Noi dung th c Thanh Cha Phanxico

gi kito hu vung Trung ong

 

Noi dung th c Thanh Cha Phanxico gi kito hu vung Trung ong.

Vatican (Vat. 27-12-2014) - Ngay 23 thang 12 nam 2014 c Thanh Cha Phanxico a cong bo th gi kito hu vung Trung ong e bay to tnh lien i va long biet n cua toan the Giao Hoi oi vi trach nhiem cao quy va chng ta can am kien cng cua ho.

Ngai m au th nh sau: "Anh ch em than men, "Chuc tung Thien Chua la Than Phu c Gie-su Ki-to, Chua chung ta. Ngi la Cha giau long t bi lan ai, va la Thien Chua hang san sang nang ui an. Ngi luon nang ui an chung ta trong moi cn gian nan th thach, e sau khi a c Thien Chua nang , chnh chung ta cung biet an ui nhng ai lam canh gian nan khon kho" (1 Cr 1,3-4).

Cac li nay cua tong o Phaolo a ti trong tam tr toi, khi toi ngh ti viec viet th cho anh ch em kito hu vung Trung ong. Toi lam ieu nay nhan le Giang Sinh Thanh gan ti, biet rang oi vi nhieu ngi nc mat va th dai se tron lan vi cac not nhac thanh ca. Tuy nhien, bien co Con Thien Chua nhap the sinh ra la mot mau nhiem ui an khong the dien ta noi. Rat tiec trong vung Trung ong khong thieu buon au va khon kho trong qua kh, va chung a gia tang trong cac thang qua v cac xung khac gay kho au cho vung nay, nhat la v hoat ong gay lo au mi ay cua mot to chc khung bo co cac chieu kch khong the tng tng c, vi nhng lam dung u loai va cac hanh ong khong xng ang vi con ngi, ac biet chong lai mot so trong anh ch em a b uoi ra khoi vung at cua mnh mot cach tan bao, ni cac kito hu a hien dien t thi cac Tong o.

Ngo li vi anh ch em toi khong the quen cac nhom ton giao va chung toc khac cung ang ganh chu bach hai va cac hau qua cua cac xung khac. Hang ngay toi theo doi cac tin tc lien quan ti noi kho au to ln cua nhieu ngi tai Trung ong. Toi ac biet ngh ti cac tre em, cac ba me, ngi gia, ngi di tan va t nan, nhng ngi phai song canh oi khat va ng au vi mua ong gia lanh khong ni tru ngu.

Noi kho au nay keu len ti Thien Chua va mi goi s dan than cua tat ca moi ngi, trong li cau nguyen va moi sang kien tr giup. Toi muon bay to vi tat ca anh ch em s gan gui va lien i cua toi va cua Giao Hoi va cong hien cho anh ch em mot li an ui va hy vong.

Anh ch em than men, la nhng ngi can am lam chng cho Chua Giesu trong vung at cua anh ch em c Chua chuc phuc, s an ui va niem hy vong cua anh ch em la chnh Chua Kito. Toi khuyen khch anh ch em gan bo vi Chua Giesu Kito nh canh nho gan lien vao than nho, xac tn rang gian truan khon kho bat b khong the tach chung ta ra khoi Ngi (Rm 8,35). c chi th thach ma anh ch em ang phai trai qua cung co c tin va long trunh thanh cua tat ca anh ch em. Toi cau nguyen e anh ch em song s hiep thong huynh e theo gng cong oan Gierusalem tien khi. Trong nhng luc kho khan nay s hiep nhat ma Chua muon can thiet hn bao gi het. o la mot n cua Thien Chua, no mi goi s t do cua chung ta va ch i cau tra li cua chung ta. c chi Li Chua, cac B tch, li cau nguyen va tnh huynh e dng nuoi va lien tuc canh tan cong oan cua anh ch em.

