Cong bo S iep c Thanh Cha

nhan Ngay The gii cac benh nhan 11-2-2015

 

Cong bo S iep c Thanh Cha nhan Ngay The gii cac benh nhan 11-2-2015.

Vatican (SD 30-12-2014) - Trong s iep nhan ngay The gii cac benh nhan lan th 23, c Thanh Cha Phanxico mi goi cac tn hu ci m oi vi nhng au kho cua benh nhan, phuc vu, thap tung, ra khoi mnh e en vi anh ch em benh nhan au kho.

Ngay the gii cac benh nhan do Thanh Gioan Phaolo 2 Giao Hoang thiet lap va se c c hanh lan th 23 vao ngay 11 thang 2 nam 2015, le c Me Lo c, vi chu e la mot cau trch t sach Ong Giop: "Toi a la oi mat cho ngi mu, oi chan cho ngi que" (G 29,15).

Trong s iep cong bo hom 30 thang 12 nam 2014, c Thanh Cha quang dien chu e nay va trnh bay nhng hoa trai cua s khon ngoan tam hon. ay khong phai la mot kien thc ly thuyet tru tng, nhng la "mot thai o c Thanh Linh phu vao trong tam tr cua ngi biet ci m oi vi au kho cua anh ch em mnh va nhan ra hnh anh cua Thien Chua ni ho".

c Thanh Cha lan lt noi en:

- S khon ngoan cua tam hon la phuc vu anh ch em. "Bao nhieu Kito hu ngay nay ang lam chng ta, - khong phai bang li noi, nhng bang cuoc song cua ho c an re trong mot c tin chan thanh, - la 'oi mat cho ngi mu' va la 'oi chan cua ngi que!'. Ho la nhng ngi gan gui cac benh nhan ang can c giup lien tuc, giup e tam ra, mac quan ao, an uong. Viec phuc vu nay, nhat la khi no keo dai trong thi gian, co the tr thanh vat va va nang ne. Phuc vu vai ngay th de, nhng that kho cham soc mot ngi keo dai hang thang hoac hang nam, ca khi ngi ay khong con kha nang cam n na. Nhng o thc la mot con ng ln e thanh hoa! Trong luc ay ta co the cay trong ac biet vao s gan gui cua Chua, va la mot nang ac biet cho s mang cua Giao Hoi".

- S khon ngoan cua tam hon la vi ngi anh em. Thi gian trai qua canh ngi benh la mot thi gian thanh. La chuc tung Thien Chua, ang lam cho chung ta c ong hnh dang vi Con cua Ngai, ang a khong en e c phuc vu, nhng e phuc vu va hie mang song mnh e cu chuoc nhieu ngi" (Mt 20,28)

Chung ta hay tin tng cau xin Thanh Linh ban cho chung ta n hieu c gia tr cua s thap tung, nhieu khi trong thinh lang, khien chung ta danh thi gi cho cac anh ch em, nh s gan gui va phuc vu cua chung ta, ho cam thay c yeu thng va an ui hn. Trai lai, that la mot s doi tra ln lao khi nap ang sau nhng kieu noi nhan manh rat nhieu ve "chat lng i song", e lam cho ngi ta tin rang nhng mang song b ton thng nang ne v benh tat th khong ang song!"

- S khon ngoan cua tam hon la ra khoi chnh mnh e i ti ngi anh em. The gii chung ta nhieu khi quen gia tr ac biet cua thi gian ben ging ngi benh, v ngi ta b vay bua v s voi va, miet mai lam viec, san xuat, ma quen i chieu kch nhng khong, cham soc tha nhan.

- S khon ngoan cua tam hon cung la thai o lien i vi ngi anh em ma khong xet oan ho. "c bac ai can thi gian. Thi gian e cham soc ngi benh va thi gian e vieng tham ho... c bac ai chan thanh la chia se ma khong xet oan, khong chu trng hoan cai ngi khac; c bac ai khong co s khiem nhng gia tao, ngam ngam tnh kiem s ung ho va hai long v ieu thien a lam."

c Thanh Cha cung khang nh rang "ca khi benh tat, co n va tat nguyen thang the trong i song hien than cua chung ta, kinh nghiem ve s au kho co the tr thanh ni u tien e thong truyen n thanh va la nguon mach e thu ac va cung co s khon ngoan cua tam hon."

Sau cung, c Thanh Cha pho thac Ngay The gii cac benh nhan cho s bao tr cua Me Maria, ang a on nhan ang Khon ngoan nhap the la Chua Giesu Kito trong cung long Me. Ngai cau xin s chuyen cau cua Me Maria la Toa ang Khon ngoan cho tat ca cac benh nhan va nhng ngi san soc ho. (SD 30-12-2014)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page