S iep cua c Thanh Cha Phanxico

nhan ngay Hoa Bnh The Gii 2015

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan ngay Hoa Bnh The Gii 2015.

Vatican (Vat. 10-12-2014) - Hom 10 thang 12 nam 2014, Phong bao ch Toa Thanh a cong bo S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan ngay Hoa bnh the gii lan th 48, se c c hanh ngay 1 thang 1 nam 2015 ti ay ve e tai: "Khong con la no le na, nhng la anh em".

e tai nay la mot cau trch t th than Phaolo gi ong Philomeno (1,15-16). S iep gom 2 phan: Phan au c Thanh Cha noi ve bao nhieu kha canh cua nan no le trong qua kh va ngay nay, va nhac en nhng nguyen nhan sau xa cua chung. Trong phan th II ngai khuyen khch tm ra nhng giai phap chung e bai tr nan no le ma ngai goi "hien tng ang kinh tm".

Sau ay la ban dch Viet ng toan van S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan ngay Hoa Bnh The Gii 2015:

 

1. Khi au nam mi nay, khoanh khac chung ta on nhan an sung cua Thien Chua cho toan the nhan loai, toi xin chan thanh gi li chuc bnh an en moi ngi nam n, cung nh cho moi dan toc va quoc gia tren the gii, cac nha lanh ao quoc gia va chnh phu, va cac chc sac cua ton giao, cung vi li cau xin e khong con nhng cuoc chien tranh, xung ot va nhng noi au n gay ra bi con ngi, cac dch benh xa cung nh nay va bi nhng tan pha do thien tai. Toi ac biet cau xin e, khi ap lai li mi goi cong tac cua chung ta vi Thien Chua va vi moi ngi thanh tam thien ch e lam thang tien s ong tam nhat tr, chung ta biet khang c lai nhng cam do xui giuc mnh hanh x theo cach khong xng vi t cach lam ngi cua chung ta.

Trong s iep hoa bnh vao thang gieng nam ngoai, toi a noi ve "khao khat mot cuoc song tron ay... bao ham c mong manh liet ve mot tnh huynh e thuc ay chung ta en vi nhng ngi khac, ni o chung ta nhn ve nhau khong phai nh nhng ke thu hay oi thu, nhng nh anh ch em c on nhan va om ap".[1] V t ban chat, con ngi la hu the co tng quan, c an bai la phai i tm s tron ay qua cac tng quan lien v, c gi hng bi s cong bang va tnh yeu, nen viec nhan pham, t do va tnh t tr c tha nhan va ton trong la rat nen rang cho viec phat trien cua mnh. ang buon thay, nhng tai hoa cua viec con ngi truc li nhau a lam huy hoai nang ne i song hiep thong va li mi goi that chat cac tng quan lien v c anh dau bang s ton trong, cong bang va tnh yeu. Hien tng ghe tm nay, von dan ti viec coi thng cac quyen c ban cua ngi khac va xoa bo quyen t do va nhan pham cua ho, mang rat nhieu hnh thc ma gi ay toi xin man phep e cap en nhng ieu nay cach van tat, e di anh sang Li Chua, chung ta co the xem tat ca moi ngi "khong con la nhng no le, nhng la anh ch em vi nhau".

Lang nghe ke hoach cua Thien Chua danh cho nhan loai

2. e tai ma toi chon cho s iep nam nay c rut ra t th cua Thanh Phaolo gi ong Philemon, trong o thanh Tong o a xin cong s vien cua mnh on nhan Onesimus, trc kia la no le cua Philemon, bay gi a tr thanh mot Kito hu va v the, theo Phaolo, ang e c xem la mot ngi anh em. V Tong o dan ngoai viet rang: "No a xa anh mot thi gian e anh co c lai no vnh vien; khong phai c lai mot ngi no le, nhng thay v mot ngi no le, th c mot ngi anh em rat than men" (Plm 15-16). Onesimus a tr thanh ngi anh em cua Philemon khi ong tr thanh mot Kito hu. Nh the, viec quay tr ve vi c Kito, bat au mot cuoc song la ngi mon e trong c Kito, lam nen mot s tai sinh (x. 2Cr 5,17; 1Pt 1,3) von tai tao lai tnh huynh e nh la moi day nen tang cua i song gia nh va i song xa hoi.

