nh cung co the b bien dang va b pha huy. Gia nh can c chung ta tr giup. Chung ta biet rang cac nen dan chu cua chung ta ngay nay rat kho gi gn va bao ve nhng gia tr nhan van nh ton trong pham gia bat kha xam pham cua moi con ngi, ton trong cac quyen cua lng tam va t do ton giao, va ton trong quyen song chnh ang, t khi cha sinh cho en luc gia ca va au yeu. V the, can phai khuyen khch va tr giup cac gia nh va cong ong a phng no lc chuyen giao cho nhng ngi tre cua chung ta nhng gia tr va nhan quan co the giup em lai mot nen van hoa toan ven - nen van hoa ton vinh long tot, s that, long trung tn va oan ket nh nen tang vng chac va chat keo ao c gan ket xa hoi".

c Thanh Cha noi rang: "Khi au chuyen vieng tham ti at nc nay, toi khong the khong noi en vai tro quan trong cua Philippines trong viec thuc ay s hieu biet va hp tac gia cac nc trong khu vc chau A. Toi cung muon noi en nhng ong gop thng b bo quen nhng lai thc te cua nhng cong ong Philippines nhieu ni cho i song va phuc li cua quoc gia ma ho ang song. Chnh trong anh sang cua cac di san van hoa va ton giao phong phu ma at nc cua quy v t hao ma toi e ra cho quy v mot thach o va mot li cau nguyen khch le. Mong sao cac gia tr tam linh sau sac nhat cua ngi dan Philippines luon the hien trong nhng no lc cua quy v e em lai s phat trien con ngi toan dien cho ngi dan cua quy v".

Ket thuc, c Thanh Cha "tin tng rang nhng no lc ang khen nham thuc ay oi thoai va hp tac gia nhng ngi theo cac ton giao khac nhau se mang lai ket qua trong viec theo uoi muc tieu cao quy nay". ac biet, c Thanh Cha cung "tin tng rang tien trnh nham mang lai hoa bnh cho mien nam Philippines se co ket qua trong nhng giai phap chnh ang phu hp vi cac nguyen tac sang lap quoc gia nay va ton trong cac quyen bat kha xam pham cua moi ngi, bao gom cac dan toc ban a va cac ton giao thieu so".

* * * * *

Luc 11g15 th Sau 16 thang 01 nam 2015, c Thanh Cha en Vng cung thanh ng c Me Vo Nhiem nguyen toi (Nha th chnh toa Manila) e c hanh Thanh Le vi cac giam muc, linh muc va tu s.

Trong bai giang Thanh le, c Thanh Cha a dung chnh li Chua Giesu noi vi Phero "Con co yeu men Thay khong? ... Hay chan dat oan chien cua Thay" (Ga 21,15-17), e noi chuyen vi cac giam muc, linh muc, chung sinh va cac tu s: "Nhng li ay nhac nh chung ta ve mot ieu chnh yeu. Moi s vu muc t eu xuat phat t tnh yeu. Moi i song thanh hien eu la dau ch cua tnh yeu hoa giai cua Chua Kito. n goi cua chung ta rat a dang, nhng cung nh Thanh Teresa, moi ngi chung ta eu c mi goi, mot cach nao o, tr thanh tnh yeu trong trai tim cua Hoi Thanh".

c Thanh Cha gi li chao va tnh cam quy men cua ngai en tat ca nhng ngi gia va au yeu, va tat ca nhng ai khong the tham d thanh le nay. Ngai noi: "ang khi Giao hoi tai Philippines hng en ky niem nam tram nam c Phuc Am hoa, chung ta cam thay long biet n oi vi di san cua rat nhieu giam muc, linh muc va tu s cua cac the he trc ay. Cac ngai lao nhoc khong ch e rao giang Phuc Am va xay dng Giao hoi at nc nay, ma con e xay dng mot xa hoi lay cam hng t s iep bac ai, tha th va tnh lien i cua Phuc Am trong viec phuc vu cong ch. Ngay nay anh ch em tiep noi cong viec yeu thng ay. Cung nh cac ngai, anh ch em c keu goi bac nhng cay cau, chan dat oan chien cua Chua Kito, va chuan b nhng con ng mi cho Phuc Am tai chau A vao buoi bnh minh cua thi ai mi".

