Bai giang cua c Phanxico

trong Thanh Le tai Nha Th Chnh Toa Manila

 

Bai giang cua c Phanxico trong Thanh Le tai Nha Th Chnh Toa Manila.

Manila (VietCatholic News 16-01-2015) - C hanh Thanh Le tai Nha Th Chnh Toa Manila th Sau, 16 thang Gieng nam 2015, c Giao Hoang Phanxico thuc giuc ngi Cong Giao Phi Luat Tan tr thanh cac ai s cua Chua Kito va tha tac vien cua hoa giai, bang cach loan bao Tin Mng ve tnh yeu, long thng xot va cam thng vo bien cua Thien Chua. Noi vi cac giam muc, linh muc, tu s va chung sinh tu tap tai Nha Th Chnh Toa, c Giao Hoang noi rang Giao Hoi tai Phi Luat Tan c mi goi tha nhan va au tranh chong cac nguyen nhan tao ra bat bnh ang va bat cong lau i tng lam hoen o bo mat cua xa hoi Phi Luat Tan, hien nhien i ngc lai giao huan cua Chua Kito.

Gia luc ngi Phi Luat Tan chuan b mng 5 the ky Giao Hoi du nhap vao quoc gia A Chau nay, c Giao Hoang noi rang ngi Cong Giao phai xay dng tren di san qua kh mot xa hoi c gay hng bi s iep c ai, tha th va lien i cua Tin Mng e phuc vu ch chung.

Sau ay la ban dch Viet ng toan van bai giang cua c Giao Hoang Phanxico tai Nha Th Chnh Toa c Me Vo Nhiem, Manila:

 

"Con co yeu men Thay khong?... Hay cham soc oan chien cua Thay" (Ga 21:15-17). Li Chua Giesu noi vi Thanh Phero trong Tin Mng hom nay la nhng li au tien toi tha vi anh ch em, cac hien huynh giam muc va linh muc, cac tu s nam n, va cac chung sinh tre trung. Nhng li nay nhac ta nh ti mot ieu chu yeu. Moi tha tac muc vu eu phat sinh t tnh yeu. Moi i song tan hien eu la dau ch tnh yeu hoa giai cua Chua Kito. Giong Thanh Terexa, trong tnh a dang cua n goi, moi ngi chung ta eu c mi goi, cach nao o, tr thanh tnh yeu gia long Giao Hoi.

Toi chao knh moi anh ch em bang mot tam tnh au yem bao la. Va toi xin anh ch em em tnh au yem nay ti moi anh ch em cao nien va benh hoan cua anh ch em, va ti moi ngi khong the tham gia vi chung ta hom nay. Gia luc Giao Hoi tai Phi Luat Tan hng ve le ky niem 5 tram nam truyen giang Tin Mng cua no, chung ta cam thay biet n oi vi di san do khong biet bao nhieu giam muc, linh muc va tu s cua nhng the he a qua truyen lai. Ho lao nhoc khong nhng e truyen giang Tin Mng va xay ap Giao Hoi tai x s nay, ma con tao nen mot xa hoi c gi hng bi s iep bac ai, tha th va lien i cua Tin Mng nham phuc vu ch chung. Ngay nay, anh ch em ang tiep noi cong trnh yeu thng ay. Giong nh ho, anh em c mi goi xay dng nhng chiec cau, cham nuoi oan chien cua Chua Kito, va chuan b nhng con ng ti mat cho Tin Mng tai A Chau vao luc bnh minh cua mot thi ai mi.

"Tnh yeu Chua Kito thuc ep chung ta" (2Cor 5:14). Trong bai oc th nhat hom nay, Thanh Phaolo day ta rang tnh yeu ma ta c mi goi cong bo la mot tnh yeu hoa giai, phat sinh t trai tim ang Cu The chu ong inh. Chung ta c mi goi tr thanh "cac ai s cua Chua Kito" (2Cor 5:20). Tha tac vu cua chung ta la tha tac vu hoa giai. Chung ta cong bo Tin Mng ve tnh yeu, long thng xot va cam thng vo bien cua Thien Chua. Chung ta cong bo niem vui cua Tin Mng. V Tin Mng qua la li ha n thanh cua Thien Chua, la sc manh duy nhat, mot mnh no co the em lai s toan ven va lanh lan lai cho the gii tan v cua chung ta. No co the gi hng cho viec xay dng mot trat t xa hoi thc s cong bang va c cu chuoc.

Tr thanh ai s cua Chua Kito, trc nhat, co ngha mi goi moi ngi tien ti viec ch than gap g mot cach oi mi vi Chua Giesu (Niem Vui Tin Mng, so 3). Li mi goi nay phai nam cot loi viec anh ch em ky niem cong cuoc truyen giang Tin Mng tai Phi Luat Tan. Nhng Tin Mng cung la li mi goi hoi tam, t van lng tam ta, trong t cach ca nhan va trong t cach mot dan toc. Nh cac giam muc Phi Luat Tan a rat ung trong li giang day cua mnh, Giao Hoi Phi Luat Tan c mi goi tha nhan va au tranh chong cac nguyen nhan tao ra bat bnh ang va bat cong lau i tng lam hoen o bo mat cua xa hoi Phi Luat Tan, hien nhien i ngc lai giao huan cua Chua Kito. Tin Mng mi goi cac ca nhan Kito hu song cuoc song trung thc, liem chnh va quan tam ti ch chung. Nhng no cung keu goi cac cong ong Kito Giao tao ra "cac quy ao liem chnh", cac he thong lien i co the m rong e bao gom va bien cai xa hoi bang chng ta tien tri cua mnh.

