c Thanh Cha Phanxico

gap chnh quyen Philippines

 

c Thanh Cha Phanxico gap chnh quyen Philippines.

Manila (Vat. 16-01-2015) - c Thanh Cha Phanxico khuyen khch chnh quyen Philippines cai to cac c cau xa hoi gay ra bat cong va bai tr nan tham o hoi lo.

Ngai a ra li keu goi tren ay trong cuoc gap g chnh quyen Philippines sang ngay 16 thang 1 nam 2015.

Th sau, 16 thang 1 nam 2015, la ngay th hai cua c Thanh Cha Phanxico tai Philippines. Ngai a t Sri Lanka en san bay cua can c khong quan Villamor Manila luc gan 6 gi chieu th nam 15 thang 1 nam 2015 sau hn 6 gi bay. V biet c Thanh Cha bay suot ngay nen chac la met, nen nghi thc on tiep chnh thc vi dien van c di sang ngay hom sau (la th sau 16 thang 1 nam 2015). Dau vay vao chieu ngay 15 thang 1 nam 2015 Tong thong Benigno Aquino van ra san bay on tiep c Thanh Cha cung vi hang chuc ngan ngi, nhat la cac em hoc sinh, trong khu vc phi trng, va doc ng suot 9 cay so ve toa S Than Toa Thanh, a co 2 trieu ngi, theo ban to chc, a danh cho ngai mot cuoc chao on het sc nong nhiet. Luc o la tri toi, nen xe ch c Thanh Cha c bat en sang e moi ngi co the thay ngai.

c Thanh Cha chnh thc bat au hoat ong tai Philippines t sang th sau, 16 thang 1 nam 2015, va ngai a co 3 hoat ong chnh: trc tien la nghi thc on tiep chnh thc tai Phu Tong Thong, gap g tong thong, chnh quyen va ngoai giao oan, roi sau o ngai c hanh thanh le vi cac Giam Muc, Linh Muc, tu s nam n va chung sinh tai Nha th chnh toa Manila. Ban chieu vao luc 5 gi ri, ngai gap g cac gia nh tai Hoi trng the thao khu trung tam thng mai Mall of Asia Arena. Sau ay la chi tiet cac hoat ong cua c Thanh Cha.

Tham tong thong va gap chnh quyen

Luc 9 gi sang, c Thanh Cha a t Toa S Than Toa Thanh en Phu Tong thong Philippines, cung goi la Dinh Malacanan, cach o 5 cay so. Xa kia ay la dinh cua quan toan quyen thi thuoc a Tay Ban Nha, c xay cat nam 1802.

Le nghi on tiep c Thanh Cha dien ra luc 9 gi 15 phut vi 21 phat ai bac chao mng, duyet qua oan quan danh d, quoc thieu Vatican va Philipines, cung nh gii thieu cac thanh phan cua hai phai oan, trc khi c Thanh Cha tien vao trong dinh e hoi kien rieng vi Tong thong Benigno Co Hoang C Aquino III. Ong nam nay 54 tuoi (1960), la con cua Thng ngh s Ninoy Aquino b am sat tai Phi trng Manila nam 1983 va cua ba tong thong Corazon Aquino Co Hoang C. Ong ac c tong thong nh ng vien cua ang T do trong buoc bau c hoi nam 2010 va ke nhiem ba Gloria Arroyo.

Sau khi hoi kien rieng vi Tong thong Aquino III va gap g gia nh ong, c Thanh Cha a tien sang phong nghi le Rizal e gap cac gii chc chnh quyen va ngoai giao oan, tong cong la 450 ngi.

Dien van cua c Thanh Cha

Len tieng trong dp nay, c Thanh Cha cho biet cuoc vieng tham cua ngai tai Philippines dien ra trong khuon kho chuan b ky niem 500 nam bat au cong bo Li Chua Giesu Kito tai at nc nay, mng vao nam 2021. Tiep en cuoc vieng tham cung lien he mat thiet ti cuoc tan pha do cuong phong Yolanda gay ra. Ngai ngng mo no lc lien i cua dan chung, nhat la ngi tre, va ong thi muon bay to s gan gui vi nhng ngi b ton thng v thien tai nay. Ngai khong quen keu goi cai to nhng c cau xa hoi bat cong, bai tr nan tham nhung thng la tin chiem hang au tai nc nay, va giai quyet nan ngheo oi, khien cho 25% dan Phi hien nay ang phai song vi li tc 1 my kim moi ngay. c Thanh Cha noi:

