Dien t cua c Thanh Cha

trong cuoc gap g cac gia nh tai Asian Arena

 

Dien t cua c Thanh Cha trong cuoc gap g cac gia nh tai Asian Arena.

Manila (VietCatholic News 16-01-2015) - Sau thanh le luc 11:15 sang th Sau 16 thang Gieng nam 2015 vi cac Giam Muc, linh muc va tu s Phi Luat Tan tai Vng Cung Thanh ng c Me Vo Nhiem cua thu o Manila, luc 5:30 chieu, c Thanh Cha a gap g cac gia nh Phi Luat Tan trong khuon kho cua mot buoi kinh chieu tai san van ong co mai che mang ten Asian.

Trong dien t trc cac gia nh, c Thanh Cha noi:

 

Cac gia nh than men,

Cac ban than men trong Chua Kito,

Toi rat biet n s hien dien cua anh ch em ay toi nay va nhng chng ta tnh yeu cua anh ch em danh cho Chua Giesu va Giao Hoi cua Ngi. Toi cam n c Giam Muc Reyes, Chu tch Uy ban Giam muc ve gia nh va s song ve nhng li chao mng ngai noi thay mat cho anh ch em. Cach rieng, toi cam n nhng ngi a trnh bay nhng chng ta va chia se cuoc song c tin cua ho vi chung ta.

Kinh Thanh t khi e cap en Thanh Giuse, nhng nhng luc e cap en ngai, Kinh Thanh thng cho chung ta thay ngai ang ngh ngi, chang han nh khi mot thien than bao mong cho ngai biet thanh y Thien Chua. Trong oan Tin Mng chung ta va nghe, chung ta thay Thanh Giuse ngh ngi khong phai mot lan ma la hai lan. Toi nay toi muon c ngh ngi trong Chua vi tat ca anh ch em, va suy t cung anh ch em ve hong an gia nh.

S ngh ngi cua Thanh Giuse a giup ngai thau hieu thanh y Chua danh cho ngai. Trong luc ngh ngi trong Chua nay, khi chung ta tam ngng nhng ngha vu va cac hoat ong hang ngay cua chung ta, Thien Chua cung noi vi chung ta. Ngai noi vi chung ta trong bai oc chung ta va nghe, trong li cau nguyen va trong chng ta cua chung ta, va trong s yen tnh cua tam hon chung ta. Chung ta hay suy ngh ve nhng g ma Chua ang noi vi chung ta, ac biet la trong bai Phuc am buoi toi nay. Co ba kha canh cua oan van nay ma toi muon yeu cau anh ch em suy ngh: ngh ngi trong Chua, choi day vi Chua Giesu va Me Maria, va tr nen mot tieng noi tien tri.

Ngh ngi trong Chua. Ngh ngi la rat can thiet cho sc khoe cua tam tr va the xac chung ta, va thng rat kho khan e co the ngh ngi v nhieu yeu cau at len vai chung ta. Nhng ngh ngi cung la ieu can thiet cho sc khoe tinh than cua chung ta, e chung ta co the nghe thay tieng noi cua Thien Chua va hieu nhng g Chua yeu cau chung ta. Thanh Giuse a c Thien Chua la chon tr nen dng phu cua Chua Giesu va la phu quan cua Me Maria. La Kito hu, anh ch em cung c mi goi, nh Thanh Giuse, e lam mot ngoi nha cho Chua Giesu. Anh ch em hay kien tao ngoi nha ay trong trai tim mnh, trong gia nh, giao x va cong ong cua anh ch em.

e nghe va chap nhan li mi goi cua Thien Chua, e kien tao cho Chua Giesu mot ngoi nha, anh ch em phai co kha nang biet ngh ngi trong Chua. Anh ch em phai danh thi gian moi ngay e cau nguyen. Nhng anh ch em co the noi vi toi: Tha c Thanh Cha, con muon cau nguyen lam, nhng co qua nhieu viec phai lam! Con phai cham soc cho con cai mnh; Con phai lo cong viec nha; Con met moi en mc ngu ngon hoi nao khong biet. ieu nay co the ung, nhng neu chung ta khong cau nguyen, chung ta se khong biet ieu quan trong nhat trong tat ca moi s: o la Thanh Y Chua danh cho chung ta. Va du cho chung ta co lam bao nhieu chuyen, co tat bat en c nao, neu khong cau nguyen chung ta se hoan thanh c c rat t.