Trong Sach Sang The (x St 1,27-28), chung ta oc thay rang Thien Chua a dng nen ngi nam va ngi n, va chuc phuc cho ho e ho co the ln len va sinh soi nay n: Ngai tao nen ngi cha Adam va ngi me Eve, hai ngi nay - khi ap lai lenh truyen hay sinh soi nay n cua Chua - a lam nen tnh huynh e au tien, tnh huynh e gia Cain va Aben. Cain va Aben la anh em, bi v chung c sinh ra t cung mot da, va nh the, chung co cung mot nguon goc, ban chat va pham gia nh cha me mnh, nhng ngi c tao ra giong Thien Chua va theo hnh anh Thien Chua.

Nhng tnh huynh e cung c dien ta trong s phong phu va khac biet gia anh ch em, cho du ho c noi ket qua viec cung do me sinh ra va co cung ban chat cung nh nhan pham. V the, xet nh la nhng anh ch em, tat ca moi ngi, t ban chat, eu co moi tng quan vi ngi khac, nhng ngi ay tuy khac vi mnh nhng lai cung chia se mot nguon goc, ban chat va pham gia. Theo o, tnh huynh e lam nen moi day lien ket cac tng quan thiet yeu e xay dng gia nh nhan loai do Thien Chua tao ra.

ang buon thay, ngay gia nhng thu tao au tien ma sach Sang The ke lai va viec tai sinh trong c Kito, ni ma cac tn hu tr nen anh ch em cua "con au long gia nhieu anh em" (Rm 8,29), a ton tai thc tai tieu cc cua toi loi, thng pha v tnh huynh e gia cac thu tao va lien tuc lam bien dang net ep va s cao quy cua ban chat la anh ch em cua chung ta trong chnh gia nh nhan loai. Cain khong nhng khong nang Abel ma con giet Abel v long ganh t va khi lam the, ong a lam nen cuoc chien huynh e tng tan au tien. "Viec Cain a giet em mnh la A-ben cho thay mot tham kch cua s khc t triet e n goi lam anh em cua Cain. Cau chuyen cua ho (x. St 4,1-16) ch ra nhiem vu kho khan ma moi ngi nam va n c mi goi, e song nh mot, moi ngi phai quan tam en ngi khac.[2]

Cung nh trong cau chuyen cua gia nh ong Noe va con cai ong (x. St 9,18-27), Cam khong ton trong cha mnh la Noe, khien Noe quyen rua a con hon lao nay va chuc phuc cho nhng a khac, nhng ngi knh trong ong, ieu nay tao ra mot s khong cong bang gia nhng anh ch em cung mot me sinh ra.

Trong trnh thuat ve nguon goc cua gia nh nhan loai, toi lam cach ly vi Thien Chua, vi cha ong ngay xa va vi anh em, a noi len viec loai tr s hiep thong vi nhau va no c bieu lo trong mot nen van hoa chinh phuc (x. St 9,25-27), vi nhng hau qua an xen va keo dai t the he nay en the he kia: loai tr ngi khac, oi x te bac gia con ngi, bao lc en nhan pham va cac quyen c ban va c che hoa cua s bat cong. T ay, ta thay can phai hoan cai lien l tr ve vi Giao c, c thc hien tron ven bi hien te cua c Giesu tren thap gia, vi niem tin rang "ni nao cang nhieu toi loi, ni o an sung cang cha chan... nh c Giesu Kito" (Rm 5,20.21). c Kito, Ngi Con yeu dau, a en e mac khai tnh yeu cua Chua Cha danh cho nhan loai. Nhng ai nghe Tin Mng va ap lai li mi goi hoan cai th tr thanh "anh ch em va la me" cua c Giesu (Mt 12,50), va v the c Thien Chua Cha nhan lam con (x. EP 1,5).