Ve s vu cua cac linh muc va nhng nhng ngii song i thanh hien, c Thanh Cha giai thch: "'Tnh yeu Chua Kito thuc bach chung ta' (2 Cr 5,14). Trong bai oc th nhat Thanh Phaolo noi vi chung ta rang tnh yeu ma chung ta c mi goi loan bao la mot tnh yeu hoa giai, tuon trao t trai tim cua ang Cu The chu ong inh. Chung ta c keu goi lam "nhng s gia cua Chua Kito" (2 Cr 5,20). S vu cua chung ta la s vu hoa giai. Chung ta loan bao Tin Mng ve Tnh yeu va long t bi thng xot vo han cua Thien Chua. Chung ta loan bao niem vui cua Phuc Am. V Phuc Am la li ha cua an sung cua Thien Chua, ma ch mnh no mi co the mang lai s toan ven va cha lanh the gii a b tan v cua chung ta. No co the truyen cam hng e xay dng mot trat t xa hoi cong bang thc s va c cu chuoc".

Tiep theo, c Thanh Cha ngo li cach rieng vi cac linh muc, tu s tre va cac chung sinh. c Thanh Cha xin ho chia se niem vui va nhiet tam yeu men Chua Kito va Giao hoi vi tat ca moi ngi, ac biet la vi cac ban ong trang la vi ho: "Hay hien dien vi nhng ngi tre ang ban khoan va that vong nhng van con xem Giao hoi nh mot ngi ban cua mnh tren cuoc hanh trnh va nh nguon hy vong. Hay hien dien vi nhng ai ang song gia mot xa hoi b e nang bi ngheo oi va tham nhung, tam hon tan nat, b cam do au hang, bo hoc va song tren ng pho. Hay gii thieu ve ep va chan ly cua s iep Kito giao cho mot xa hoi ang b cam do bi cac loi trnh bay roi ram ve tnh duc, hon nhan va gia nh. Nh anh ch em a biet, nhng thc tai nay ang ngay cang b tan cong t cac the lc manh me e doa bop meo ke hoach tao dng cua Thien Chua va phan boi nhng gia tr tng truyen cam hng va nh hnh tat ca nhng g la tot ep nhat trong van hoa cua anh ch em".

Ket thuc bai giang, c Thanh Cha nhac lai li cua Thanh Phaolo trong bai oc th nhat "c Kito a chet thay cho moi ngi, e mot khi chet trong Ngi, chung ta khong con song cho chnh mnh na nhng la song cho Ngi" (x 2. Cr 5,15) va dang li nguyen xin Me Maria, Me Giao hoi, "o tran long nhiet thanh tren cac giam muc, linh muc va tu s, e biet ho tieu hao chnh mnh ma phuc vu anh ch em cach vo v li". ong thi, "xin cho tnh yeu hoa giai cua Chua Kito ngay cang tham nhap hoan toan vao c cau cua xa hoi Philippines, va qua anh ch em, en nhng ni xa xoi nhat cua the gii".

* * * * *

Vao buoi chieu th Sau 16 thang 01 nam 2015, c Thanh Cha a en San van ong trong nha cua "Khu Thng mai A chau" Pasay luc 5g30 e gap g cac gia nh. Khoang 20,000 ngi a tham d buoi gap g nay, di hnh thc mot buoi Phung vu Li Chua. (*)

Sau bai Phuc Am thuat lai bien co Thanh Gia phai sang Ai Cap lanh nan v Heroe ang tm giet Hai nhi Giesu (Mt 2,13-15.19-23), c Thanh Cha a ban huan t cho cong oan tham d.

c Thanh Cha noi: "Kinh Thanh noi rat t ve Thanh Giuse, va neu noi ve ngai, lai thng lai noi ve ngai trong luc ang ngu: mot thien than hien ra trong giac ngu va bao mong cho Thanh Giuse. Trong oan Phuc Am va nghe, chung ta thay Thanh Giuse ngu khong phai mot, ma la hai lan. Toi nay toi cung muon ngh ngi trong Chua vi tat ca anh ch em. Toi can phai ngh ngi trong Chua vi gia nh, va suy t ve gia nh: cha toi, me toi, ong toi, ba toi... Hom nay toi muon ngh ngi cung vi anh ch em va va cung vi anh ch em suy t ve hong an gia nh".

c Thanh Cha neu ra 3 iem cua oan Kinh Thanh nay e suy t, o la: ngh ngi trong Chua, troi day vi Chua Giesu va Me Maria, va tr thanh tieng noi ngon s.

iem th nhat: ngh ngi trong Chua. c Thanh Cha nhan manh tam quan trong cua viec danh nhng gi ngh ngi, thinh lang trong tam hon, danh thi gi cho viec cau nguyen: "Neu chung ta khong cau nguyen th chung ta se khong biet ieu quan trong nhat, o la thanh y Chua oi vi chung ta. Va neu ch hoat ong ma khong cau nguyen th chung ta ch lam c rat t viec".