La cac ai s cua Chua Kito, chung ta, cac giam muc, cac linh muc va cac tu s, phai la nhng ngi au tien chao on n hoa giai vao trai tim mnh. Thanh Phaolo giai thch ro y ngha cua ieu nay. No co ngha t bo cac loi nhn pham tuc, e nhn moi s cach mi me di s soi sang cua Chua Kito. No co ngha phai la nhng ngi au tien biet xet lng tam mnh, biet tha nhan cac thieu sot va toi loi cua ta, va tiep nhan con ng hoi tam lien l. Lam the nao cong bo c net mi me va sc manh giai thoat cua Thanh Gia cho ngi khac, neu chnh chung ta t khc khong e li Chua lay ong s t man cua ta, noi s thay oi cua ta, nhng thoa hiep ti tien cua ta vi cung cach cua the gian nay, ngha la "tnh pham tran thieng lieng" cua ta (xem Niem Vui Tin Mng, so 93)?

Vi chung ta, cac linh muc va ngi tan hien, quay tr ve vi net mi me cua Tin Mng bao ham hang ngay phai gap g Chua trong cau nguyen. Cac thanh day ta rang ay la nguon cua moi nhiet thanh tong o! oi vi cac tu s, song net mi me cua Tin Mng cung co ngha la tm ra nh mi trong i song va viec tong o cua cong oan cac sang kien e cang ngay cang ket hp mat thiet hn vi Chua trong mot tnh yeu hoan hao. oi vi tat ca chung ta, no co ngha phai song nhng cuoc song phan anh c c ngheo kho cua Chua Kito; tron cuoc i cua Ngi a tap chu vao viec thc thi thanh y Chua Cha va phuc vu ngi khac. D nhien, nguy c ln lao oi vi viec nay la chu ngha duy vat chat co the len loi vao i ta va xam hai chng ta ta a ra. Ch bang cach tr nen ngheo, bang cach tc bo tnh t man cua ta, ta mi co the ong hoa vi nhng ngi nho be nhat trong anh ch em mnh. Ta se nhn s vat di mot anh sang mi va nh o, giai ap c mot cach trung thc va liem chnh thach o cua viec cong bo tnh triet e cua Tin Mng trong mot xa hoi a tr nen thoai mai vi chnh sach loai bo, phan cc va bat bnh ang xa hoi ay tai tieng.

ay, toi muon ngo may li ac biet vi cac linh muc, cac tu s va chung sinh tre ang hien dien gia chung ta. Cha yeu cau cac con chia se niem vui va niem phan khch trong tnh yeu Chua Kito va Giao Hoi cua cac con vi moi ngi, nhat la vi nhng ngi cung trang la vi cac con. Hay hien dien vi nhng ngi tre co the ang boi roi va nan long, nhng van tiep tuc coi Giao Hoi la bang hu tren ng l th va la nguon hy vong. Cac con hay hien dien vi nhng ngi, v phai song gia mot xa hoi tru nang v ngheo oi va thoi nat, nen a tan nat trong tinh than, toan tnh au hang, bo trng, song ngoai ng pho. Hay loan bao ve ep va s that cua s iep Kito Giao cho mot xa hoi ang b cam do bi nhng trnh bay doi tra ve tnh duc, hon nhan va gia nh. Nh cac con a biet, cac thc tai nay moi ngay moi b tan cong nhieu hn bi cac lc lng manh me e doa lam meo mo ke hoach cua Thien Chua danh cho tao vat va phan boi chnh cac gia tr tng gay hng va len khuon cho tat ca nhng g tot ep nhat trong nen van hoa cua cac con.

Thc vay, nen van hoa Phi Luat Tan von c len khuon bi oc tng tng cua c tin . Ngi Phi Luat Tan khap ni van noi danh ve tnh yeu Chua, long ao c sot sang cua ho va long sung knh ay am ap cua ho oi vi c Me va kinh man coi cua ngai. Di san v ai nay cha ng mot tiem nang truyen giao manh me. o la cung cach nhan dan cac con a hoi nhap van hoa Tin Mng va tiep tuc duy tr s iep cua no (xem Niem Vui Tin Mng, so 122). Trong cac co gang chuan b mng 5 tram nam cua cac con, hay xay dng tren nen tang vng chac nay.

Chua Kito a chet cho moi ngi e, sau khi chet cho Ngi, chung ta se khong con song cho chnh mnh na ma la cho Ngi (xem 2Cor 5:15). Cac hien huynh giam muc, cac linh muc va tu s than yeu, toi cau xin c Maria, Me Giao Hoi, tiep nhan cho tat ca anh ch em n nhiet thanh, e anh ch em danh chnh anh ch em cho viec phuc vu anh ch em cua mnh cach vo v ky. Bang cach nay, xin tnh yeu hoa giai cua Chua Kito cang ngay cang tham sau tron ven hn vao c cau xa hoi Phi Luat Tan va qua anh ch em, ti nhng vung xa xoi nhat cua the gii.

 

Vu Van An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page