Nhng ngi ta khong tr thanh mot Kito hu, mot ngi con cua Cha va la anh ch em trong c Kito, xet nh la menh lenh cua Chua, neu khong thc thi quyen t do ca nhan, ngha la, neu khong c hoan cai tr ve vi c Kito mot cach t do. Tr thanh mot ngi con cua Chua th thiet yeu phai c noi ket vi s hoan cai: "Sam hoi, va chu phep ra, moi ngi trong anh em, nhan danh c Giesu Kito e c tha th toi loi va anh em se lanh nhan an sung cua Thanh Than" (Cv 2,38). Tat ca nhng ai ap lai li rao giang cua Phero bang c tin va vi cuoc song cua mnh th i vao trong tnh huynh e cua cong oan Kito hu au tien (x. 1Pr 2,17; Cv 1,15.16; 6,3; 15,23): Do Thai va Hy Lap, no le va t do (x. 1Cr 12,13; Gl 3,28) trong o s khac biet ve nguon goc va tnh trang xa hoi khong lam giam i nhan pham cua bat c ai hay khong cho bat c ngi nao thuoc ve Dan Chua. V the, cong oan Kito giao la mot ni hiep thong, ni o moi ngi song trong tnh yeu nh anh ch em (x. Rm 12,10; 1 Tx 4,9; Dt 13,1; 1Pr 1,22; 2Pr 1,7).

Tat ca nhng ieu nay cho thay lam the nao Tin Mng cua c Giesu Kito, qua o Thien Chua lam "moi s tr nen mi" (Kh 21,5)[3], co the cu van cac tng quan gia con ngi, bao gom ca tng quan gia no le va ong chu, bang cach lam sang to nhng ieu ma ca hai eu co chung: cung c nhan lam con va moi day tnh huynh e vi c Kito. Chnh c Giesu a noi vi cac mon e: "Thay khong con goi anh em la toi t v toi t khong biet viec chu lam, nhng thay goi anh em la ban hu v tat ca nhng g Thay nghe c ni cha Thay, Thay a cho anh em biet" (Ga 15,15)

Nhieu bo mat no le hom qua va hom nay

3. T thi xa xa, cac xa hoi khac nhau a biet en hien tng ngi thong tr ngi. a tng co nhng giai oan trong lch s nhan loai, ni o c cau no le c chap nhan cac rong rai va c luat ghi nhan. ieu nay quy nh nhng ai c sinh ra t do va nhng ai sinh ra la no le, cung nh nhng ieu kien ma qua o mot ngi von sinh ra la t do nhng co the b mat i quyen t do cua mnh hay co lai no. Noi cach khac, chnh luat phap cung tha nhan rang mot so ngi nao o co the hay phai b xem la tai san cua ngi khac, co quyen t do quyet nh tren so phan ngi ay; mot no le co the b mua ban, chuyen giao hay mua c, nh the ho la mot mon hang thng mai.

Ngay nay, vi s phat trien tch cc cua y thc con ngi, nan no le, von c xem nh la mot toi ac chong lai nhan loai,[4] a chnh thc b xoa bo tren toa the gii. Quyen cua moi ngi khong c b xem la no le hay phu thuoc nh no le c tha nhan trong luat quoc te nh la mot ieu khoan bat kha xam pham.

Tuy nhien, bat chap cong ong quoc te a ky ket rat nhieu hiep c nham ti viec cham dt nan no le di nhieu hnh thc, va a khi ong nhieu chien dch khac nhau e chong lai nan nay, hang trieu ngi ngay nay - tre em, an ong va an ba u moi la tuoi - van b trut bo quyen t do va b buoc phai song trong nhng ieu kien giong nh cac no le.

Toi ngh en nhieu lao ong nam va n, ca nhng ngi tre tuoi, b no dch hoa trong nhieu khu vc khac nhau, du la chnh thc hay khong chnh thc, t viec cong viec trong nha cho en viec nong nghiep, t cac nha may cong nghiep en ham mo, tai nhieu nc nhng quy nh ve lao ong khong khp vi nhng quy nh va chuan mc quoc te toi thieu, hay tham ch la phi phap khi trong he thong phap luat cua mnh, khong he co nhng quy nh nao bao ve quyen li cua ngi lao ong.

Toi cung ngh en ieu kien song cua nhieu ngi t nan, ma, trong cuoc phieu lu ay bi kch, a phai chu oi khat, a b tc bo t do, b cp mat cua cai hay b lam dung the ly va tnh duc. Trong so ay, toi ngh en nhng ai, e en c ni can en sau hanh trnh met ra ri vi ay nhng s hai va khong an toan, b giam gi trong nhng ieu kien het sc tan nhan. Toi ngh en nhng ngi, v nhng ly do kinh te, chnh tr, xa hoi khac nhau, b buoc phai song chui ruc va nhng ngi, e c xem la hp phap, phai ong y song va lam viec trong nhng ieu kien khong xng hp, ac biet la khi luat quoc gia tao ra hoac cho phep mot s le thuoc ve cau truc cua cac cong nhan t nan oi vi chu lao ong, nh, v du khi quy nh rang viec c tru hp phap phai phu thuoc vao hp ong lao ong# Vang, toi ngh en nan "no le lao ong".