"Ngh ngi e cau nguyen la ieu ac biet quan trong oi vi gia nh. Chnh trong gia nh ma chung ta phai hoc cach thc cau nguyen trc het... Trong gia nh chung ta hoc yeu thng, tha th, quang ai va ci m ch khong khep kn va ch ky. Chung ta hoc cach i xa hn nhng nhu cau cua mnh, gap g tha nhan va chia se cuoc song cua chung ta vi ho".

iem th hai: Troi day vi Chua Giesu va Me Maria. Nhng luc ngh ngi quy gia, ngh vi Chua trong kinh nguyen, la nhng luc chung ta muon keo dai. Nhng cung nh thanh Giuse, sau khi nghe tieng Chua, chung ta phai troi day, ng len va hanh ong. c tin khong keo chung ta ra khoi tran the, nhng a chung ta vao sau hn trong the gii. Thc vay, moi ngi chung ta co mot vai tro ac thu trong viec chuan b cho Nc Chua en trong tran the cua chung ta.

Trong nhng s vu cac tn hu can thi hanh, c Thanh Cha ac biet noi en s mang benh vc gia nh. Ngai noi: "Co nhieu sc ep tren gia nh ngay nay. Tai Philippines nay co vo so cac gia nh con ang chu au kho v hau qua cua cac thien tai. Tnh trang kinh te lam cho nhieu gia nh phai chia ly v di c e tm cong an viec lam va nhng van e tai chanh lam cho nhieu gia nh b cang thang. Trong khi qua nhieu ngi song trong ngheo oi lam than, th nhng ngi khac lai b thu hut vao trao lu duy vat va nhng loi song pha huy gia nh va nhng oi hoi can ban nhat cua luan ly Kito giao. Gia nh cung b e doa v nhng toan tnh ngay cang gia tang cua mot so ngi muon nh ngha lai chnh nh che gia nh, hoac v trao lu duy tng oi, nen van hoa phu du, thieu ci m oi vi s song".

"The gii chung ta ang can nhng gia nh tot va vng manh e khac phuc nhng e doa ay! Philippines ang can nhng gia nh thanh thien va yeu thng e bao ve ve ep va chan ly ve gia nh trong ke hoach cua Thien Chua va la mot nang , neu gng cho cac gia nh khac".

Va iem th ba: tr thanh tieng noi ngon s. c Thanh Cha noi rang Tin Mng nhac nh chung ta ve ngha vu cua Kito hu phai la nhng tieng noi ngon s trong cac cong oan chung ta. Khi gia nh sinh san va giao duc con cai trong c tin va cac gia tr tot ep, day con cai gop phan xay dng xa hoi, th ho tr thanh mot phuc lanh cho the gii. Tnh thng cua Thien Chua tr nen hien dien va hoat ong qua cach thc chung ta yeu thng va nh cong viec lanh chung ta lam. Chung ta m rong Nc Chua trong the gii nay. Va khi lam nh the chung ta to ra trung thanh vi s mang ngon s ma chung ta nhan lanh khi chu phep ra toi.

Cuoi cung c Thanh Cha ket luan: "Nam nay c cac giam muc cua anh ch em chon la 'Nam Ngi Ngheo'. Toi xin anh ch em, trong t cach la gia nh, hay ac biet e y en n goi cua chung ta tr thanh cac mon e tha sai cua Chua Giesu. ieu nay co ngha la san sang i xa hn gia nh cua anh ch em, va san soc nhng anh ch em khac ang trong tnh canh tung thieu nhat. Toi xin anh ch em ac biet chng to s quan tam oi vi nhng ngi khong co gia nh, nhat la nhng ngi gia va tre em khong co cha me. ng bao gi e ho cam thay le loi, co oc va b bo ri, nhng giup ho biet rang Chua khong quen ho".

- - - - - - - - - - - - -

(*) T ay en cuoi bai trch t vietvatican.net

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page