Bai giang cua c Thanh Cha Phanxico

trong kinh chieu ta n cuoi nam

va hat Thanh Thi Te Deum

 

Bai giang cua c Thanh Cha Phanxico trong kinh chieu ta n cuoi nam va hat Thanh Thi Te Deum.

Vatican (Vat. 31-12-2014) - Vao luc 5h chieu th T 31 thang 12 nam 2014, c Thanh Cha Phanxico a chu s buoi hat kinh chieu ta n Te Deum ben trong en Th Thanh Phero cung vi tat ca cac v trong giao trieu Roma trong o co hn 20 Hong Y, ac biet la c Hong Y Agostino Vallini, Giam Quan Roma, cac Giam Muc phu ta, ong ao cac cha s va tn hu cung vi Ong o Trng va chnh quyen mien Lazio va thanh pho Roma. Hien dien trong buoi le cung co ong ao cac v trong Ngoai Giao oan canh Toa Thanh.

ay la mot truyen thong a c c Giao Hoang Benecto th 16 giai thch nh sau: "Giao Hoi gi y rang chung ta khong nen ket thuc nam cu ma khong bay to li cam ta Chua, v nhng n lanh Ngai ban cho chung ta".

Trong bai giang, c Thanh Cha noi:

 

Anh ch em than men

Li Chua gii thieu vi chung ta ngay hom nay mot cach ac biet y ngha cua thi gian, trong y thc rang thi gian khong phai la mot thc tai xa la oi vi Thien Chua, v Ngai a muon mac khai chnh Ngai va muon cu chung ta trong dong lch s. Y ngha cua thi gian, cua i tam nay, la bau kh hien linh cua Thien Chua, la s the hien cua Thien Chua va tnh yeu vng ben cua Ngai. Trong thc te, thi gian la s gia cua Thien Chua, nh Thanh Phero thanh Favre noi.

Hom nay Phung Vu nhac nh chung ta nhng li cua Thanh Gioan Tong o: "Hi cac con, gi a tan" (1 Ga 2:18), va li cua Thanh Phaolo ve "s vien man cua thi gian" (Gl 4: 4). V vay, Phung Vu hom nay ch cho chung ta thay thi gian - co the noi la - a c c Kito, Con Thien Chua va Con Me Maria "ung cham" en nh the nao, va nhan c t Ngai mot y ngha mi va ang ngac nhien: no tr thanh "thi gian cu o", ngha la thi iem nh oat cua n cu roi va an sung.

Va tat ca ieu nay khien chung ta suy t ve s ket thuc cua cuoc hanh trnh dng the, s ket thuc cuoc l hanh cua chung ta. a co bat au tat se co hoi ket thuc, "mot thi e c sinh ra va mot thi e chet" (Quoleth 3: 2). S that nay rat n gian va c ban nhng lai thng b l i va lang quen, Me Thanh Giao Hoi day chung ta ket thuc mot nam va moi ngay trong i chung ta vi mot s t van lng tam, trong o chung ta nhn lai nhng g a xay ra: chung ta cam n Chua v moi ieu thien hao chung ta a nhan c hay a co the lam c, ong thi chung ta cung suy ngh ve nhng that bai va toi loi cua chung ta - e biet n Chua va cau xin s tha th cua Ngai.

o cung la nhng g chung ta lam hom nay vao ngay cuoi nam nay. Chung ta ca ngi Chua vi Thanh Thi Te Deum va ong thi chung ta cau xin Ngai tha th. Thai o ta n cua chung ta dan chung ta en tam long khiem cung, e nhan biet va on nhan an sung cua Thien Chua.

Trong Bai oc I trong cac buoi Kinh Chieu nay, Thanh Tong o Phaolo tom lc cac ong lc c ban hnh thanh nen long biet n cua chung ta vi Thien Chua: Ngai a lam cho chung ta tr nen con cai cua Ngai, nen nhng dng t cua Ngai. Mon qua vo gia nay lap ay chung ta vi long biet n ay kinh ngac! Nhng co ngi lai noi: "S that la chung ta la con ngi, chang nhe nh the van cha phai la con cai cua Ngai sao?" Chac chan roi, v Thien Chua la Cha cua moi ngi en trong the gian nay. Nhng ng quen rang chung ta a xa la vi Ngai v toi nguyen to a tach chung ta khoi Cha chung ta: moi quan he hieu thuan cua chung ta vi Thien Chua a b ton thng. V the, Thien Chua a sai Con cua Ngai en cu chung ta bang gia mau cua Ngai. Va neu co n cu roi, th o la v co s no le. Chung ta la con cai Ngai, nhng chung ta a thanh no le nghe theo tieng goi cua ac than. Khong ai cu chung ta khoi ach no le cay nghiet nay, ngoai tr Chua Giesu, ang a mac lay xac loai ngi bi c Trinh N Maria va a chet tren thap t gia e giai thoat chung ta khoi ach no le cua toi loi va khoi phuc quan he hieu thuan vi Thien Chua a b anh mat.