Toi cung ngh en nhng ngi b buoc phai i vao con ng mai dam, nhieu ngi trong so ho con rat nho, nan no le va no le tnh duc; en nhng phu n b buoc phai ket hon, nhng ngi b ban trong nhng vu ket hon c sap xep hay nhng phu n khi chong chet th b chuyen cho mot ngi than cua chong nh tai san tha ke ma khong can biet co ta co ong y hay khong.

Toi cung khong the khong ngh en tat ca nhng ai, tre cung nh ln, la oi tng cua nan buon ban c phan, b bat nhap ngu, e xin an, e phuc vu cho nhng hoat ong phi phap nh san xuat va buon ban ma tuy, hay e phuc vu cho nhng hnh thc tra hnh cua nhan con mang tnh quoc te.

Cuoi cung, toi ngh en tat ca nhng ai b bat coc va giam gi bi nhng nhom khung bo, b no dch hoa cho nhng muc ch cua ho nh la nhng chien binh hay, tren het trong nhng trng hp cac thieu n va phu n, b s dung nh la nhng no le tnh duc. Nhieu ngi trong so nay a bien mat trong khi nhng ngi khac th b ban vai lan, b tra tan va b hanh ha hay b giet.

Mot vai nguyen nhan sau xa cua nan no le

4. Ngay nay, cung nh trong qua kh, goc re cua nan no le xuat phat t quan niem con ngi cho phep oi x nhau nh mot oi tng. Khi nao toi loi pha hong trai tim con ngi va lam ngan cach chung ta vi Tao Hoa cung nh vi tha nhan, th tha than khong con c xem la nhng hu the co cung pham gia, nh la anh ch em cung chia se nhan tnh, nhng la nhng oi tng. c tao ra giong Thien Chua va theo hnh anh Thien Chua, nhng bang s cng bc, s la doi, hay bang nhng ep buoc ve the ly hay tam ly, Con ngi a b tc oat s t do cua mnh, b ban va b giam thieu xuong thanh hang hoa cua mot so ngi; b oi x nh la phng tien ch khong phai nh cung ch.

Cung vi nguyen nhan mang tnh hu the hoc nay - viec loai tr nhan tnh cua ngi khac -, cung con co nhng nguyen nhan khac giup giai thch nhng hnh thc no le tan thi. Trong so nhng nguyen nhan nay, toi ngh trc het en s ngheo kho, viec cham phat trien va s loai tr, ac biet la khi no cung ton tai vi viec thieu i nguon ao tao hay vi mot thc tai c anh dau bi s khan hiem, neu khong muon noi la khong co, nhng c hoi viec lam. Thong thng, cac nan nhan cua nan buon ngi va no dch la nhng ngi tm cach thoat khoi hoan canh qua ngheo, ho voi tin theo li ha hao se co viec lam, va ho thng ri vao tay nhng mang li toi pham to chc cac chuyen buon ngi. Nhng mang li nay rat tinh vi trong viec s dung nhng phng tien truyen thong hien ai e du do nhng ngi tre va rat tre nhieu vung mien tren the gii.

Nan hoi lo cua nhng ai san sang bat c viec g e lam giau cung la mot nguyen nhan khac cua nan no le. Thc ra, nhng ngi thc hien viec no dch va buon ban ngi thng phai mu chuoc ca mot he thong trung gian phc tap, mot so thanh vien cua lc lng cam quyen hay cac vien chc hay cac the che dan s va quan oi. "ieu nay xay en khi nam v tr trung tam cua he thong kinh te la tien bac, ch khong phai la con ngi. Vang, v tr trung tam cua he thong kinh te hay xa hoi phai la con ngi, hnh anh Thien Chua, c dng nen e lam ba chu vu hoan. Khi con ngi b ong tien thay the, cac gia tr se b ao lon".[5]