Ngh ngi trong cau nguyen la ac biet quan trong oi vi gia nh. Chnh gia nh la ni chung ta hoc biet cach cau nguyen lan au tien. o chung ta biet en Thien Chua, o chung ta ln len thanh nhng tn hu nam n, o chung ta thay mnh la thanh vien cua mot gia nh ln hn cua Thien Chua, la Giao Hoi. Trong gia nh, chung ta hoc cach yeu thng, tha th, quang ai va ci m, khong khep kn va ch ky. Chung ta hoc cach vt qua nhu cau rieng cua chung ta, e gap g ngi khac va chia se cuoc song cua chung ta vi ho. o la ly do tai sao cau nguyen nh la mot gia nh la rat quan trong! o la ly do tai sao gia nh la rat quan trong trong ke hoach cua Thien Chua danh cho Giao Hoi!

Tiep theo, la choi day vi Chua Giesu va Me Maria. Nhng khoanh khac quy gia cua ngh ngi, ngh ngi vi Chua trong li cau nguyen, la nhng khoanh khac chung ta mong co the keo dai hn. Cung nh Thanh Giuse, mot khi chung ta a nghe tieng noi cua Thien Chua, chung ta phai choi day t giac ngu cua mnh; chung ta phai ng len va hanh ong (Rm 13:11). c tin khong mang chung ta ra khoi the gii, nhng loi keo chung ta i sau hn vao the gii. Moi ngi trong chung ta, tren thc te, co mot vai tro ac biet trong viec chuan b cho s tai quang lam cua vng quoc Thien Chua trong the gii cua chung ta.

Hong an Thanh Gia a c giao pho cho Thanh Giuse the nao th hong an gia nh va v tr cua no trong ke hoach cua Thien Chua cung c trao pho cho chung ta nh the. Thien than Chua a mac khai cho Thanh Giuse nhng nguy hiem ang e doa Chua Giesu va Me Maria, buoc ho phai chay tron sang Ai Cap va sau o nh c tai Nazareth. Trong thi ai chung ta, Thien Chua cung keu goi chung ta nhan ra nhng nguy hiem ang e doa gia nh rieng cua chung ta e chung ta bao ve gia nh mnh khoi b ton hai.

Nhng ap lc trong cuoc song gia nh hien nay rat nhieu. ay, tai Phi Luat Tan nay vo so gia nh van con b anh hng cua thien tai. Tnh hnh kinh te a phan re cac gia nh khi phai di c hay tm kiem cong an viec lam, va cac van nan tai chnh cung gay cang thang cho nhieu gia nh. Trong khi co qua nhieu ngi phai song trong ngheo oi cung cc, th nhng ngi khac lai b loi cuon vao mot cuoc song coi trong vat chat va nhng loi song ang pha hoai i song gia nh va cac oi buoc c ban nhat cua luan ly Kito giao. Cac gia nh cung ang b e doa bi nhng no lc ngay cang tang cua mot so ngi muon xac nh lai cac nh che cua hon nhan, bi thuyet tng oi, bi th van hoa phu du, bi mot s thieu ci m vi s song.