Hom nay Phung Vu nhac chung ta rang "Luc khi au a co Ngoi Li.... va Ngoi Li a tr nen ngi pham va c ngu gia chung ta." V the Thanh Irene khang nh: "ay la ly do Ngoi Li a lam ngi, va la Con Thien Chua, Con cua nhan loai: o la e con ngi, khi hiep thong vi Li va t o on nhan tnh con cai than thanh, co the tr thanh con cua Thien Chua: (Adversus Haereses, 3, 19, 1 "PG 7, 939; x Giao Ly cua Giao Hoi Cong Giao, 460 ).

ong thi, chnh an sung c lam con cai Chua ma chung ta dang li cam ta cung la mot ly do e chung ta t van lng tam mnh, sa oi i song ca nhan va cong oan cua chung ta, bang cach t hoi long mnh: chung ta song nh the nao? Chung ta song nh con cai hay nh no le? Chung ta co song nh nhng ngi a c ra toi trong Chua Kito, c xc dau bi Thanh Than, c cu thoat va t do? Hay chung ta song trong bang hoai, chay theo luan ly cua the gian nay, lam nhng g ac than xui chung ta tin o la li ch cua chung ta? Trong cuoc hanh trnh hien sinh cua chung ta luon luon co mot xu hng chong lai s t do; chung ta s t do va, mot cach nghch ly, chung ta vo tnh thch ach no le. S t do lam chung ta s hai bi v no at chung ta trc thi gian va trc trach nhiem cua chung ta la phai song cho tot. Ach no le gian lc thi gian vao mot "choc lat" va chung ta cam thay an toan hn, ngha la, no lam cho chung ta song phut hien tai tach biet khoi qua kh va tng lai cua chung ta. Noi cach khac, ach no le can tr chung ta song phut hien tai ay u va thc s, v no triet tieu qua kh va ong lai tng lai, khep kn vi coi i i. Ach no le lam cho chung ta tin rang mnh khong the c m, bay bong, hay hy vong.

May ngay trc mot nghe s v ai ngi Y noi rang Chua a dan Israel ra khoi Ai Cap th de hn la lay Ai Cap khoi trai tim cua ngi Do Thai. "Vang," ho a c giai phong "mot cach hu hnh" khoi che o no le, nhng cuoc hanh trnh sa mac vi nhng kho khan a dang va oi khat a khien ho bat au cam thay hoai co, nh nhung manh at Ai Cap ni ho a "an nhng cu hanh, cu toi ..." (x. Dan so 11: 5); nhng ho quen ho a an nhng th ay 'tai ban danh cho no le'. Noi nh nhung thi no le cung lam to trong trai tim chung ta, v no lam chung ta yen tam hn t do, la ieu xem ra rui ro qua. Chung ta hanh phuc khi b me hoac bi nhng phao hoa tng bng biet chng nao, ep ay nhng thc ra ch keo dai trong phut giay. o la ieu ang ng tr vao thi iem nay!

Pham chat song, va hanh ong cua chung ta nh cac Kito hu, s hien dien cua chung ta trong thanh pho nay, s vu cua chung ta cho li ch chung, s d phan cua chung ta trong cac to chc cong cong va Giao Hoi cung tuy thuoc vao s t van lng tam nay.

V ly do o, va cung trong t cach Giam Muc Roma, toi muon suy t ve i song cua chung ta tai Roma, von d la mot hong an tuyet vi, v ieu nay co ngha la c song tai kinh thanh vnh cu; ac biet oi vi mot Kito hu, no co ngha la c tr thanh mot phan cua Giao Hoi a c thanh lap tren chng ta va mau t ao cua hai Thanh Tong o Phero va Phaolo. Do o, chung ta cung ta n Chua ve ieu nay. Tuy nhien, o cung la mot trach nhiem ln lao. Chua Giesu a noi: " He ai a c cho nhieu th se b oi nhieu, va ai c giao pho nhieu th se b oi hoi nhieu hn. " (Lu-ca 12:48). V vay, chung ta phai t hoi ban than chung ta: trong thanh pho nay, trong cong ong Giao Hoi nay, chung ta la nhng ngi t do hay chung ta la no le, chung ta co phai la muoi va anh sang khong? Co phai chung ta la men khong? Hay chung ta rach nat, vo v, thu ch, chan nan, ti tien, va met moi?