"Tam gng lien i nay cung la mot bai hoc rat quan trong oi vi tng lai. Cung nh mot gia nh, moi xa hoi kn muc nang lc t nhng tai nguyen sau rong nhat cua mnh e oi pho vi nhng thach o mi. Philippines, cung nh cac nc khac A chau, ang ng trc thach o nhng thay oi trong viec kien tao nhng nen tang vng chac cho mot xa hoi tan tien, phan anh nhng gia tr chan chnh cua con ngi, bao ve pham gia va cac quyen cua moi ngi von la hong an qu gia Thien Chua ban cho. Tat ca ieu ay eu rat quan trong so vi nhng boi canh chnh tr va luan ly ao c mi me va phc tap."

c Thanh Cha nhac en vai tro va trach nhiem cua cac nha chnh tr can lam tat ca nhng g co the e xay dng cong ch, bao ton tai nguyen phong phu ve nhan s va thien nhien ma Chua ban cho at nc nay. V the can kien tao nhng ieu kien can thiet e cac the he tre kien tao mot xa hoi thc s la cong bang, lien i va hoa bnh.

c Thanh Cha gi lai truyen thong Kinh Thanh qui nh ngha vu cua moi dan toc phai lang nghe tieng noi cua ngi ngheo va chong lai moi hnh thc chenh lech xa hoi nh gng mu. Viec cai to nhng c cau xa hoi ang keo dai tnh trang ngheo oi va loai tr ngi ngheo, trc tien oi phai hoan cai tam tr. Cac Giam Muc Philippines a an nh nam 2015 la "Nam cua ngi ngheo". Tieng noi ngon s nay mi goi tat ca moi ngi suy t, oi mi tren moi bnh dien cua i song xa hoi, bai tr nan tham nhng va tat ca nhng g gay ra tnh trang loai tr va ngheo oi cua bao nhieu ngi trong xa hoi.

Cung trong dien van, c Thanh Cha nhac en mot hoat ong chnh trong cuoc vieng tham cua ngai la gap g cac gia nh, va ngi tre. Ngai noi:

"Gia nh co mot s mang ac biet trong xa hoi. Thc vay chnh trong gia nh ma ngi tre hoc cac gia tr va hap thu bau khong kh chan thc cho toan the i song. V the, can phai cung co, thay v pha huy hoac lam bien thai gia nh. Chung ta biet co bao nhieu kho khan ma cac nc dan chu ngay nay ang gap phai trong viec ton trong pham gia bat kha vi pham cua moi ngi, quyen cua cac tre em cha sinh ra, cung nh quyen cua ngi gia va ngi benh. Trong boi canh nay, cac gia nh va cac cong oan a phng phai chu toan vai tro cua mnh trong viec kien tao mot nen van hoa toan dien, tot lanh, lien i, trung thanh, nh nhng nen tang vng manh va la can ban luan ly ao c vng chac giup xa hoi song chung.

Sau cung, c Thanh Cha nhac en s ong gop cua Philippines cho s cong tac quoc te gia cac nc A chau va ngai cung nhac en nhu cau cua nhng ngi dan nc nay ang song tai nhieu nc tren the gii, gop phan vao s sung tuc cua cac nc o. V the, ngai khuyen khch Philippines tiep tuc co gang am bao cho moi cong dan mot s phat trien nhan ban toan dien.

c Thanh Cha khong quen ca ngi nhng co gang thang tien oi thoai va cong tac gia tn o cac ton giao khac nhau va ngai bay to tin tng la nhng bc tien a c thc hien nham mang lai hoa bnh mien nam Philippines se at c nhng giai phap ung an, phu hp vi cac nguyen tac nen tang cua quoc gia trong niem ton trong cac quyen bat kha nhng cua moi ngi, ke ca cac tho dan ban x va cac nhom ton giao thieu so.

Ri phu Tong thong sau cuoc gap g, c Thanh Cha a tien ve Nha th chnh toa Manila cach o 5 cay so e chu s thanh le vi cac Giam Muc, Linh Muc, tu s nam n va chung sinh.

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page