Hoan canh cua anh ch em la mot li keu goi manh me song thanh thien, nh cac thanh va cac v t ao thuoc moi giao hoi a chng thc. Vi long quy men knh trong toi ngh ti cac Chu Chan va cac tn hu trong cac thi gian qua a hy sinh mang song, thng khi ch v s kien la kito hu.Toi cung ngh ti cac ngi b bat coc, trong o co vai Giam Muc chnh thong va linh muc thuoc cac nghi le khac nhau. c chi cac v co the an lanh tr ve nha va cong oan cua cac v! Toi cau xin Chua cho biet bao kho au ay ket hiep vi thap gia Chua trao ban hoa trai thien ch cho Giao Hoi va cho cac dan toc vung Trung ong."

c Thanh Cha viet tiep trong th: "Giua cac thu nghch va xung khac, s hiep thong gia anh ch em trong tnh huynh e va s n s la dau ch cua Nc Thien Chua, Toi hai long ve cac tng quan va s cong tac tot ep gia cac Thng Phu cua cac Giao Hoi Cong Giao ong Phong va cac Giao Hoi Chnh Thong, cung nh gia tn hu cua cac Giao Hoi khac nhau. Cac kho au do kito hu phai chu la mot ong gop vo gia cho s hiep nhat. o la phong trao ai ket cua mau oi hoi s tn thac ni hoat ong cua Chua Thanh Than.

c chi anh ch em luon luon co the lam chng cho Chua Giesu qua cac kho khan! S hien ien cua anh ch em quy bau cho vung Trung ong. Anh ch em la mot oan chien be nho, nhng vi mot trach nhiem ln trong vung at ni Kito giao da nay sinh va c pho bien. Anh ch em la men trong am ong.

Trc ca biet bao nhieu hoat ong cua Giao Hoi trong lanh vc hoc ng, y te hay bac ai, c moi ngi quy chuong, s giau co ln nhat cho Vung nay la cac tn hu kito, la anh ch em. Xin cam n s kien tr cua anh ch em!

S cong tac cua anh ch em vi tn hu cua cac ton giao khac, do thai va hoi giao, la mot dau ch khac na cua Nc Thien Chua. Tnh hnh cang kho khan, th cuoc oi thoai lien ton lai cang can thiet. Khong co con ng nao khac. S oi thoai da tren mot thai o ci m, trong s that va tnh yeu thng, cung la phng thuoc tot nhat cho cam o cuong tn ton giao, la mot e doa oi vi tn hu cua moi ton giao. ong thi oi thoai la mot phuc vu cong ly va mot ieu kien can thiet cho hoa bnh mong c biet bao.

a so anh ch em song trong mot moi trng co a so dan theo hoi giao. Anh ch em co the tr giup cac cong dan hoi giao trnh bay mot gng mat ch that hn cua Hoi giao vi s phan nh, nh biet bao tn hu hoi mong muon, ho lap lai rang Hoi giao la mot ton giao hoa bnh va co the ong y vi viec ton trong cac quyen con ngi va tao thuan tien cho s chung song cua tat ca moi ngi. Se la mot thien ch cho ho va cho toan xa hoi. Tnh trang the tham ma cac anh ch em kito song ben Irak, cung nh cac anh ch em Yazidi va nhng ngi thuoc cac cong oan ton giao va chung toc khac, oi buoc phai co mot lap trng ro rang va can am t pha tat ca cac v lanh ao ton giao, e ong loat len an khong map m cac toi pham o va to cao thoi quen keu cau ton giao e bien minh cho cac toi pham.

Anh ch em than men, hau het anh ch em la nhng cong dan sinh ra trong que hng cua anh ch em va v the anh ch em co bon phan va quyen c tham d hoan toan vao cuoc song va s ln len cua at nc anh ch em. Trong Vung anh ch em c mi goi la nhng ngi xay dng hoa bnh, hoa giai va phat trien, thang tien oi thoai, xay cac cay cau, theo tinh than cac Moi Phuc That (x, Mt 5,3-12), loan bao tin vui hoa bnh, ci m cong tac vi tat ca cac chnh quyen quoc gia va quoc te.

Mot cach ac biet toi c mong bay to s quy men va biet n cua toi oi vi anh em, cac anh em Thng Phu, Giam Muc, Linh Muc Tu S nam n rat than men, la nhng ngi mau man ong hanh vi cac cong oan cua mnh. Quy bau biet bao, s hien dien va hoat ong cua ngi a tan hien hoan toan cho Chua va phuc vu Ngi ni cac anh em khac, nhat la nhng ngi can c giup , bang cach lam chng cho s v ai va tnh yeu vo bien cua Ngi! Quan trong biet bao nhieu s hien dien cua cac Chu Chan ben canh oan chien cua mnh, nhat la trong nhng luc kho khan!