Nhng nguyen nhan khac cua nan no le la nhng xung ot vu trang, bao lc, hoat ong toi pham va khung bo. Nhieu ngi a b bat coc e em ban, bat i chien au nh binh lnh, hay b khai thac tnh duc, trong khi nhng ngi khac th buoc phai i t nan, bo lai moi th ang sau tat ca nhng g ho co: at nc, nha ca, cua cai va tham ch la cac thanh vien trong gia nh mnh. Ho buoc phai i tm kiem mot s thay oi cho nhng ieu kien khung khiep nay du phai anh lieu nhan pham ca nhan va s song con cua mnh, roi theo o, ho lieu mnh i vao trong vong xau xa nay khien ho tr thanh con moi cua bao noi thong kho, muc nat va nhng hau qua tai hai khon lng.

Cung dan than e xoa bo nan no le

5. Thong thng, khi suy xet ve hien trang buon ngi, ve viec buon ban bat hp phap nhng ngi t nan va nhng hnh thc no le c cong nhan hay khong cong nhan, ngi ta co mot an tng la chung xay en la do s th chung cua moi ngi.

That ang buon, neu ieu nay ung, toi xin man phep gi nhac lai rat nhieu no lc tham lang ma cac dong tu, ac biet la cac dong tu n, trong nhieu nam qua a lam e tr giup cac nan nhan. Nhng dong tu nay a hoat ong trong nhng hoan canh rat kho khan, b vay bua bi nhng vu bao lc, nhng luon co gang e pha bo nhng mac xch vo hnh troi buoc nhng nan nhan vi nhng ke buon ngi va boc lot ngi; nhng mac xch o c lam nen t mot chuoi nhng lien ket, moi mac xch c tao thanh t nhieu c che tam ly tinh vi, lam cho cac nan nhan phu thuoc vao nhng ngi boc lot, c thc thi bang nhng la th tong tien va nhng e doa danh cho ho va nhng ngi than cua ho, cung nh bang nhng phng tien vat chat nh tc oat giay t tuy than cua ho va bao lc the ly. Hoat ong cua cac dong tu c thc thi chnh yeu di ba lnh vc chnh: cung cap tr giup cho cac nan nhan, giup phuc hoi di kha canh tam ly va giao duc, giup ho tai hoi nhap vao xa hoi ni ni ho en hay xa hoi goc cua ho.

Nhiem vu rong ln nay, von oi hoi long dung cam, kien nhan va ben b, xng ang c anh gia cao trong toan the Giao Hoi va xa hoi. Tuy nhien, t ban than no khong u e t nhien xoa bo vet thng cua viec boc lot ngi. Cung can mot s dan than ba chieu tren cap o the che trong viec ngan chan, bao ve nan nhan va truy to trc phap luat nhng ke vi pham. Tuy nhien, v cac to chc toi pham co mang li toan cau e at c muc tieu cua chung, nen nhng no lc e xoa bo hien tng nay cung oi phai co mot no lc chung mang tnh toan cau cua tat ca cac bo phan khac nhau cua xa hoi.

Cac quoc gia phai am bao rang luat phap cua mnh ve nhng ngi t nan, viec lao ong, viec nhan con nuoi, viec van chuyen hang hai va viec mua ban cac san pham do lao ong no le san xuat ra phai thc s ton trong nhan pham cua con ngi. Can co nhng ieu luat cong bang, at trong tam vao con ngi, am bao cac quyen nen tang va phuc hoi lai nhng quyen o khi chung b xam pham, phuc hoi lai cac quyen o cho nhng ai la nan nhan va am bao s an toan ca nhan cua ho va con them nhng c che hu hieu e kiem soat viec ap dung ung an nhng ieu nay e khong con cho cho hoi lo hay bo sot toi pham. Vai tro cua phu n trong xa hoi cung phai c tha nhan, hoat ong tren bnh dien van hoa va truyen thong e at c nhng ket ang hy vong.

Cac to chc lien chnh phu, trong khi gi nguyen tac phan chia quyen lc, cung c mi goi e phoi hp nhng sang kien e chien au chong lai cac mang li xuyen quoc gia cac toi pham co to chc thc hien cac hoat ong buon ngi va buon ban ngi t nan trai phep. Viec hp tac la rat can thiet tren nhieu lnh vc, lien quan en cac the che quoc gia va quoc te, cung nh cac c quan cua xa hoi dan s va the gii tai chnh.

