Mong Co co pho te ban x au tien

 

Mong Co co pho te ban x au tien.

Mong Co (UCAN 10.12.2014) - Thay Enkh Baatar se tr thanh pho te ngi Mong Co au tien trong le phong chc vao ngay th Nam 11 thang 12 nam 2014 tai Seoul, Han Quoc.


Thay Enkh Baatar tr thanh pho te ngi Mong Co au tien trong le phong chc vao ngay th Nam 11 thang 12 nam 2014 tai Seoul, Han Quoc.


Phu doan Tong toa Ulaanbaatar Mong Co chuan b nhan pho te ban a au tien trong le truyen chc tai Han Quoc.

c Giam muc Wenceslao Padilla cua phu doan cho biet le truyen chc cua thay Enkh Baatar, 23 tuoi, la ieu ngai a mong muon t lau va trung vi le ky niem 20 nam Giao hoi Cong giao Mong Co hien hu.

Giam muc Padilla cho biet ngai rat vui khi thay mot ngi goc Mong Co thap len ngon uoc hai thap ky trc bi dong Trai Tim Vo Nhiem Me Maria.

Hn 80 linh muc va tu s Mong Co la nhng tha sai sinh ra ngoai quoc, la nhng ngi ang nam gi Hoi Thanh nho nhng ang phat trien nay, Giam muc Padilla noi.

Thay Enkh Baatar, ten thanh la Giuse, cho biet trong mot bai viet cho Giao hoi Cong giao Mong Co, thay khong u kien nhan e gia nhap Giao hoi v nhng kho khan in am trong lch s at nc nhng niem tin sau xa a khi hng cho thay.

"Toi muon i thang vao chung vien sau khi hoan thanh trung hoc, nhng gia nh va tat ca moi ngi, bao gom ca giam muc, khuyen toi hoc ai hoc. Toi a that vong".

Tuy nhien, thay noi them, bay gi thay nhan ra rang "o la mot quyet nh khon ngoan".

Sau khi nhan bang nganh sinh hoa tai ai hoc Quoc te Mong Co, mot to chc c thanh lap bi nhng ngi Tin lanh Han Quoc Ulaanbaatar, thanh nien nay a bay en giao phan Daejon Han Quoc vao thang Tam nam 2008, hoc tieng Han sau thang trc khi vao chung vien.

Mot giao dan tham d Thanh le tai Nha th Thanh Phero va Thanh Phaolo Ulaanbaatar tuan nay noi rang me cua Baatar noi vi cong oan ve ngay chu chc cua con trai mnh.

"Ba ay noi vi cong oan rang con trai ba a phai au tranh kien tr nh the nao trong n goi cua mnh. Gia nh cung nh hau het ban be cua thay a co gang trong nhieu nam e ngan can thay tr thanh linh muc", giao dan nay cho biet.

Nhng me Baatar rat t hao ve con trai mnh, giao dan nay noi them, ba se co mat tai le truyen chc cua thay vao th Nam 11 thang 12 nam 2014 tai Seoul.

Mot doanh nhan ngoai quoc tai Ulaanbaatar noi viec truyen chc cho mot ngi Mong co ban a la rat quan trong oi vi cong ong Giao hoi nho trong nc nay.

"Viec truyen chc nay, ngoai tam quan trong cho giao hoi va tnh tong o, cung se co nhng ket qua thc tien va se cho phep giao hoi co quyen s hu tai san va tr thanh ngi ai dien phap ly cua rieng mnh", doanh nhan noi, ong la ngi a song nhieu nam nc nay.

Theo luat phap cua nc Cong hoa Mong Co, ch co cong dan Mong Co mi co the s hu at ai hoac ieu hanh mot to chc ton giao.

c Giam muc Padilla noi rang mot ao luat nam 2009 yeu cau cac to chc nc ngoai hoat ong tai Mong Co phai thue nhan vien a phng theo han ngach a tao ra han che ve tai chnh len Giao hoi ma bay gi se c giam nhe.

"Theo tieu chuan nay, Giao hoi Cong giao se c thue them 60 ngi, nhng chung toi khong co tien tra lng ho", ngai noi.

Ngai noi them rang 13 nha truyen giao se phai ri khoi at nc neu phap luat c thi hanh nghiem tuc.

Cac Kito hu cua tat ca cac giao phai ch chiem hn 2 phan tram dan so Mong Co, ni ma hau het moi ngi thc hanh Phat giao Tay Tang tron lan vi nien tin vao cac phap s.

 

Nguon: UCAN (10.12.2014)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page