Tiep en uc Thanh Cha ngo li vi cac thanh phan khac nh sau:

Cho cac ban la ngi tre, toi gi ti cac ban mot vong tay om hien phu. Toi cau nguyen cho c tin, cho s trng thanh nhan ban va kito cua cac ban va e cho cac d an tot ep nhat cua cac ban c hien thc. Va toi lap lai vi cac ban: "ng s hai hay xau ho la tn hu kito. Tng quan vi Chua Giesu se khien cho cac ban san sang cong tac khong de dat vi cac cong dan khac, du ho thuoc ton giao nao i na" (Bien c XVI, Tong huan Giao Hoi tai Trung ong, 63).

Vi anh ch em la ngi gia ca, toi xin gi ti anh ch em cac tam tnh quy men cua toi. Anh ch em la ky c cac dan toc cua anh ch em. Toi cau chuc rang ky c ay la hat giong trng thanh cho cac the he mi.

Toi muon khch le nhng ngi hoat ong trong cac moi trng bac ai va giao duc rat quan trong. Toi ngng mo cong viec anh ch em ang lam, ac biet qua to chc Caritas va vi s tr giup cua cac to chc bac ai cong giao thuoc nhieu nc khac nhau, tr giup khong phan biet ai. Qua chng ta bac ai anh ch em cong hien s ho tr gia tr cho cuoc song xa hoi va cung gop phan cho hoa bnh, ma Vung nay ang oi khat nh cm banh. Nhng ca trong lanh vc giao duc cung lien quan ti tng lai cua xa hoi. Quan trong biet bao nhieu, viec giao duc cho nen van hoa gap g, cho viec ton trong pham gia con ngi va gia tr tuyet oi cua ban v con ngi!

Anh ch em rat than men, tuy ch la con so t oi, anh ch em la cac tac nhan cuoc song cua Giao Hoi va cua cac quoc gia trong o anh ch em sinh song. Toan the Giao Hoi gan gi va ung ho anh ch em vi long tru men va quy trong oi vi cac cong oan cua anh ch em va s menh cua anh ch em. Chung toi se tiep tuc tr giup anh ch em vi li cau nguyen va cac phng tien co c.

ong thi toi tiep tuc khuyen khch Cong ong quoc te ap ng cac nhu cau cua anh ch em va cua cac anh ch em thuoc cac nhom thieu so khac ang au kho; trc het bang cach thang tien hoa bnh qua oi thoai va cong tac ngoai giao, bang cach tm khai tr va chan ng bao lc sm nhat co the, v no a gay ra qua nhieu thiet hai. Toi neu bat viec manh me khong tan ong cac vu buon ban kh gii. Chung ta can cac d an va sang kien hoa bnh hn, e thang tien mot giai phap toan cau cho cac van e trong Vung. Trung ong con phai kho au bao lau na v thieu hoa bnh? Chung ta khong the chu tran trc cac xung khac nh the la khong the thay oi c! Theo dau vet chuyen hanh hng tai Thanh a va buoi cau nguyen tai Vaticang vi cac tong thong Israel va Palestina, toi mi goi tiep tuc cau nguyen cho hoa bnh tai vung Trung ong. c chi ai a b bo buoc phai bo que hng mnh, co the tr ve song trong pham gia va an ninh. c chi s tr giup nhan ao co the gia tang bang cach luon luon at thien ch cua con ngi va cua moi quoc gia vao trung tam, trong s ton trong can tnh rieng cua no, ma khong at e vao o cac li nhuan khac.

Anh ch em kito vung Trung ong than men,

anh ch em co mot trach nhiem lon lao va anh ch em khong co n trong viec oi pho vi no. V the toi a muon viet th cho anh ch em e khch le anh ch em va noi cho anh ch em biet rang s hien dien va s menh cua anh ch em trong vung at c Chua chuc phuc quy bau chng nao. Chng ta cua anh ch em tot cho toi biet bao. Xin cam n anh ch em. Hang ngay toi cau nguyen cho anh ch em va cho cac y ch cua anh ch em. Toi cam n anh ch em, bi v toi biet rang trong au kho anh ch em cung cau nguyen cho toi va viec phuc vu Giao Hoi cua toi. Toi vo cung hy vong c n ch than en tham anh ch em e an ui anh ch em. Xin c Trinh N Maria, Me hoan toan thanh thien cua Thien Chua va la Me chung ta, luon ong hanh vi anh ch em vi s hien du cua Ngi. Toi xin gi ti anh ch em tat ca va gia nh anh ch em Phep Lanh Toa Thanh, va cau chuc anh ch em song le Giang Sinh Thanh trong tnh yeu thng va niem an bnh cua Chua Kito Cu The.

T Vaticang ngay 21 thang 12 Chua Nhat th t mua Vong.

Giao Hoang Phanxico.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page