The gii chung ta can nhng gia nh tot va manh me e vt qua nhng moi e doa! Phi Luat Tan can nhng gia nh thanh thien va yeu thng e bao ve ve ep va s that cua cac gia nh trong ke hoach cua Thien Chua va tr thanh mot s ho tr va la gng mau cho cac gia nh khac. Moi e doa cho gia nh cung la mot moi e doa cho xa hoi. Tng lai cua nhan loai, nh Thanh Giao Hoang Gioan Phaolo II thng noi, la thong qua cac gia nh (x Familiaris Consortio, 85). V vay, hay bao ve gia nh anh ch em! Hay nhn thay ni nhng gia nh kho bau v ai nhat cua at nc anh ch em va hay luon luon nuoi dng gia nh bang li cau nguyen va an sung cua cac b tch. Cac gia nh se luon luon co nhng th thach, nhng xin anh ch em ng bao gi chong chat them nhng th thach cho gia nh! Thay vao o, hay la nhng tam gng song ong ve tnh yeu, s tha th va cham soc lan nhau. Hay la nhng ni thanh thieng ton trong s song, tuyen bo s thanh thieng cua s song con ngi t luc thu thai cho en cai chet t nhien. That la mot hong an ln lao cho xa hoi, neu moi gia nh Kito hu song tron ven n goi cao quy cua no! V vay, hay choi day vi Chua Giesu va Me Maria, va khi hanh tren con ng Chua ve ra cho moi ngi trong anh ch em.

Cuoi cung, Tin Mng chung ta va nghe nhac nh chung ta ve ngha vu Kito cua mnh la tr nen tieng noi tien tri gia cac cong ong cua chung ta. Thanh Giuse lang nghe thien than Chua va ap lai tieng goi cua Chua cham soc cho Chua Giesu va Me Maria. Bang cach nay, ngai a ong tron vai tro cua mnh trong ke hoach cua Thien Chua, va tr thanh mot phc lanh khong ch cho Thanh Gia, nhng la mot phc lanh cho tat ca nhan loai. Cung vi c Maria, Thanh Giuse la mot gng mau cho cau be Giesu khi Ngai ln len trong khon ngoan, tuoi tac va an sung (x Lk 2:52). Khi cac gia nh a nhng con tre vao the gii nay, hay day do ho trong c tin va cac gia tr lanh thanh, va day cho ho biet ong gop cho xa hoi, e ho tr thanh mot phc lanh trong the gii chung ta. Tnh yeu cua Thien Chua tr nen hu hnh va tch cc bi cach thc chung ta yeu thng va bang nhng viec thien chung ta lam. Chung ta hay m rong vng quoc Chua Kito trong the gii nay. Va khi lam viec nay, chung ta trung tn vi s menh tien tri a lanh nhan khi chu phep ra toi.

Trong nam nay, nam ma cac giam muc cua anh ch em a danh lam Nam cua Ngi Ngheo, toi yeu cau anh ch em, trong t cach la cac gia nh, hay lu tam ac biet en n goi cua chung ta la nhng mon e truyen giao cua Chua Giesu. ieu nay co ngha la san sang i xa hn ngoi nha cua mnh e cham soc cho nhng anh ch em chung ta ang can en chung ta nhat. Toi xin anh ch em ac biet quan tam en nhng ngi khong co mot gia nh rieng cua mnh, ac biet la nhng ngi gia va tre em mo coi. ng bao gi e cho ho cam thay b co lap, le loi va b bo ri, nhng giup ho nhan ra rang Thien Chua khong quen ho. Chnh anh ch em co the rat ngheo ve phng dien vat chat, nhng anh ch em van d dat nhng hong an e trao tang cho Chua Kito va cong oan Giao Hoi cua Ngi. ng che giau c tin cua mnh, ng giau Chua Giesu i, nhng hay a Ngai vao the gii va hay trao ra nhng chng ta i song gia nh cua anh ch em!

Anh ch em than men trong Chua Kito, hay biet rang toi luon cau nguyen cho anh ch em! Toi cau nguyen xin Chua tiep tuc lam cho tnh yeu cua anh ch em danh cho Ngai sau sac hn, va xin cho tnh yeu nay co the c the hien trong tnh yeu anh ch em danh cho nhau va cho Giao Hoi. Hay cau nguyen thng xuyen va mang nhng hoa trai li cau nguyen cua anh ch em vao the gii, e tat ca co the nhan biet Chua Giesu Kito va tnh yeu thng xot cua Ngai. Xin cung hay cau nguyen cho toi, v toi thc s can li cau nguyen cua anh ch em va luon can en nhng li cau nguyen nay!

 

J.B. ang Minh An dch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page