Chac chan nhng vu tham nhung the tham c vach tran gan ay, oi hoi mot s hoan cai nghiem chnh va co y thc cua con tim cho mot s tai sinh ve tinh than va ao c, cung nh cho mot cam ket mi e xay dng mot thanh pho cong chnh va lien i hn, ni ngi ngheo, ngi yeu the va nhng ngi b gat ra ngoai le phai la trung tam cua nhng moi quan tam va hanh ong hang ngay cua chung ta. Mot thai o t do Kito giao cao ca va hang ngay la can thiet e co sc manh rao giang trong thanh pho cua chung ta rang ngi ngheo phai c bao ve, ch khong phai la bao ve chung ta khoi nhng ngi ngheo; va rang chung ta phai phuc vu nhng ngi yeu uoi ch khong phai la li dung ho!

Nhng giao huan cua mot pho te n s cua kinh thanh Roma nay co the giup chung ta. Khi Thanh Loresenso c yeu cau mang en cho ngi ta xem kho tang cua Giao Hoi, ngai ch n gian la dan en mot so ngi ngheo. Khi nhng ngi ngheo va nhng yeu the c cham soc, c ho tr e thang tien trong xa hoi, ho se cho thay ho la kho bau cua Giao Hoi va la kho tang cua xa hoi. Thay vao o, khi xa hoi bo qua nhng ngi ngheo, bach hai ho, bien ho thanh toi pham, va buoc ho gia nhap Mafia, xa hoi o ang ngheo i en mc cung tan cua bat hanh, no anh mat t do cua mnh, va a chuong "nhng cu hanh, cu toi" cua thi no le, cua ach no le gay ra bi tnh ch ky, cua s nhu nhc; va xa hoi o khong con la Kito na.

Anh ch em than men,

Ket thuc mot nam la tai khang nh rang co mot "gi khac cuoi cung" va mot "thi vien man". Khi ket thuc nam nay, khi ta n va cau xin n tha th, chung ta nen xin n e tien bc trong t do hau sa cha nhng thiet hai va bao ve ban than chung ta khoi noi nh nhung ve thi no le.

Nguyen xin Thanh N ong Trinh, ang chnh la trung tam trong en th Thien Chua, ang a ban ang Cu The cho the gii, khi Ngoi Li - ang a co t khi au -hoa than thanh pham nhan gia chung ta; xin Me giup chung ta on nhan Ngai vi mot trai tim rong m e thc s c t do va song t do nh con cai Thien Chua.

Cuoi kinh chieu, co nghi thc at Mnh Thanh Chua va hat kinh Te Deum ta n Thien Chua. Thanh thi Te Deum, ngha la Lay Thien Chua, chung con xin ca ngi hat mng, tuyen xng Ngai la c Chua, la mot bai thanh thi Latinh co xa bang van xuoi co nhp ieu tng t nh nhp ieu cua bai Gloria in Excelsis Deo, tc la Kinh Vinh Danh: Vinh danh Thien Chua tren cac tang tri.

Noi dung thanh thi Te Deum co the dch nh sau:

Lay Thien Chua, / Chung con xin ca ngi hat mng, / Tuyen xng Ngai la c Chua. / Chua la Cha, ang trng ton van ai, / Hoan vu nay knh can suy ton. / Trc nhan Chua, cac tong than phu phuc, / Moi thien than va ao binh thien quoc, / eu cam ta va cung chuc ton th, / Chang khi ngng vang day tieng tung ho: / Thanh! Thanh! Ch Thanh! / Chua te can khon la ang Thanh! / Tri at rang ngi vinh quang Chua uy linh. / Bac Tong o ong thanh ca ngi Chua, / Bao v ngon s tan tung Ngai. / oan t ao quang huy hung dung, / Mau ao o ra minh chng ve Ngai, / Va trai rong khap ni tran the, / Hoi Thanh Ngai hoan hy tuyen xng: / Chua la Cha lam liet uy hung, / Va Con Mot Ngai ch ton ch ai, / Cung Thanh Than, ang an ui yeu thng.

"Lay c Kito, Con Chua Tri hang song, / Ngai la Chua hien vinh / a chang ne mac lay xac pham / Ni cung long Trinh N / Hau giai phong nhan loai lam than. / Ngai a ra tay chien thang t than, / M ca tri cho nhng ai tin tng. / Ngai hien tr ben hu Chua Cha, / Ngay cuoi cung se giang lam tham phan. / Cui lay Chua, xin phu ho be toi / Ngai cu chuoc bang bu huyet tuon tran. / Xin c hp oan cung muon than thanh, / Phuc mien trng vui hng anh vinh quang."

Sau o, c Thanh Cha a ra quang trng thanh Phero vieng tham va cau nguyen trc hang a khong lo tai ay.

 

J.B. ang Minh An dch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page