Cac c s thng mai[6] co nhiem vu am bao nhng ieu kien lam viec co nhan pham va ong lng tng xng vi ngi lao ong, ong thi cung phai canh giac e nhng hnh thc cua no dch hoa hay buon ban ngi khong c tm thay cho trong chuoi phan phoi. Cung vi trach nhiem xa hoi cua cac c s thng mai, cung can co trach nhiem xa hoi cua nhng ngi tieu dung. Thc ra, moi ngi phai co y thc rang "viec mua ban luon la mot hanh vi luan ly, ch khong ch mang tnh kinh te".[7]

Cac to chc trong xa hoi dan s, ve phan mnh, co nhiem vu khi day va thuc ay lng tam tren nhng bc can thiet e au tranh va nho tan goc re nen van hoa no dch.

Trong nhng nam gan ay, Toa Thanh, khi cam thau c tieng keu gao au kho cua cac nan nhan cua nan buon ngi va tieng noi cua cac dong tu tr giup ho tren con ng hng en t do, a nhieu lan e bat nhng thnh nguyen len cong ong quoc te e cac to chc khac nhau c thong nhat nhng no lc va cong tac nham loai tr vet thng nay.[8] Nhng cuoc gap g c c to chc e loi keo s chu y cua moi ngi en hien tng buon ban ngi va tao ieu kien hp tac gia cac c quan khac nhau, trong o co cac chuyen gia cua gii hoc thuat va to chc quoc te, lc lng canh sat t cac nc goc, nc chuyen giao va nc en e ngi t nan va cac ai dien cua cac nhom trong Giao Hoi lam viec vi cac nan nhan. Toi hy vong rang nhng no lc nay se tiep tuc m rong hn trong nhng nam ti ay.

Toan cau hoa tnh huynh e, ch khong phai no le hay s th

6. Trong viec "loan bao chan ly tnh yeu cua c Kito trong xa hoi"[9], Giao Hoi luon dan than khong ngng trong cac hoat ong bac ai xuat phat t chan ly ve con ngi. Giao Hoi co nhiem vu phai phi bay ra moi con ng dan en viec hoan cai, cho phep chung ta thay oi cai nhn ve nhng ngi than can cua mnh, e nhan ra ni nhng ngi khac ay, du la ai, ngi anh ch em trong mot gia nh nhan loai, va e tha nhan pham gia bam sinh cua ho trong chan ly va t do, nh cau chuyen cua Josephine Bakhita soi sang cho chung ta. ay la v thanh xuat than t vung Darfur cua Sudan, ngi a b bat coc bi nhng ngi buon ban no le va b ban cho nhng ong chu tan ac khi thanh nhan ch mi 9 tuoi, va sau o, t chnh nhng kinh nghiem au thng nay, thanh nhan a tr nen mot "ai n t do cua Thien Chua" nh c tin song trong s hien dang sot sang va trong s phuc vu ngi khac, ac biet la nhng ngi thap be va bat lc nhat. V thanh nay, ngi a song gia the ky 19 va 20, ngay nay van co the tr thanh mot mau gng ien hnh cho niem hy vong[10] cho nhieu nan nhan cua nan no le; ngai co the nang cho nhng no lc cua nhng ai dan than trong cuoc au tranh chong lai "vet thng tren than mnh cua nhan loai ng thi, mot vet thng tren than xac cua c Kito".[11]

Di vien tng nay, toi muon mi goi moi ngi, theo vai tro va trach nhiem rieng cua mnh, hay thc thi hanh vi huynh e oi vi nhng ai ang b giam gi trong tnh trang no dch. Chung ta hay t hoi mnh, xet nh la nhng ca nhan va cong oan, lieu chung ta co cam thay b tra van khong khi, trong cuoc song hang nay, chung ta gap g hay oi mat vi nhng ngi a la nan nhan cua nan buon ngi, hay khi chung ta phai la chon khong biet co nen mua nhng san pham ma co the a c lam ra t viec boc lot nhng ngi khac. Mot vai ngi trong chung ta, do th , hay v chung ta qua ban tam en nhng nhu cau thng ngay, hay v nhng ly do kinh te, a khep mat lai trc ieu nay. Tuy nhien, nhng ngi khac lai quyet nh lam ieu g o tch cc, ho tham gia vao cac to chc xa hoi dan s hay thc hanh nhng c ch nho hang ngay - nhng lai co gia tr cao! - nh noi mot li noi, mot li chuc sc khoe, mot li chao hay mot nu ci. Nhng ieu nay chang lam chung ta mat mat g ca nhng chung co the trao ban niem hy vong, m nhng canh ca, thay oi cuoc song cua ngi khac, nhng ngi phai song cach len lut va cung co the thay oi cuoc song cua chnh chung ta oi vi thc tai nay.

Chung ta phai nhan ra rang chung ta ang oi mat vi mot hien tng toan cau vt qua kha nang cua bat c mot cong ong hay quoc gia nao. e co the loai tr no, chung ta can mot s huy ong mot mc o ngang tam vi chnh hien tng o. V the, toi khan thiet nai xin tat ca anh ch em thien ch, va tat ca nhng ai du xa hay gan, bao gom nhng cap o cao nhat cua cac the che dan s, nhng ai chng kien noi au cua nan no le tan thi, ng thoa hiep vi s d nay, ng quay mat i trc nhng noi au cua anh ch em mnh, cua ong loai mnh, nhng ngi a b tc oat t do va nhan pham, nhng hay co dung lc e ung en than the au n cua c Kito,[12] c bieu lo ni khuon mat cua vo so nhng con ngi ma chnh Ngai goi la "nhng ngi anh em be mon cua Ta" (Mt 25,40.45).

Chung ta biet rang Thien Chua se hoi moi ngi chung ta rang: "Ngi a lam g em ngi vay?" (x. St 4,9-10). Toan cau hoa s th , von ngay nay e nang tren cuoc song cua nhieu anh ch em cua chung ta, oi buoc chung ta phai lam nen mot s toan cau hoa tnh lien i va tnh huynh e, e co the trao ban lai cho ho niem hy vong mi va giup ho tiep tuc bc i vi s dung cam qua nhng van e cua thi ai chung ta va nhng chan tri mi m ra va c Thien Chua at e vao tay chung ta.

 

T Vatican, ngay 8 thang 12 nam 2014

c Thanh Cha Phanxico

 

Pr. Le Hoang Nam, SJ chuyen dch t ban Y ng

 

[1] So 1.

[2] S iep Nhan Ngay Hoa Bnh The Gii nam 2014, 2.

[3] X. Hien Che Vui Phuc Am, 11

[4] X. Dien Van Danh Cho Cac ai Bieu Quoc Te Cua Hiep Hoi Luat Hnh s, 23.10.2014: L'Osservatore Romano, 24 Ottobre 2014, tr.4

[5] X. Dien Van Danh Cho Cac Tham D Vien cua Cuoc Gap G The Gii cua Phong Trao Popolari, 28.10.2014: L'Osservatore Romano, 29 Ottobre 2014, tr.7

[6] X. Hoi ong Cong Ly Va Hoa Bnh, Li mi goi cua lanh ao cac c s thng mai. Mot suy t. Milano va Roma, 2013.

[7] Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 66.

[8] X. S iep gi Ong Guy Ryder, Tong Giam oc cua To Chc Lao ong Quoc Te, 22.5. 2014: L'Osservatore Romano, 29.5.2014, tr. 7.

[9] Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 5.

[10]"Qua viec biet c niem hy vong nay, thanh n a c "cu chuoc", khong con la no le na, nhng la ai n t do cua Thien Chua. Ngai hieu c ieu ma thanh Phaolo co y noi en khi nhac nh cac tn hu Epheso rang trc khi khong co niem hy vong va khong co Thien Chua gia the gii - khong co niem hy vong v khong co Thien Chua" (BENEDETTO XVI, Lett.enc. Spe salvi, 3)

[11] Dien van danh cho cac tham d vien cua Hoi Ngh Quoc Te Chong lai nan buon ngi: Giao Hoi va Thc Thi Luat cung hp tac, 10.4.2014: L'Osservatore Romano, 11.4.2014, p. 7; X. Hien Che Niem Vui Phuc Am, 270.

[12] X. Hien Che Nien Vui Phuc Am, 24; 270

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page